Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
Aquatic Microorganisms | Print |
Monday, 24 October 2011 20:35

Aquatic Microorganisms

Course title

Aquatic Microorganisms

Course duration (per week)

Lectures 2h + Lab 2h

ECTS

5

Semester

4th

Course type

Compulsory

Requirements

-

Aim of the Course

This course provides students with the basic knowledge regarding the biology and ecology of aquatic microorganisms. Students will acquire skills for some basic and new methods employed worldwide for field work, taxonomic identification of aquatic microorganisms, quantitative analysis of biological samples, as well as assessing the ecological quality of water.

Course Description

General description of major groups of microorganisms within the aquatic environment. Elements of biology, physiology and biochemistry of aquatic microorganisms: Cell morphology, metabolism, chemical composition, growth rates, nutritional modes, nutrient requirements and uptake, effects of physical and chemical factors on growth and cell composition. The influence of physical and chemical conditions on microbial communities. Communities and food webs.  Microorganisms and their role in the assessment and monitoring of ecological quality of water environments. Eutrophication. The growth and impact of algal blooms.  Bioactive compounds of aquatic microorganisms.

Literature

Becker, E.W. (2003). Microalgae. Biotechnology and Microbiology. Cambridge University Press.

Chorus, I. & Bartram J. (1999). Toxic Cyanobacteria in Water. E. & F.N. Spoon, London.

Cresswell, R.C., Rees, T.A.V. and Shah, N. (eds), (1989). Algal and cyanobacterial biotechnology. Longamn Scientific & Technical, England.

Tomas C.R., (1997). Identifying Marine Phytoplankton. Acad. Press.

Zvi Cohen, (1999). Chemicals from Microalgae. Acad. Press.

Kemp, P.F., Sherr, B.F., Sherr, E.B. & Cole, J.J.(1993). Aquatic Microbial Ecology. Lewis Publishers, Boca, Raton, London, New York, Washington, D.C.

Last Updated on Sunday, 11 December 2011 21:25
 

Department's every day activities

egkainia2012-2.jpg