Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
Collective Bargaining Agreement | Print |
Thursday, 24 November 2011 12:03

For the years 2010-2011, minimum wages remain at 1.070,00 euro for newly hired workers.

All other wages for the profession remain at the levels of 2009.

For more details, please consult the 6th Collective Bargaining Agreement  for 2010-2011 (In Greek)

Last Updated on Tuesday, 03 April 2012 08:57
 

Department's every day activities

lab3.jpg