Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
Β΄ εξεταστική εαρ. 2016-17 | Print |  Email
Written by Γραμματεία Τμ. Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών   
Tuesday, 29 August 2017 10:05
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜ ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΑΙΘ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 9.00-11.00 Ενυδρειολογία Θ 5ο ΣΚΟΥΦΑΣ Γ. Σκούφας 3-4,
4/9/2017 9.00-11.00 Νομοθεσία Υδάτινου Περιβάλλοντος Θ 4ο ΣΚΟΥΦΑΣ Γ. Σκούφας 3-4,
9.00-11.00 Στοιχεία Ναυτιλίας  Θ 5ο ΣΚΟΥΦΑΣ Γ. Σκούφας 3-4,
9.00-11.00 Θαλάσσια Βιολογία Θ+Ε 2ο ΣΚΟΥΦΑΣ Γ. Σκούφας 3-4,
9.00-11.00 Μαθηματικά Θ 1ο ΣΚΟΥΦΑΣ Γ. Σκούφας ,3-4
9.00-11.00 Ιζηματολογία Θ 7ο ΣΚΟΥΦΑΣ Γ. Σκούφας 3-4,
ΤΡΙΤΗ 9.00-11.00 Χημική Ωκεανογραφία Θ+Ε 3ο ΜΩΡΙΚΗ Α. Μωρίκη 3-4,
5/9/2017 9.00-11.00 Οργανική Χημεία & Βιοχημεία Θ+Ε 2ο ΜΩΡΙΚΗ Α. Μωρίκη ,3-4
ΤΕΤΑΡΤΗ 9.00-11.00 Βιοστατιστική Θ 2ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γ. Σαββίδης Η/Υ
6/9/2017 9.00-11.00 Γενική & Εφαρμ. Υδραυλική Θ+Ε 1ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ι. Σαββίδης ,3-4
9.00-11.00 Φυσική Ωκεανογραφία Θ+Ε 1ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ι. Σαββίδης ,3-4,
9.00-11.00 Ορολογία Ξένης Γλώσσας Θ 4ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ι. Σαββίδης 3-4,
ΠΕΜΠΤΗ 9.00-11.00 Εκτροφή Οστράκων Θ+Ε 5ο ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ. Μητσούδη 3-4,
7/9/2017 9.00-11.00 Αλιεία & Διαχείριση Οστράκων Θ+Ε 7ο ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ. Μητσούδη 3-4,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΙΑ
8/9/2017
ΔΕΥΤΕΡΑ 9.00-11.00 Λιμνολογία Θ+Ε 4ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Ο. Γιαννάκου ,3-4
11/9/2017 9.00-11.00 Οικολογία Υδρόβ.Οργανισμών  Ε 2ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Ο. Γιαννάκου ,3-4
9.00-11.00 Έλεγχος & Διασφ.Ποιότητας Θ 7ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Ο. Γιαννάκου 3-4,
9.00-11.00 Γενική Νοσολογία Υδρόβιων Οργανισμών Θ+Ε 5ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Ο. Γιαννάκου 3-4,
ΤΡΙΤΗ 9.00-11.00 Βιολογία & Συστ. Ιχθύων Θ+Ε 3ο ΜΙΝΟΣ Γ. Μίνος ,3-4
12/9/2017 9.00-11.00 Εκτροφή Ευρύαλων Ψαριών Θ 5ο ΜΙΝΟΣ Γ. Μίνος 3-4,,
9.00-11.00 Τεχνολογία & Έλεγχος ποιότητας αλιευμάτων Θ+Ε 6ο ΜΙΝΟΣ Γ. Μίνος 3-4,
9.00-11.00 Ιχθυοκαλλιέργειες Θ 3ο ΜΙΝΟΣ Γ. Μίνος ,3-4
9.00-11.00 Εκτροφή Ιχθ. Εσωτ. Υδάτων Θ 4ο ΜΙΝΟΣ Γ. Μίνος 3-4,,
ΤΕΤΑΡΤΗ 9.00-11.00 Αλιευτική Τεχνολογία Θ+Ε 3ο ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ Λ. Κοκοκύρης ,3-4
13/9/2017 9.00-11.00 Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών Θ+Ε 3ο ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ Λ. Κοκοκύρης 3-4,
9.00-11.00 Εκτροφή Ευρύαλων Ψαριών (εργ) 5ο ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ Λ. Κοκοκύρης 3-4,
9.00-11.00 Σχεδιασμός & Διαχ.Μονάδων Υδατ/γειας Θ+Ε 7ο ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ Λ. Κοκοκύρης ,3-4
9.00-11.00 Διατροφή Εκτρεφόμενων Οργανισμών Θ+Ε 5ο ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ Λ. Κοκοκύρης 3-4,
ΠΕΜΠΤΗ 9.00-11.00 Χημεία & Βιοτεχν. Υδάτ. Φυσικών Προιόντων Θ+Ε 5ο ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ Ι. Ιμσιρίδου ,3-4
14/9/2017 9.00-11.00 Εφαρμογές Γενετικής Θ 3ο ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ Α. Ιμσιρίδου ,3-4
9.00-11.00 Γενετική Μηχανική Θ+Ε 4ο ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ Α. Ιμσιρίδου 3-4,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-11.00 Χημεία & Τεχνολογία Αντιρύπανσης Θ+Ε 7ο ΒΑΡΔΑΚΑ Ε. Βαρδάκα 3-4,
15/9/2017 9.00-11.00 Υδρόβιοι Μικρ/νισμοί Θ+Ε 4ο ΒΑΡΔΑΚΑ Ε. Βαρδάκα 3-4,
 

Department's every day activities

Erida3.jpg