Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
υποτροφίες HELMEPA | Print |  Email
Written by Γραμματεία Τμ. Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών   
Wednesday, 05 April 2017 08:21

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2017

Οι Υποτροφίες της HELMEPA για το 2017-2018

 

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA, τιµώντας τους αείµνηστους Γιώργο Π. Λιβανό, Ιδρυτή της, Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλο, Επίτιµο Πρόεδρο της, και Σταύρο Νταϊφά, Ιδρυτικό της Μέλος, προκηρύσσει τρεις Υποτροφίες, ύψους €15.000 η κάθε µία, για µονοετές µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών επιπέδου Master’s, για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ελλάδας), στους ακόλουθους κλάδους:  Ναυτιλιακές σπουδές, στη µνήµη του Γιώργου Π. Λιβανού. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, τέκνα Ελλήνων ναυτικών.  Περιβαλλοντικές επιστήµες, στη µνήµη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, που έχουν υπάρξει µέλη των περιβαλλοντικών προγραµµάτων «Παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι».  Ναυπηγική - Θαλάσσια Μηχανική και Τεχνολογία, στη µνήµη του Σταύρου Νταϊφά. Η Υποτροφία είναι ευγενική χορηγία της κόρης του, κας Ειρήνης Νταϊφά, Ειδικής Γραµµατέως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της HELMEPA. ∆εκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες µέχρι 27 ετών, οι οποίοι δεν λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και είναι κάτοχοι πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι. µε βαθµό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) δεόντως επικυρωµένο. Επίσης, λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου και η σειρά κατάταξης µεταξύ των αποφοίτων της σειράς τους, για την οποία θα πρέπει να προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από τη Γραµµατεία της Σχολής (π.χ. 15ος/η από 56), καθώς και η οικονοµική τους κατάσταση. Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης είναι η προσκόµιση: 1) βεβαίωσης αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήµιο, -/- P R E S S R E L E A S E -2- 2) πτυχίου ξένης γλώσσας ανάλογα µε τη χώρα επιλογής για την πραγµατοποίηση των σπουδών και συγκεκριµένα: Αγγλικά: Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II Γερµανικά: Mittelstufe III Ιταλικά/ Ισπανικά: Superiore 3) συστατικών επιστολών δύο Καθηγητών του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε, 4) αντιγράφου εκκαθαριστικού σηµειώµατος οικ. έτους 2016, και 5) για τους άρρενες υποψηφίους, του πιστοποιητικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών. Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν µέχρι την 2 Ιουνίου 2017 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA, Περγάµου 5, Ν. Σµύρνη 17121 (τηλ. 210 9343088) µε την ένδειξη της συγκεκριµένης Υποτροφίας για την οποία υποβάλλονται.

 

Department's every day activities

ocean3.jpg