Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
Practical Training | Print |
Wednesday, 03 August 2011 22:42

Mission Statement

Practical training program is to embrace professional experiences and prepare the student for the working environment. Training is obtained in organizations or facilities of the public and private sector, which operate in the following fields:

 • Environmental monitoring and management
 • Water and food quality assessment
 • Fish marketing and distribution,
 • Fishery products processing,
 • Βiotechnology and new products development
 • Fish farming and aquaculture
 • Marine Fisheries,
 • Fisheries and Aquaculture Inspection and Control
 • Fishing, diving and aquaculture products and equipment,
 • Fish feed industry,
 • Aquariums,
 • Technical assessment, Consulting, Research

Students may choose their practical training in Educational, Research Institutions, European Union enterprises within the framework of ERASMUS, SOCRATES program or other European Programs.

 

Supervision

The academic supervisor of the student in consultation with the host unit, organize the training program so that the student gains variety of experiences as deemed possible. The student is monitored during their training and will be evaluated by his academic supervisor.

 

Practical Training duration

The practical training program has either six months period or twenty-four (24) calendar weeks for a five day working period.

Every year there are two periods for practical training:

-1st October – 31st March

-1st April – 30th September

 A

Requirements and Procedure of the Program

The practical training takes place during the 8th semester of studies and only if the student has successfully completed the 2/3 of the courses in the curriculum.
Students, who meet the requirements for placement in the Practical Training Program, must submit an application along with course curriculum for the semester, in which he/she declares one or more services or facilities for work interest.

The Committee of the Practical Training reviews the applications and appoints the students to the appropriate places. The committee consults with the said companies, offered services and evaluates the work and training suitability, as well as legalities regarding economics and student insurance to be covered. Student list for the Practical Training is formed for the current semester and an academic supervisor from the teaching staff is assigned for each student. The teaching staff is responsible to evaluate each student’s work and practical training.

The list with the offered positions for the Practical Training per semester is enriched with the responsibility of all the academic supervisors of the department.

Each student keeps a weekly diary of their practical training, which in tells notes of their work activities, a short description of the duties that were assigned to them by their employer. Their weekly notes will be evaluated, reviewed and signed by their mentor who is appointed by their employer for practical training.

On completion of the practical training, the student submits an application to the secretary for the acknowledgement of the Practical Training accompanied with:

-Practical Training booklet completed and signed by the employer and their academic supervisor.

-Certificate by the employer for the completion of the Practical Training

-Copy of stamps of IKA (Institute of Social Insurance)

-Printed monthly and overall report and evaluation from the academic supervisor.

-Certificate by the academic supervisor and the coordinator of the project for the completion of the  Practical Training

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 


Αίτηση τοποθέτησης πρακτικής

Λίστα δικαιολογητικών φοιτητή

Βεβαίωση Εργοδότη για απασχόληση φοιτητή

 Δήλωση ατομικών στοιχείων ΕΣΠΑ-ΤΑΥ

Ενημερωτικη Επιστολή σε Φορείς ΠΑ_πρωτόκολλο συνεργασίας

Ενημερωτικό Έντυπο Εργαδότη & Φοιτητη ΕΣΠΑ

Οδηγίες για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα Φοιτητή

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΓΠΑ_ΑΤΕΙ.Θ_ΕΣΠΑ

 

Last Updated on Wednesday, 25 September 2013 11:40
 

Department's every day activities

lab5.jpg