Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
| Print |
Curriculum Vitae

Dr. Amalia Moriki

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

moriki BW

Faculty Position: Associate Professor

Field: Water Quality-Aquatic Pollution


Undergraduate Course

 • Chemical Oceanography
 • Organic Chemistry and Biochemistry
 • Aquatic Pollution and Toxicology
 • Pollution Control Chemistry and Technology
 • Water Quality Monitoring and Assessments

Education

 • 1988 Bachelor of Science in Chemistry, Department of Chemistry, Aristotle University of  Thessaloniki
 • 1994 PhD in Aquatic Pollution, Department of Environmental Studies, University of the Aegean. Thesis title: "Evaluation of Quantitative Methods for the Assessment of Coastal Water Pollution”

Research Interests

 • Coastal water quality, eutrophication, biogeochemical cycling of nutrients and trace metals
 • Environmental impacts of aquaculture
 • Ecotoxicological evaluation of aquatic pollution

 


Professional Scientific Experience

 • 2003-   Associate Professor, Department of Fisheries and Aquatic Technology, Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki
 • 2000-2003 part time Assistant Professor in the Department of Fisheries and Aquatic  Technology, Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki
 • 1/1/1995-8/11/1998 Research Associate Scientist in the National (Hellenic) Centre of Marine Research, Athens, Greece.1994 Research Assistant, Laboratory of Hydrobiology, National Centre of Physical Scienses “Democritos”, Aghia Paraskevi, Athens, Greece
 • 1989-1993 Research Assistant, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, island of Lesvos, Greece

PUBLICATIONS

Published papers in international journals
 1. Moriki Α. & Karydis M., 1994. Marine Eutrophication Assessment based on Multicriteria Analysis. Εnvironmental Monitoring & Assessment, 33: 1-18.
 2. Moriki A., Karydis M. & Coccossis H., 1996. Multicriteria Evaluation in Coastal Management. Journal of Coastal Research, 12(1): 171-178.
 3. Moriki Α. & Karydis M., 1996. A Laboratory Phytoplankton Microcosm for the Assessment of metal  impacts in the marine environment. Fresenius Environmental Bulletin, 5: 740-745.
 4. Karydis M., Ignatiades L., Moriki A., Tsirtsis G. and Kitsiou D., 1996. Quantitative Assessment of Eutrophication: Criteria Development for the Management of Coastal Waters. Final Reports on Research Projects Dealing with Eutrophication and Heavy Metal Accumulation. MAP Technical Reports Series No. 104, UNEP, Athens pp 27-56.
 5. Voutsinou-Taliadouri F., Varnavas S.P., Nakopoulou Ch., Moriki A., 1997. Dissolved Trace Elements in South Aegean Seawater. Marine Pollution Bulletin, 34(10): 840-843.
 6. Voutsinou-Taliadouri F., Zeri C. & Moriki A., 2000. Distribution and Transfer of trace elements in the Aegean Seawater (Eastern Mediterranean Basin). Mediterranean Marine Science, 1(2): 5-30.
 7. Zeri C., Voutsinou-Taliadouri F., Romanov A.S., Ovsjany E.I. & Moriki A., 2000. A comparative approach to dissolved trace element exchange in two interconnected basins: Black Sea and Aegean Sea. Marine Pollution Bulletin, 4(8):666-673.
 8. Moriki A., and K. Georgiadis, 2006. Water quality monitoring in a marine fish cage farm.  Journal of Environmental Protection and Ecology. 7(3): 531-537.
 9. Moriki A., Galinou-Mitsoudi S., Petridis D., Kosti D., Savvidis Y., Dimitriadis X.,   Koutitas Ch. and Alvanou L., 2008. Environmental Impacts of Intensive Mussel Culture in the Coastal Waters of the Gulf of Thessaloniki (N. Greece), Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 17, No 11b, pp 1945 - 1955.
Publications in proceedings of International Scientific Conferences
 1. Karadanelli M., Moriki A., Faridis E. & Karydis M., 1992.  Annual pattern of heterotrophic bacteria and phytoplankton in a nitrogen-rich coastal system, Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 33  p 198.
 2. Moriki A. and Karydis M., 1995. A laboratory phytoplankton microcosm for the assessment of metal impacts in the marine environment. 8th international Symposium on Environmental Pollution and its impact on life in the Mediterranean region, Rodos, Greece, October 8-12, 1995, p 94.
 3. Voutsinou-Taliadouri F., Varnavas S.P., Nakopoulou C. & Moriki A., 1997. Biogenic Affinity of Dissolved Trace Elements in South Aegean Seawater. International Conference "Progress in Oceanography of the Mediterranean Sea". Rome, Italy, 17-19/11/1997, Abstracts volume: 143-144.
 4. Friligos N., Moriki A., Sklivagou E., Krasakopoulou E. & Hatzianestis I., 1998. Geochemical Characteristics of the Surficial Sediments of the Aegean Sea. Rapp.Comm.int.Mer Medit., 35: 260-261.
 5. Moriki A., Zeri C.., Zervakis V. & Georgopoulos D., 1998. Distribution and Transfer of Dissolved Trace Metals in the North Aegean Sea. International Symposium on Marine Pollution, 5-9/10/1998, Monaco, pp 532-533.
 6. Voutsinou-Taliadouri F., Moriki A. & Zeri C., 1998. Distribution Pattern of Dissolved Trace Elements in Aegean Seawater. European Commisssion-MAST Programme, Mediterranean Targeted Project II. 3rd MTP-II Workshop on "the Variability of the Mediterranean Sea". Rhodos, Greece, 15-17/10/1998, pp 125-126.
 7. Friligos N., Moriki A., Hatzianestis J., Barbetseas S., Sklivagou E. & Krasakopoulou E., 1998. Chemical Characteristics of the Surface Sediments of the Aegean Sea. European Commisssion-MAST Programme, Mediterranean Targeted Project II. 3rd MTP-II Workshop on "the Variability of the Mediterranean Sea". Rhodos, Greece, 15-17/10/1998, pp 208-209.
 8. Voutsinou-Taliadouri F., Zeri C., Ovsjany E.I., Romanov A.S., Moriki A., 1999. Dissolved trace elements in an interrelated system Black Sea and Aegean Sea. International Conference: Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea. 23-26/2/1999, Zappeion, Athens, Greece, σελ. 39-40.
 9. Moriki A., S. Galinou-Mitsoudi and H. Georgalas, 2005. Water quality parameters of the river Loudias, Northern Greece. 13ο International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 8-12 October 2005, Thessaloniki, Greece.
 10. Papadimitriou C.A., A. Moriki, S. Galinou-Mitsoudi, D. Gavrili, 2006. Environmental quality assessment by the use of natural populations of mussels as bioindicators, in Proceedings of the VIII Conference on the Protection and Restoration of the Environment, July 3-7, 2006, Chania, Greece, 485-486.
 11. Papadimitriou C.A., A. Moriki, S. Galinou-Mitsoudi, D. Gavrili, 2006. The use of natural populations of mussels as bioindicators in environmental monitoring: the case of Thessaloniki and Thermaikos Gulfs NW Aegean Sea (Greece), the 6th International Symposium on Advanced Environmental Monitoring, June 27-30, 2006, Heidelberg, Germany, διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.
 12. Savvidis Y.,  Antoniou A.,  Dimitriadis X.,  Koutitas Ch.,  Moriki A.,  Galinou-Mitsoudi S.,    Petridis D., and  Alvanou L., (2007).    Hydrodynamic Circulation in a Mussel Culture Area in NW Thermaikos Gulf (Greece). Proceedings of the eighth International  Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 07, Alexandria, Egypt, 13-17 November 200, 1263-1274.
 13. Moriki A., Galinou-Mitsoudi S., Petridis D., Kosti D., Savvidis Y., Dimitriadis X.,   Koutitas Ch. and Alvanou L., (2007).    Environmental Impacts of Intensive Mussel Culture in the Coastal Waters of the Gulf of Thessaloniki (N. Greece). 14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 10th -14th, Seville, Spain, poster presentation.
 14. Galinou-Mitsoudi S., Moriki A., Savvidis Y.,  Dimitriadis X.,  Petridis D.,  Koutitas Ch. and Alvanou L., (2007).  Spatial Fluctuation of the Quality of Mussels from Longline Cultures in terms of Environmental, Biological and Culturists Operation Parameters. 14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 10th -14th, Seville, Spain, poster presentation.
 15. Galinou-Mitsoudi S., Y Savvidis, A. Moriki, D. Petridis, X. Dimitriadis, 2009.  Mussel production in relation to ecohydraulic conditions in the culture area of NW Thessaloniki Gulf (NW Aegean, Greece). Aquaculture Europe 2009, Trodheim (Abstract).
 16. Savvidis Υ. G., Moriki A., K. Kombiadou, X. Dimitriadis, E. Tsianaka, S. Kerpitsopoulou, and A. Hatzinikolaou "Investigating the hydrodynamics and water quality in the Potidea Channel (NW Aegean Sea)”, 10th In. Conf. Protection & Restoration of the Environment, Corfu, Greece, July 2010.

 

Publications in proceeding of Greek Scientific Conferences
 1. Μωρίκη Α. και Καρύδης Μ., 1990. Κατανομή Φυτοπλαγκτού σε Σύστημα Εκβολών, πρακτικά 3ου Πανελλήνιου συνεδρίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας Αθήνα 14-17/5/1990, σελ 479-486.
 2. Μωρίκη Α., 1991. Τοξικότητα Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων στο Φυτοπλαγκτό, πρακτικά 2ου συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος, 2-5/9/1991, σελ. 102-111.
 3. Μωρίκη Α., Συκιώτης Δ., Χαραλαμπόπουλος Δ., 1991.  Γεωθερμικός σταθμός σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Προκαταρκτική Εξέταση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Πρακτικά 2ου συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος,  2-5/9/1991, σελ. 343-348.
 4. Συκιώτης Δ., Κυρκίτσος Φ., Μωρίκη Α. και Πελεκάση Κ., 1991. Οι Επιπτώσεις του Εργοστασίου ΔΕΗ στην ατμόσφαιρα του Βορείου τμήματος της πόλης της Μυτιλήνης, Πρακτικά 2ου συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος,  2-5/9/1991 σελ. 192-201.
 5. Μωρίκη A., 1993. Εφαρμογή πολυκριτηριακών μεθόδων για την  εκτίμηση των επιπέδων ευτροφισμού. Πρακτικά 4ου πανελλήνιου συνεδρίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 26-29/4/1993, Ρόδος, σελ. 340-343.
 6. Καρύδης Μ. & Μωρίκη Α., 1993. Αξιολόγηση της Ευαισθησίας Χημικών και Φυτοπλαγκτονικών Παραμέτρων στην Εκτίμηση του Ευτροφισμού. Πρακτικά 4ου πανελλήνιου συνεδρίου  Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 26-29/4/1993, Ρόδος, σελ. 344-346.
 7. Μωρίκη Α., 1993. Μοντέλο πρωτογενούς παραγωγής για την εκτίμηση του ευτροφισμού. Πρακτικά 3ου συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. 6-9/9/1993, Μολυβος, Λέσβου, σελ. 211-220.
 8. Καρύδης Μ. και Μωρίκη Α., 1993. Πειραματικός σχεδιασμός και στατιστική ανάλυση για την ποιοτική εκτίμηση του ευτροφισμού. Πρακτικά 3ου συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. 6-9/9/1993, Μολυβος, Λέσβου,  σελ. 201-210.
 9. Μωρίκη Α., 1995. Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Εκτίμηση της Ρύπανσης Παρακτίων Περιοχών. Πρακτικά 9ου Σεμιναρίου για την Προστασία του Περιβάλλοντος, 27-30/11/1995 Θεσσαλονίκη. σελ. 157-166.
 10. Μωρίκη Α., 1995. Εφαρμογή Ευτροφικού Μοντέλου στη Διαχείριση Παρακτίων περιοχών. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χημείας, 4-8/12/1995 Αθήνα. σελ. 593-596.
 11. Νακοπούλου Χ., Βουτσίνου-Ταλιαδούρη Φ., Βαρνάβας Σ., Γιαλαμάς Ι. και Μωρίκη Α., 1996. Κατανομή Διαλελυμένων Ιχνοστοιχείων στο Νότιο Αιγαίο και στα Στενά του Κρητικού Τόξου. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Καβάλα 15-18/4/1997, σελ.  193-196.
 12. Φριλίγκος Ν., Μωρίκη Α., Γιουράνοβιτς-Ψυλλίδου Ρ. και Γρηγοριάδου-Γεωργακοπούλου Ε., 1997. Κατανομή Θρεπτικών Αλάτων και Υδρολογικών Παραμέτρων στον Λακωνικό Κόλπο. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.Μόλυβος Λέσβου, 1-4/9/1997, σελ. 571- 578.
 13. Μωρίκη A., 2001. Ποιότητα Παρακτίων Υδάτων και Υδατοκαλλιέργειες. Πρακτικά Ημερίδας: Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), Προοπτικές Εφαρμογής του από τους Τεχνολόγους Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. 1η Ιουνίου 2001, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, σελ. 138-144.
 14. Μωρίκη A., 2002. Κατανομή μετάλλων στην αιωρούμενη ύλη του θαλασσίου περιβάλλοντος του Βορείου Αιγαίου Πελάγους. 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 1-4 Μαρτίου 2002, Θεσσαλονίκη, σελ. 122-127.
 15. Μωρίκη A., 2005. Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των νερών σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας. 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 8-12 Οκτωβρίου 2005, Θεσσαλονίκη, διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.
 16. Γαληνού-Μητσούδη Σ., Χ. Α. Παπαδημητρίου, Γ. Βλαχάβας, Α. Μωρίκη, Υ. Μίγκου, Δ. Γαβρίλη και Δ. Πετρίδης, 2007. Εκτίμηση της ποιότητας μυδιών φυσικών πληθυσμών με βιοδείκτες. Πρακτικά  13ου  Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, Λέσβος, 27-30/9/2007.
 17. Μωρίκη Α., Γαληνού-Μητσούδη Σ., Σαββίδης Ι., Πετρίδης Δ., 2008.  Εποχιακή Διακύμανση της Ποιότητας των Νερών σε Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Μυδοκαλλιεργειών, 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 14-17 Μαρτίου 2008, Θεσσαλονίκη, διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.
 18. Μωρίκη Α., Σαββίδης Ι., Κομπιάδου Αικ., Δημητριάδης Ξ., Χούλη Φ., 2011. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά ποιότητας των νερών στο κανάλι της Ποτίδαιας. 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 18-20 Μαρτίου 2011, Θεσσαλονίκη, διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.
Participation in Research Projects
 1. 1/10/09-31/9/10, Investigation of the hydrodynamics and water mass interchanges between Thermaikos and Toronaios Gulfs, through the Potidea Channel (NW Aegean Sea), Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.
 2. 1/4/05-31/12/08, Scientific coordinator of the project: “Water circulation in an area of intense aquaculture/mussel culture and proposals of spatial and environmental improvement”. Funded by the European Social Fund and National Resources-EPEAEK II-Archimidis Project.
 3. 1996-1998, Intereg - NΟRTH AEGEAN. Cross-boundary pollution in the North Aegean Sea. Ministry of Development.
 4. 1996-1998. MATER - MAST II. Biogeochemical fluxes and processes in the Aegean Sea. Funded by the European Union.
 5. 1996-1998, QUASIMEME II. Intercalibration program for the good laboratory practice in the analysis of trace metals and nutrients in seawater and sediments. National Centre of Marine Research.
 6. 1996-1998, Oil pollution in the western Saronicos Gulf.Funded by the company “Argolida fish farming”.
 7. 1996-1998, MED-POL. Monitoring of the geochemical characteristics of the sediments of the Aegean and Ionian Sea.  Funded by UNEP and the Ministry of Environment.
 8. 1995, PELAGOS - MAST I.  Hydrodynamics and biogeochemical fluxes in the waters of southern Aegean Sea and the Straits of the Cretan Arch. Funded by the European Union.
 9. 1995, MED-POL Monitoring of pollution in Saronicos Gulf, Funded by UNEP and the Ministry of Environment.
 10. 1/7/1994-31/12/1994, “DMS modelling: a close examination of the black box.”, MAST II, Funded by the European Union.
 11. 18/6/1991-18/12/1993, “Monitoring of coastal water quality of the islands Lesvos and Rhodes”, MED-POL. Funded by UNEP and the Ministry of Environment.
 12. 16/1/1993-31/12/1993, Influence of eutrophication on the survival of the marine microbial flora (MED-POL Phase II).  Funded by UNEP and the Ministry of Environment.
 13. 1/7/1990-31/12/1990,"Evaluation of a Laboratory Bioassay System”, University of the Aegean.
 14. 1/7/1990-1/8/1990. FAO/UNEP "Eutrophication Assesment Based on Multivariate Procedures", Funded by UNEP.
 15. 30/9/1989-13/10/1990, "Evaluation of the Impacts of “DEH” Power Plant in the air quality of the city of Mitilene, Greece.”. Prefecture of Lesvos.

Educational Projects

 • 1/10/05-30/9/08. Scientific coordinator of the project: “Practical training of the students of the Department of Fisheries and Aquaculture Technology”. Funded by the European Social Fund and National Resources-EPEAEK II.
 • Department coordinator, ERASMUS LLP programme.

Scientific Associations

 • Hellenic Society of Chemists
 • Accossiation of Chemists of Northern Greece
 • American Society of Limnology and Oceanography
 

Department's every day activities

egkainia2012-2.jpg