Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
| Print |
Curriculum Vitae

Dr. PANTELIS RIGAS

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

minos curly

Faculty Position: Professor

Field: Instrumental Analytical Chemistry


Undergraduate Courses

 • General and Inorganic Chemistry
 • Principles of Analytical Chemistry
 • Instrumental Chemical Analysis

Graduate Courses

 • Advanced Methods of Food Analysis


Education

 • 1982 -Department of Chemistry - Aristotle University of Thessaloniki
 • 1987- Ph.D  Department of Chemistry, University of  Ιowa  (USA)


Research Interests

 • Liquid chromatography  in combination with post column derivatization and fluorescence or mass spectrometry detection  (LC/PCD/FLD, LC/MS/MS)
 • Gas chromatography mass spectrometry (GC και GC/MS/MS)
 • Development of new analytical methods for the determination of Biotoxins, Amino Acids, Biogenic Amines, Pesticides, Polyaromatic Hydrocarbons and Steroids
 • Metals analysis in aqueous ecosystems with Inductively Coupled Plasma –Emission Spectroscopy  (ICP-OES)


Research Projects

 1. "Improved therapeutics and prophylaxis in marine aquaculture through the use of supplementation techniques with live food preys Brachionus and Artemia"(1990-1992). Funded by the Commission of the European Communities FAR (Fisheries and Aquaculture Research) , DG-XIV, AQ. 1.94  -Main Research Team Member
 2. "Development of  a Post Column Derivatization System for Liquid Chromatography (HPLC-PCD)" (1996-1998). Funded by the Greek General Secretariat for Research and Technology (GSRT). -Project Coordinator
 3. "Design, stabilazition and development of sugar and ethanol biosensors " (1997-1999). Funded by the Greek General Secretariat for Research and Technology (GSRT).- Main Research Team Member
 4. "Methodology development for analysis of sugars and amino acids with HPLC-PCD" (1998-2001). Funded by the Greek General Secretariat for Research and Technology (GSRT). -Project Coordinator
 5. "Development of protein engineering methods for the production of proteins and various biomolecules of medical and biotechnological importance " (1998-2001). Funded by the Greek General Secretariat for Research and Technology (GSRT).- Main Research Team Member
 6. "Development and construction of two potentiometrically instruments for measuring pH, potential (mV) temperature redox potential (ORP) and ion concentration (ISE)"(2003-2006). Funded by the Greek General Secretariat for Research and Technology (GSRT). -Project Coordinator
 7. “Development and utilization of instruments for the measurement of rheological properties of foods” (2004-2006). Archimedes I, ΕPΕΑΚ ΙΙ, Funded by the Greek Ministry of National Education and Religious Affairs. -Main Research Team Member
 8. "Development of an integrated system of post-column derivatization" (2004-2007). Funded by the Greek General Secretariat for Research and Technology (GSRT). -Project Coordinator
 9. "Development of analytical methods for the determination of  biotoxins. Application of the methods in mussel cultures" (2005-2007). Archimedes I, ΕPΕΑΚ ΙΙ, Funded by Greek Ministry of National Education and Religious Affairs.- -Project Coordinator
 10. "Evaluation of chemical composition and energy value of Greek Foods " (2005-2007). Archimedes I, ΕPΕΑΚ ΙΙ, Funded by the Greek Ministry of National Education and Religious Affairs. - Main Research Team Member
 11. "Development and manufacture of HPLC columns, reagents and post column derivatization reagents "(2006-2007).  Funded by the General Secretariat for Research and Technology (GSRT). -Project Coordinator
 12. “Determination of biogenic amines as criterion of the fish freshness with High performance Liquid Chromatography" (2006-2008). Funded by the Research Committee, ΑΤΕΙTh.-Project Coordinator
 13. “Formulation of biodegradable natural polymers for industrial use as packaging materials” (2006-2008). Archimedes II, ΕPΕΑΚ ΙΙ, Funded by the Greek Ministry of National Education and Religious Affairs. -Main Research Team Member
 14. “Development of a new generation biosensor for the measurement of reducing sugars in potatoes and assessment of acrylamide formation”, Acronym REFLAB, Proposal No.: 031588” (2006-2009). Funded by the Commission of the European Communities in the VI framework of the CRAFT Programme.-Main Research Team Member
 15. "Study, development and applications of fluorescence sensors in the detection of toxic medallions’ in the environment by using HPLC combined with Post Column Derivatization." (2007-2009) PENED,  Funded by the Greek General Secretariat for Research and Technology (GSRT).-Main Research Team Member
 16. “Rearing goldfish (Carassius auratus) of high commercial value. Effect of microalgal carotenoids on skin pigmentation and growth” (2010-2011). Funded by the Research Committee, ATEITh.-Main Research Team Member
 17. " Development of an analytical method for the determination of Tetrοdotoxin (TTX); Τhe application of the method for the identification and determination of Tetrοdotoxin in the Mediterranean Lagocephalus (pufferfish Lagocephalus sceleratus)" (2012-2015). Archimedes III, Funded by Greek Ministry of National Education and Religious Affairs.- -Project Coordinator


Publications

 1. P. G. Rigas and D. J. Pietrzyk, Liquid Chromatographic Separation and Indirect Detection of Inorganic Anions Using Iron(II)-1,10-Phenanthroline as a Mobile Phase Additive, Anal. Chem., 1986, 58, 2226-2233.
 2. P. G. Rigas and D. J. Pietrzyk, Liquid Chromatographic Separation and Indirect Detection of Organic Acids Using Iron(II)-1,10-Phenanthroline as a Mobile Phase Additive, Anal. Chem., 1987, 59, 1388-1393.
 3. P. G. Rigas, S. J. Arvanitis and D. J.Pietrzyk, Ion Interaction Chromatographic Separation of Amino Acids Using a Basic-Tetraalkylammonium Salt Mobile Phase, J. Liq. Chromatogr., 1987, 10(13), 2891-2910.
 4. P. G. Rigas and D. J. Pietrzyk, Indirect Photometric Detection in Liquid Chromatography Using Iron(II)-1,10-Phenanthroline Complex as a Mobile Phase Additive: Origin, Calibration and Parameters, Anal. Chem., 1988, 60, 454-459.
 5. P. G. Rigas and D. J. Pietrzyk, Ru(II) Complexes as Ion Interaction Reagents for the Liquid Chromatographic Separation and Indirect Fluorometric Detection of Analyte Anions, Anal. Chem., 1988, 60, 1650-1654.
 6. D. J. Pietrzyk, P. G. Rigas and D. Yuan, Separation and Indirect Detection of Alkyl Sulfonates and Sulfates, J.  Chromatogr. Sci., 1989, 27, 485-490.
 7. M. Touraki, P. Rigas, P. Pergantas, Th. Abatzopoulos and C. Kastritsis Optimizing Bioencapsulation of the Antibiotics Trimethoprim and Sulfamethoxazole in Artemia Nauplii, Larvi 91, Special Publication No 15, Gent, Belgium, 1991.
 8. M. Touraki, P.G. Rigas, P. Pergandas and C. Kastritsis, Determination of Oxytetracycline in the Live Fish Feed Artemia using High Performance Liquid Chromatography with Ultra-Violet Detection, J. of Chromatography B, 1995, 663, 167-171.
 9. M. Touraki, P.G. Rigas and C. Kastritsis, Liposomes Mediated Delivery of Water Soluble Antibiotic to the Larvae of Aquatic Animals,  Aquaculture, 1995, 136, 1-10.
 10. M. G. Fouskaki, N. A. Chaniotakis and  P. G. Rigas Post Column Derivatization Reactor for High Performance Liquid Chromatography. Characteristics  and Applications in Carbohydrates, Instrumental Methods of Analysis, Modern Trends and Applications, Greece, 1999, Volume II, 604-608.
 11. A. Economou, D. G. Themelis, H. Bikou, P. D. Tzanavaras and P. G. Rigas, Determination of Boron in water and pharmaceuticals by sequential-injection analysis and fluorimetric detection, Analytica Chimica Acta, 2004, 510, 219-224.
 12. C. K. Zacharis, P. D. Tzanavaras, D. G. Themelis, G. A. Theodoridis, A. Economou and P. G. Rigas, Rapid spectrofluorimetric determination of lisinopril in pharmaceutical tablets using sequential injection analysis, Anal. Bioanal. Chem, 2004, 379, 759-673.
 13. P. D. Tzanavaras, C. K. Zacharis, P.  Rigas,  Novel automated assay for the quality control of mexiletine hydrochloride formulations using sequential injection and on-line dilution, J. Pharm. Biomed. Anal. 2008, 48, 1254-1260.
 14. M. Maroulis , I. Monemvasios, E. Vardaka, and P. Rigas, Determination of domoic acid in mussels by HPLC with post-column derivatization using 4-chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole (NBD-Cl) and fluorescence detection, J. of Chromatography B, 2008, 876,  245-251.
 15. Paraskevas D. Tzanavaras, Demetrius G. Themelis and Pantelis Rigas, Automated zone-sampling dilution by coupling sequential injection analysis to high-throughput  HPLC for the direct determination of gemfibrozil, Journal of Separation Science, 2009, 32, 2819-2826.
 16. Menelaou M, Konstantopai A, Lalioti N, Raptopoulou CP, Psycharis V, Terzis A, Mateescu C, Tsarhopoulos K, Rigas P, Salifoglou A., Hydrothermal synthesis and characterization of 2D M(II)-quinate (M = Co,Zn) metal-organic lattice assemblies: Solid-state solution structure correlation in M(II)-hydroxycarboxylate systems,  Inorg. Chem. , 2010, 49, 11449–11462
 17. Constantinos K. Zacharis, Fotini S. Kika, Paraskevas D. Tzanavaras, Pantelis Rigas, Efstratios R. Kyranas, Development and validation of a rapid HPLC method for the determination of five banned fat-soluble colorants in spices using a narrow-bore monolithic column, Talanta, 2011, 84, 480-486
 18. Constantinos K. Zacharis,  Paraskevas D. Tzanavaras,  Panagiotis N. Mouroutis, Pantelis G. Rigas, NBD-Cl as a post column reagent for primary and secondary amines after separation by ion exchange chromatography, Anal. Letters, 2011, 44, 1-15.
 19. Pantelis G. Rigas, Liquid Chromatography-Post-Column Derivatization for Amino Acid Analysis: Strategies, Instrumentation and Applications, Instrumentation Science & Technology, 2012, 40, 161-193.
 

Department's every day activities

lab1.jpg