Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
PDF  | Print |  Email
Curriculum Vitae

Dr. ELISAVET VARDAKA

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


minos curly

Faculty Position: Assistant Professor

Field: Aquatic Microbiology


Undergraduate Courses

 • Aquatic Ecology
 • Aquatic Microorganisms
 • Algal Biotechnology


Education

 • B.Sc. Biology, University of Thessaloniki, Greece                 1987 - 1993
 • Ph.D. in Biology, University of Thessaloniki, Greece             1994 - 2001

 


 

RESEARCH AND PROFESSIONAL EXPERIENCE

Research Experience and Employment

 1. Researcher in Greek General Secretariat of Research & Technology program (No 91 EΔ 756): Cyanobacterial toxins in Lake Kastoria (1994 - 1996)
 2. Researcher in EU CYANOTOX program (IC18-CT98-0293): Occurrence of toxic cyanobacteria waterblooms - impact on water environments and potential human health risk. Environmental, physiological and genetic mechanisms involved in toxins production (1998 - 2002)
 3. Lecturer, Department of Fisheries and Aquaculture Technology, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece (2002 - 2009)
 4. Αssistant Professor, Department of Fisheries and Aquaculture Technology, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece (2010-present)

Research interests

 • Aquatic microbial ecology, toxic water blooms, ecological assessment of water quality and impacts to the public health
 • Microbial biodiversity: morphological, ecophysiological and molecular approach
 • Bioactive peptides diversity in cultured cyanobacterial isolates, natural populations and aquatic animals

Scientific visits

 • Postgraduate ERASMUS (EU) scholar at the University College of North Wales, U.K.  (1991-1992).

Resent Research projects (selected since 1994, 10 in total)

 1. Socrates Programme - New Curriculum development (CD) projects: Master of Inland Water Quality Assessment (2004 - 2007).
 2. "Development of analytical methods for the determination of biotoxins: Shellfish monitoring in aquaculture areas", Greek Ministry of Education, (2004-2007).
 3. "Investigation of cyanobacterial diversity with molecular methods", Greek Ministry of Education, (2007 - present).

Recent international conferences (selected since 1997, 13 in total)

 1. Kormas K. A., Vardaka E., Kontogianni V., Gkelis S., Moustaka M. and Neofytou C. (2007). Sediment and water column bacterial assemblages of Lake Kastoria, Greece. - Abstracts of the 10th Symposium of Aquatic Microbial Ecology, Faro, Portugal, p. 82.
 2. Katsiapi M., Vardaka E., Michaloudi E., Gkelis S., Kormas K. A. and Moustaka-Gouni M. (2007). Plankton changes in a eutrophic lake with a history of toxic cyanobacterial blooms after sewage diversion. - Abstracts of the 5th Symposium of European Freshwater Sciences, Palermo, Italy, p. 216.
 3. Gkelis S, Vardaka E, Lanaras T, Sivonen K (2002) The presence of microcystins in aquatic fauna collected from Greek lakes -International Conference on Advances in the Understanding of Cyanobacterial Toxins Occurrence, Controlling Factors and Analysis, Porto, Portugal, 10-11 March.
 4. Gkelis S, Vardaka E, Moustaka-Gouni M, Lanaras T (2001) The two most abundant toxic cyanobacteria in Greek lakes and their impact on water quality - In: Moustaka-Gouni M, Bird CJ, Cox EJ, Raven JA, Lanaras T, Karpouchtsis J, Simpson GE, Mann DG (eds), 7th International Phycological Congress, Thessaloniki, Greece, 18-25 August. Phycologia 40: 123
 5. Gkelis S, Harjunpaa V, Vardaka E, Lanaras T, Sivonen K (2001)Occurrence of microcystins in Greek water blooms and isolated cyanobacterial strains - Fifth International Conference on Toxic Cyanobacteria, Noosa, Queensland, Australia, 16-20 July.
 6. Gkelis S, Harjunpaa V, Vardaka E, Lanaras T, Sivonen K (2001) Greek cyanobacterial toxins: Occurrence of microcystins in Greek water blooms and isolated strains. - NorFa Workshop, Cyanobacterial toxin analysis,Turku, Finland, 9-14 June


Publications (selected since 1995, 11 in total)

 1. Kormas, K.A., Vardaka, E., Moustaka-Gouni, M., Kontoyanni, V., Petridou, E., Gkelis, S., Neofitou, C. (2010). Molecular detection of potentially toxic cyanobacteria and their associated bacteria in lake water column and sediment. World Journal of Microbiology and Biotechnology 26 (8): 1473-1482. (DOI:10.1007/s11274-010-0322-x)
 2. Moustaka-Gouni M, Kormas KA, Vardaka E, Katsiapi M, Gkelis S (2009) Raphidiopsis mediterraneaSKUJA represents non-heterocytous life-cycle stages of Cylindrospermopsis raciborskii (WOLOSZYNSKA) SEENAYYA et SUBBA RAJU in Lake Kastoria (Greece), its type locality: evidence by morphological and phylogenetic analysis. Harmful Algae 8: 864-872. (doi:10.1016/j.hal.2009.04.003 )
 3. Maroulis Μ., Monemvasios Ι., Vardaka Ε. and Rigas P. (2008). Determination of Domoic Acid in Mussels by HPLC with Post Column Derivatization Using 4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole (NBD-Cl) and Fluorescence Detection. - Journal of Chromatography B, 876: 245-251. (doi:10.1016/j.jchromb.2008.10.053)
 4. Moustaka-Gouni M., Vardaka E. and Tryfon Ε. (2007). Phytoplankton species succession in a shallow Mediterranean lake (L. Kastoria, Greece): steady-state dominance of Limnothrix redekei, Microcystis aeruginosa andCylindrospermopsis raciborskii. - Hydrobiologia575: 129-140. (Doi: 10.1007/s10750-006-0360-4).
 5. Moustaka-Gouni M., Vardaka E., Michaloudi E., Kormas Ar. K., Tryfon E., Mihalatou H., Gkelis S. and Lanaras T. (2006). Plankton food web structure in a eutrophic polymictic lake with a history of toxic cyanobacterial blooms. - Limnology and Oceanography51, 715-727.
 6. Vardaka E., Moustaka-Gouni M., Cook C.M. and Lanaras T. (2005). Cyanobacterial blooms and water quality in Greek waterbodies. - Journal of  Applied Phycology 17, 291-401. (Doi: 10.1007/s10811-005-8700-8)
 7. Gkelis S., Rajaniemi P., Vardaka E., Moustaka-Gouni M., Lanaras, T. and Sivonen K. (2005). Limnothrix redekei (Van Goor) Meffert (Cyanobacteria) strains from Lake Kastoria, Greece form a separate phylogenetic group. - Microbial Ecology 49, 176-182. (Doi: 10.1007/s00248-003-2030-7)
 8. Cook CM, Vardaka E, Lanaras T (2004) Toxic cyanobacteria in Greek freshwaters, 1987-2000: Occurrence, toxicity and impacts in the Mediterranean region. Acta Hydrochim. Hydrobiol. 32:107-124. (Doi: 10.1002/aheh.200300523)
 9. Vardaka E, Moustaka-Gouni M, Lanaras T (2000) Temporal and spatial distribution of planktic cyanobacteria in Lake Kastoria, Greece, a shallow, urban lake. Nord. J. Bot. 20:501-511.
 

Department's every day activities

egkainia2012-2.jpg