Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 | Print |  Email
Written by Γραμματεία Τμ. Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών   
Thursday, 11 January 2018 13:07
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜ ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΑΙΘ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 9.00-11.00 Εφαρμογές Γενετικής 3ο ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ Α. Ιμσιρίδου ,3-4
15/1/2018 11.00-13.00 Χημεία & Βιοτεχνολογία Υδάτινων Φυσικών Προιόντων 5ο ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ Α. Ιμσιρίδου ,3-4
ΤΕΤΑΡΤΗ 9.00-11.00 Φυσική Ωκεανογραφία 1ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ι. Σαββίδης ,3-4,
17/1/2018 11.00-13.00 Γενική & Εφαρμ. Υδραυλική 1ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ι. Σαββίδης ,3-4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-11.00 Χημική Ωκεανογραφία 3ο ΜΩΡΙΚΗ Α. Μωρίκη 3-4,
19/1/2018 9.00-11.00 Έλεγχος Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων 7ο ΜΩΡΙΚΗ Α. Μωρίκη 3-4,
ΔΕΥΤΕΡΑ 9.00-11.00 Γενική Νοσολογία Υδρόβιων Οργανισμών 5ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Ο. Γιαννάκου 3-4,
22/1/2018 9.00-11.00 Έλεγχος & Διασφ.Ποιότ. 7ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Ο. Γιαννάκου Αιθ. 2,
11.00-13.00 Η/Υ Συστήματα Διαχ. Πληροφοριών 1ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Ο. Γιαννάκου , Η/Υ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9.00-11.00 Ιχθυοκαλλιέργειες 3ο ΜΙΝΟΣ Γ. Μίνος 3-Απρ
24/1/2018 9.00-11.00 Εκτροφή Ευρύαλων Ψαριών 5ο ΜΙΝΟΣ Γ. Μίνος 3-Απρ
11.00-13.00 Βιολογία & Συστ. Ιχθύων 3ο ΜΙΝΟΣ Γ. Μίνος ,3-4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-11.00 Εκτροφή Οστράκων 5ο ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ. Μητσούδη 3-4,
26/1/2018 9.00-11.00 Αλιεία & Διαχείριση Οστράκων 7ο ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ. Μητσούδη 3-4,
ΤΕΤΑΡΤΗ 9.00-11.00 Χημεία & Τεχνολογία Αντιρύπανσης 7ο ΒΑΡΔΑΚΑ Ε. Βαρδάκα 3-4,
31/1/2018 9.00-11.00 Υδρόβιοι Μικρ/νισμοί 4ο ΒΑΡΔΑΚΑ Ε. Βαρδάκα 3-4,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-11.00 Μαθηματικά 1ο ΣΚΟΥΦΑΣ Γ. Σκούφας ,3-4
2/2/2018 11.00-13.00 Στοιχεία Ναυτιλίας 5ο ΣΚΟΥΦΑΣ Γ. Σκούφας 3-4,
11.00-13.00 Ενυδρειολογία 5ο ΣΚΟΥΦΑΣ Γ. Σκούφας 3-4,
11.00-13.00 Ιζηματολογία 7ο ΣΚΟΥΦΑΣ Γ. Σκούφας 3-4,
ΔΕΥΤΕΡΑ 9.00-11.00 Ενόργανη Χημική Ανάλυση 5ο ΡΗΓΑΣ Π. Ρήγας 3-4,,
5/2/2018 9.00-11.00 Γενική & Ανόργανη Χημεία 1ο ΡΗΓΑΣ Π. Ρήγας ,3-4
ΤΕΤΑΡΤΗ 9.00-12.00 Αλιευτική Τεχνολογία 3ο ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ Λ. Κοκοκύρης ,3-4
7/2/2018 9.00-12.00 Γενική Βιολογία 1ο ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ Λ. Κοκοκύρης 3-4,,
9.00-12.00 Διατροφή Εκτρεφόμενων Οργανισμών 5ο ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ Λ. Κοκοκύρης 3-4,
9.00-12.00 Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών 3ο ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ Λ. Κοκοκύρης 3-4,
9.00-12.00 Σχεδιασμός & Διαχ.Μονάδων Υδατ/γειας 7ο ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ Λ. Κοκοκύρης ,3-4
 

Department's every day activities

ocean1.jpg