Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
Field of Studies | Print |
Saturday, 07 May 2011 22:04

The undergraduate studies in the Department of Fisheries & Aquaculture Technology cover the areas of biological, chemical and physical sciences focusing on fisheries, aquaculture, fish processing and technology, biotechnological applications of the products that have origin from aquatic environment as well as the evaluation, exploitation and monitoring of the aquatic ecosystems.

Last Updated on Monday, 21 November 2011 16:40