Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
PDF  | Print |  Email
Curriculum Vitae

Dr. YIANNIS SAVVIDIS

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   TEL +30 23730 26457, 26458

 

minos curly

Faculty Position: Associate Professor

Field: Application of Mathematical Models in Physical Oceanography


Undergraduate Courses

 • Physical Oceanography
 • General and Applied Hydraulics
 • Port Engineering (in the Department of Civil Engineering Infrastructure)

Education

 • 1993 Degree in Civil Engineering. Dept  of Civil Engineering, Faculty of  Engineering, Aristotle University of Thessaloniki
 • 1997 Postgraduate courses in Coastal Engineering, Advanced Hydraulics, and Environmental Planning
 • 2000 PhD in Civil (Coastal) Engineering. Dept of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, PhD Thesis: «Mathematical Simulation of Cohesive Sediment Transport in Coastal Basins. Application in Thermaikos Gulf»

Research Interests

 • Dynamical Oceanography - Hydrodynamic Coastal Circulation - Marine Hydraulics and Port Engineering - Sea Currents. Sea Waves - Tides - Coastal Processes
 • Sediment Transport and Transport of pollution in marine environment
 • Environmental Coastal Engineering. Mathematical Models in Marine Engineering.

PUBLICATIONS

Published papers in international journals
 1. Y. Savvidis, C. Koutitas & Y. Krestenitis, (2001). 'Development and application of a three dimensional cohesive sediment transport mathematical model.' Journal of Marine Environmental  Engineering, Vol. 6, pp. 229-255
 2. M. Dodou, Y. Savvidis, Y. Krestenitis and C. Koutitas, (2002). 'Development of a two-layer mathematical model for the study of hydrodynamic circulation in the sea. Application to Thermaikos Gulf', Mediterranean Marine Science, Vol. 3 No.2, pp 5 - 25
 3. V.H. Kourafalou, Y.G. Savvidis, Y.N. Krestenitis and C.G. Koutitas, (2004). 'Modelling studies on the processes that influence matter transfer on the Gulf of Thermaikos (NW Aegean Sea)', Continental Shelf Research, Vol. 24, Issue 2, pp. 203-222.
 4. Y. Savvidis, M. Dodou, Y. Krestenitis and C. Koutitas, (2004). 'Modelling of the upwelling hydrodynamics in the Aegean Sea', Mediterranean Marine Science, Vol. 5 No.1, pp.5-18
 5. Y. G. Savvidis, Y. N. Krestenitis and C. G. Koutitas, (2005) 'Modeling the water mass exchange through navigational channels connecting adjacent coastal basins. Application to the Channel of Potidea (North Aegean Sea), Annales Geophysicae, Vol. 23, Number 2, pp. 231-238
 6. Sofia Galinou-Mitsoudi, Yiannis Savvidis and Xenofon Dimitriadis, (2006). 'Interaction between mussel cultures and hydrodynamics; a preliminary study in Thessaloniki&Thermaikos Gulfs'Journal of Biological Research, Vol. 6, pp. 139-145
 7. Krestenitis Y. N., Kombiadou Κ.D. and Savvidis Y.G. (2007). 'Modelling the cohesive sediment transport in the marine environment: the case of Thermaikos Gulf" Ocean Science, Vol. 3, pp. 91-104
 8. Moriki A., S. Galinou-Mitsoudi, D. Petridis, D. Kosti, Y. Savvidis, X. Dimitriadis, C. Koutitas and L. Alvanou (2008) 'ENVIRONMENTAL IMPACTS OF INTENSIVE MUSSEL CULTURE IN THE COASTAL WATERS OF THE GULF OF THESSALONIKI (N. GREECE)' Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 17, No 11b, pp 1945 - 1955
 9. Yiannis Savvidis, Constantinos Georgiadis and Evagelia Datsi. (2009) 'INVESTIGATING THE WATERS' FLUSHING OF THE INNER BASIN OF NEA MOUDANIA HARBOR (NORTHERN GREECE)' Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 10, No.3, pp 732-742
 10. Patoucheas D.P. and Savvidis Υ. G (2010) “A HYDROBIOLOGICAL MODEL AS A TOOL FOR THE DETECTION OF HAB EPISODES. APPLICATION TO THERMAIKOS GULF”, Fresenius  Environmental Bulletin Volume 19 – No 9b, pp. 2100-2108
 11. Savvidis Υ. G., D.P. Patoucheas, G. Nikolaidis and C.G. Koutitas (2011) ‘MODELING THE DISPERSION OF HARMFUL AN ALGAL BLOOM IN ΤΗΕ THERMAIKOS GULF (NW AEGEAN SEA)’ Global NEST Journal (Global Network of Environmental Science and Technology,  vol. 13, no 2, pp.119-129
 12. Yiannis Savvidis, Constantinos Georgiadis Evagelia Datsi and C. Koutitas (2011) FIELD AND MODELLING STUDY ON THE HYDRODYNAMICS OF THE HARBOR OF NEA MOUDANIA (NW AEGEAN SEA), Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 12, No. 4A, pp. 2311-2321
 13. Zoi Konstantinou, Yannis N. Krestenitis, Dionisis Latinopoylos, Popi Pagou, Sofia Mitsoudi, Yiannis Savvidis (2012) “Aspects of the mussel-farming activity in Chalastra, Thermaikos Gulf, Greece: An Effort to Untie a Management Gordian knot” Journal of Ecology and Society (in press, 17 (1): 1)
Publications in proceeding of International Scientific Conferences
 1. Y. Savvidis & C. Koutitas, 'Simulation of transport & fate of suspended matter along the coast of Agathoupolis (N. Greece)', Proceedings of the 5th International Conference Protection and Restoration of the Environment, Thassos, Greece, July, 2000
 2. Y. Savvidis, V. Kourafalou, Y. Krestenitis & C. Koutitas, 'Sediment particle transport prediction, based on the Random Walk simulation', Lagrangian Analysis and Predictability of Coastal and Oceanic Dynamics, Aural Presentation & Abstracts, Session D: Assimilation of Lagrangian data and predictability of trajectories, International meeting, Ischia, Italy, October 2-6, 2000 (abstract)
 3. Christopher Koutitas & Yiannis Savvidis, 'Management of dredged disposal in Thermaikos Bay', Proceedings of the 5th International Conference in Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece, 28 August- 1 September 2000
 4. Y. Krestenitis, V. Kourafalou and Y. Savvidis, "Numerical studies of the matter transfer in the Thermaikos Gulf", 21st Century: The New Era for Hydraulic Research and Its Applications, Hydraulics for Maritime Engineering, Proceedings of Theme E, XXIX  IAHR Congress, Beijing, China, 16-21 September, 2001
 5. Savvidis, Y.; Koutitas, C; Krestenitis, Y.; Kourafalou, V "Stochastic model simulations on the transport of river-borne sediment particles", EGS (European Geophysical Society) XXVI General Assembly, Aural Presentation & Abstracts, Nice, France, March 25-30, 2001. In: Geophysical Research Abstracts, GRA3, 3531, 2001(abstract)
 6. M. Dodou, Y. Savvidis, Y. Krestenitis and C. Koutitas, 'Tracing upwelling coastal zones based on mathematical simulations', 1st International Conference in Aquaculture, Fishery Technology and Environmental Management, Athens, 8-10 June 2002
 7. Y. Savvidis, Y. Krestenitis and C. Koutitas, 'Observations and Modeling of Water Mass Exchange Between Thermaikos and Toroneos Bays', EuroGoos (European Global Ocean Observing Systems), International Conference, Athens, 2-6 December, 2002 (abstract)
 8. Y. Savvidis, Y. Krestenitis and V. Kourafalou, 'Modelling matter transfer in the gulf of Thermaikos', First Scientific Conference, on Oceanographic Aspects for a Sustainable Mediterranean, the Hellenic Oceanographers' Association, 27-29 September 2002, Athens (abstract)
 9. M. Gousidou, Y. Savvidis, C. Koutitas. 'A computational model for the forced resuspension and of sea bed sediment caused by trawling', 5th International Symposium on Ecohydraulics, Madrid SPAIN, 12 -17 September 2004
 10. Y. Krestenitis, K. Kombiadou and Y. Savvidis, 'Modelling sediment transport in coastal basins: The case of the Thermaikos Gulf', Conference of EGU 2005 (European Geosciences Union), Aural Presentation & Abstracts, Vienna, Austria, 24-29 April 2005: In Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 04768, 2005 (poster presentation)
 11. Yiannis Savvidis, Antoniou Alexandros, Dimitriadis Xenofon, Koutitas Christophoros, Moriki Amalia, Galinou-Mitsoudi Sofia, Petridis Dimitris, and Alvanou Lydia 'HYDRODYNAMICS IN A MUSSEL CULTURE AREA IN THERMAIKOS GULF' Proceedings of the 8th International Conference MEDCOAST 2007, Alexandria Egypt, 13-17 November 2007
 12. A.Moriki, S Galinou - Mitsoudi, D. Petridis, D. Kosti, Y. Savvidis, X.Dimitriadis, C.Koutitas and L. Alvanou 'ENVIRONMENTAL IMPACTS OF INTENSIVE MUSSEL CULTURE IN THE COASTAL WATERS OF THE GULF OF THESSALONIKI (N. GREECE)' 14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 10th to 14th, 2007, Sevilla, Spain (poster presentation)
 13. Koutitas C.G. and Y.G. Savvidis 'Modelling of a Wave Energy Harnessing Breakwater' the 18th International Offshore (Ocean) and Polar Engineering Conference & Exhibition Vancouver Vancouver, British Columbia, Canada, July 6-11, 2008 (accepted)
 14. Galinou-Mitsoudi, S., A. Moriki, Y. Savvidis, D. Petridis, X. Dimitriadis, Ch. Koutitas and L. Alvanou; 'SPATIAL FLUCTUATION OF THE QUALITY OF MUSSELS FROM LONGLINE CULTURES IN TERMS OF ENVIRONMENTAL, BIOLOGICAL AND CULTURISTS OPERATION PARAMETERS'. 14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. October 10th to 14th, 2007, Sevilla, Spain (poster presentation)
 15. Galinou-Mitsoudi S., A. Moriki, Y. Savvidis, D. Petridis, X. Dimitriadis, "Mussel production in relation to ecohydraulic conditions in the culture area of NW Thessaloniki Gulf (NW Aegean, Greece)" 1st Euroshell thematic session during the EAS Conference in Trondheim Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway August 15-17, 2009 (poster presentation)
 16. Savvidis Υ. G., D.P. Patoucheas, G. Nikolaidis and C.G. Koutitas 'MODELING THE DISPERSION OF HARMFUL AN ALGAL BLOOM IN ΤΗΕ THERMAIKOS GULF (NW AEGEAN SEA)', 11th Inter. Conf. on Environmental Science and Technology, Greece, 1-3/9/2009
 17. Patoucheas D.P. and Savvidis Υ. G "A HYDROBIOLOGICAL MODEL AS A TOOL FOR THE DETECTION OF HAB EPISODES. APPLICATION TO THERMAIKOS GULF" 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 7 to 11, 2009, Bari - Italy (POSTER presentation)
 18. Savvidis Υ. G., Moriki Amalia, , K. Kombiadou, X. Dimitriadis, E. Tsianaka, S. Kerpitsopoulou, and A. Hatzinikolaou "INVESTIGATING THE HYDRO-DYNAMICS AND WATER QUALITY IN THE POTIDEA CHANNEL (NW AEGEAN SEA)", 10th In. Conf. Protection & Restoration of the Environment, Corfu, Greece, July 2010
 19. Gravas Athanasios, Yiannis Savvidis and Christopher Koutitas (2011) “MODELLING STUDY ON WAVE ENERGY HARNESSING PORT STRUCTURES” 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, September 2011, (poster presentation)
 20. Zoi Konstantinou, Yiannis Savvidis, Katerina Kombiadou, Yannis Krestenitis, “Mussel farm layout scenarios as management alternatives” 10th International Conference MEDCOAST 2011, Rhodes, Greece, October 25-29, 2011
Publications in proceeding of Greek Scientific Conferences
 1. Σαββίδης Ι., Κουτίτας Χ. & Κρεστενίτης Ι. 'Διασπορά αιωρούμενων φερτών υλών στο Θερμαϊκό. Ανάπτυξη και εφαρμογή μαθηματικού μοντέλου', Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος, 23-26 Μαΐου 2000
 2. Σαββίδης Ι., Δώδου Μ., Κρεστενίτης Ι & Κουτίτας Χ. 'Μελέτες προσομοίωση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας και των αναβλύσεων στο Αιγαίο Πέλαγος', Πρακτικά 7ου  Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας (με τις περιλήψεις των εργασιών)  Κρήτη, Μάιος 2003
 3. Γαληνού-Μητσούδη Σοφία, Ι. Σαββίδης & Ξ. Δημητριάδης. 'Προκαταρκτική Μελέτη για την αλληλεπίδραση των μυδοκαλλιεργειών και της υδροδυναμικής των κόλπων Θερμαϊκού και Θεσσαλονίκης'. Πρακτικά 12ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Δράμα, 13-16/10/2005
 4. Σαββίδης Ι. & Κουτίτας Χ. 'Η υδροδυναμική συμβολή στην εξάπλωση επιβλαβούς άνθησης φυκων στο Θερμαϊκό Κόλπο' Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας,  Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου 2006
 5. Αμαλία Μωρίκη, Σοφία Γαληνού-Μητσουδη, Ιωαννης Σαββιδης, Δημητριος Πετριδης. 'ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ' Πρακτικά 3ου Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-17 Μαρτίου 2008
 6. Ιωάννης Σαββίδης, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Ευαγγελία Ντάτση. 'ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ)' Πρακτικά 3ου Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-17 Μαρτίου 2008
 7. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Ευαγγελία Ντάτση, Ιωάννης Σαββίδης 'ερευνα πεδιου για τη μελετη της Κυκλοφορίας των νερών και διακυμάνσης της στάθμης στον Λιμένα ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (ΒΔ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ)' 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Πάτρα, Μάιος, 13-16, 2009
 8. Ιωάννης Σαββίδης, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Ευαγγελία Ντάτση, 'ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ   ΕΝΟΣ ΛΙΜΕΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ) ' Κοινό Συνέδριο ΕΥΕ/ΕΕΔΥΠ, Βόλος, Μάιος, 27-30, 2009
 9. Αμαλία Μωρικη, Ιωάννης Σαββίδης, Αικατερίνη Κομπιάδου, Ξενοφών Δημητριάδης, Χούλη Φανή, ‘ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ’, 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 18-30 Μαρτίου 2011

Professional Activity

 1. Licentiate of Civil Engineering 1994
 2. Civil Engineer of Port Authority of Thessaloniki 2002 -2005
 3. Teaching Assistant (under contract) of ATEITh 2000- 2005
 4. Associate Prof. of the Dept of Fisheries and Aquaculture Technology, ATEITh 2005
 5. Teaching Assistant (under contract) of University of Thessaly 2007 -2009
 6. Head of the Department of Fisheries and Aquaculture Technology, ATEI Th, 2006-07
 7. Membership of Technical Chamber of Greece
 8. Membership of Hellenic Association of Oceanographers
 9. Membership of Hellenic Hydrotechnical Union
 

Department's every day activities

Erida1.jpg