Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
PDF  | Print |  Email
Curriculum Vitae

Dr. GEORGE MINOS

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it +30 23730 65313, 26457

minos foto

Faculty Position: Associate Professor

Field: Fish Systematic and Biometry


Undergraduate Courses

 • Principles of Fish Farming
 • Biology and Systematics of Fishes
 • Farming of Freshwater Fishes
 • Mariculture

Education

 • 1990. BSc in Biology, Department of Biology, University of Patras, Greece.
 • 1996. Ph.D in Ichthyology, Department of Biology, University of Patras, Greece. - Thesis title: "Biology and population dynamics of Liza ramada (Pisces: Mugilidae) in Messologhi-Etoliko lagoon".

Research Interests

Fisheries Biology
 • Age & Growth, Reproduction, Morphometric Analysis.
 • Tagging & Recapture
 • Systematics, Taxonomy (Adults, juveniles) – Identification Keys
 • Ecology & Population Dynamics of fry & juveniles of euryhaline species
 • Fisheries managements – Population Dynamics (fish stocks)
Aquaculture
 • Artificial Fish Reproduction
 • Fish farming – New candidate species
 • Fisheries managements of lagoons
Invasive - Alien fish Species

PUBLICATIONS

Publications in Science Citation Index (SCI) journals – Edited Books
 1. Minos, G., Katselis, G., Kaspiris, P. & I. Ondrias (1995). Comparison of the change in morphological pattern during the growth in length of the grey mullets, Liza ramada and Liza saliens from Western Greece. Fisheries Research, 23: 143-155. DOI: 10.1016/0165-7836(94)00334-S 
 2. Katselis, G., Minos, G., Marmagas, A., Hotos, G. & I. Ondrias (1994). Seasonal distribution of Mugilidae fry and juveniles in Messologhi coastal waters, western Greece. Bios, 2: 101-108.
 3. Minos, G, Katselis, G., Kaspiris G. & I. Ondrias (1994). The differential increase of the morphometrical characters during the growth of the grey mullets, Liza ramada (Risso) and Liza saliens (Risso) in Messolongi-Etoliko lagoon. Bios, 2: 149-154.
 4. Minos, G., Katselis, G., Ondrias, I. & I. J. Harrison (2002). Use of melanophore patterns on the ventral side of the head to identify fry of grey mullets (Teleostei : Mugilidae). The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 54(1): 12-26. 
 5. Katselis, G., Hotos, G. Minos, G. & K. Vidalis (2006). Phenotypic affinities on fry of four Mediterranean grey mullet species. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 6(1): 49-55. 
 6. Imsiridou, A., Minos, G., Katsares, V., Karaiskou N. & A. Tsiora (2007). Genetic identification and phylogenetic inferences in different Mugilidae species using 5S rDNA markers. Aquaculture Research, 38: 1370-1379. DOI: 10.1111/j.1365-2109.2007.01808.x
 7. Minos, G., Kokokiris, L, & M. Kendouri (2008). Allometry of external morphology and sexual dimorphism in the red porgy (Pagrus pagrus)Belgian Journal of Zoology, 138(1): 90-94.
 8. Minos, G., Imsiridou A. & P.S. Economidis(2010). Liza haematocheilus (Pisces, Mugilidae) in Northern Aegean Sea. In: Golani D. and B. Appelbaum-Golani (eds.), Fish Invasions in the Mediterranean Sea: Change and Renewal. Pensoft Publishers. pp. 313-332.ISBN: 9789546425263
 9. Minos G., Kokokiris, L. & P.S. Economidis (2010). Sexual maturity of the alien redlip mullet, Liza haematocheilus (Temminck & Schlegel, 1845) in north Aegean Sea (Greece). Journal of Applied Ichthyology 26(2): 96-101. DOI: 10.1111/j.1439-0426.2010.01499.x 
 10. Imsiridou, A., Minos G., Gakopoulou A., Katsares V., Karidas T. & G. Katselis (2011). Discrimination of two picarel species Spicara flexuosa and Spicara maena (Pisces: Centracanthidae) based on mitochondrial DNA sequences. Journal of Fish Biology 78(1): 373-377. DOI: 10.1111/j.1095-8649.2010.02858.x
 11. Minos, G., Imsiridou, A. & P.S. Economidis (2012). First record of Terapon theraps (Terapontidae) in the Aegean Sea (Greece). Cybium 36(2): 401-402.
 12. Kostoglou, V., Minos, G., & E. Tolis (2013). Development of an innovative information system: A fish identification e-key with update capabilities. Information Systems and e-Business Management, 11(2): 253-264. DOI: 10.1007/s10257-012-0191-y
 13. Minos, G., Kostoglou, V. & E. Tolis (2013). An innovative decision making e-key application for the identification of fish species. In: Migdalas A., Sifaleras A., Georgiadis C.K., Papathanasiou J., Stiakakis E. (Eds.), Optimization Theory, Decision Making, and Operational Research Applications: Proceedings of the 1st International Symposium and 10th Balkan Conference on Operational Research. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 31: 319-329. ISBN 978-1-4614-5133-4
 14. Mankiewicz-Boczek, J., Imsiridou, A., Kaczkowski, Z., Tsiora, A., Karaiskou, N., Łapińska, M., Minos, G.& M. Zalewski (2013). Genetic diversity of perch populations in three lowland reservoirs (central Poland): Perspective for fish sustainable management. Polish Journal of Ecology, 61(2): 385-390. 
 15. Minos, G., Imsiridou, A. & G. Katselis (2013). Use of morphological differences for the identification of two picarel species Spicara flexuosa and Spicara maena (Pisces: Centracanthidae). Mediterranean Marine Science, 14(3): 26-31.

 16. Stergiou K., Bobori D.C., Ekmekçí F.G., Gőkoğlu M., Karachle P.K., Minos G., Özvarol Y., Salvarina I., Tarkan A.S., & L. Vilizzi (2014). New Fisheries-related data from the Mediterranean Sea. Mediterranean Marine Science, Collective Article B, 15(1): 213-224.   

 
Publications in non cited journals
 1. Minos G., Katselis G. and I. Ondrias (1995). Identification of fry of grey mullets (Mugilidae) using the melanophore patterns on the ventral side of the head.  Fishing News, September 1995: 146-147. (In Greek) 
 2. Katselis, G., Minos, G., Hotos, G. and I. Ondrias (1999). Monthly appearances in the fish catch of undersized individuals of grey mullets (Mugilidae) in Messologhi-Etoliko lagoon. Fishing News, 216: 78-83. (In Greek) 
 3. Minos, G., Karidas, Th., Corsini-Foka M. and P.S. Economidis (2010). The invasive lessepsian fish Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789) in North Aegean. Fishing News, 347: 77-81. (In Greek) 
 
Publications in proceedings of International Scientific Conferences
 1. Minos, G., Kokokiris, L. & M. Kendouri (2006). Allometry of external morphology in the red porgy (Pagrus pagrus L., 1758) under rearing conditions. Proceedings of the 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. June 26-30, 2006, Patras, Greece: 64.
 2. Minos, G., Tsakni, K. & A. Tsakalidis (2006). Length-weight relationships for ten commercial fish species from northern Aegean Sea, Greece. Proceedings of the 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. June 26-30, 2006, Patras, Greece: 183.
 3. Imsiridou, A., Minos, G., Tsiora, A., Katsares, V. & S. Douka (2006). Identification of fry of different grey mullet species with the use of nuclear 5S rDNA markers. Proceedings of the 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. June 26-30, 2006, Patras, Greece: 141.
 4. Minos, G. & P.S. Economidis (2007). On the occurrence of the tripletail, Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) (Pisces: Lobotidae), in North Aegean Sea (Greece). Proceedings of the XII European Congress of Ichthyology. September 9-13, 2007, Cavtat (Dubrovnik), Croatia: 242-243.
 5. Minos, G. Imsiridou A. & P.S. Economidis (2007). Liza haematocheilus (Pisces, Mugilidae) in northern Aegean Sea: new records and gonad structure. Proceedings of the XII European Congress of Ichthyology. September 9-13, 2007, Cavtat (Dubrovnik), Croatia: 243
 6. Minos, G. & P.S. Economidis (2008). Reproductive success of alien Liza haematocheilus (Temmick & Schlegel, 1845) in northern Aegean Sea (Greece).Book of abstracts. Managing Alien Species for Sustainable Development of Aquaculture and Fisheries (MALIAF), November 5-7, 2008, Florence, Italy: 94 
 7. Minos G. & Th. Karidas (2008). Study on age and growth of Mediterranean hake (Merluccius merluccius L.) in the Gulf of Thermaikos (N. Aegean) based on whole otoliths readings and length-frequency analysis. Proceeding of the 4th International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology & Environment Management. Athens 21-22 November 2008. 
 8. Imsiridou, A., Minos, G., Gakopoulou, A, Katsares, V., Karidas, T. & G. Katselis (2009). Discrimination of two picarel species (Spicara flexuosa and Spicara maena, Pisces: Centracanthidae) based on mitochondrial DNA sequences. Proceedings of the 13th European Congress of Ichthyology. September 6-12, 2009, Klaipeda, Lithuania
 9. Tolis, E., Minos, G. & V. Kostoglou (2011). Design and implementation of an innovative dichotomous classification e-key to identify fish species. Proceedings (vol. 1), 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research, September 22-25, 2011, Thessaloniki: 162-168.
 10. Mankiewicz-Boczek J., Imsiridou A., Kaczkowski Z., Tsiora A., Karaiskou N., Lapinska M., Minos G, Zalewski M. (2012). Genetic diversity as an important element of sustainable management of perch Perca fluviatilis L. populations in lowland reservoirs in Central Poland. Proceedings of the 14th European Congress of Ichthyology. July 3-8, 2012, Liège, Belgium: 132-133.
 11. Kostoglou V., Minos G., Tsikritzis L. (2013). Higher education job profiles: A literature review of research work and ICT application. Proceedings of the 8th International Conference on "New Horizons in Industry, Business and Education" NHIBE 2013, 29 - 30 August 2013, Crete Island, Greece: 233-238.
 12. Kokokiris L., Minos G., Mylonas K., Simeonidis C., Alexandrou M., Karidas Th., Mokroussos N. (2013).  Ovarian development and sperm quality in captive thick lipped grey mullet (Chelon labrosus). 4th International workshop on the Biology of Fish Gametes. 17-20 September 2013, Albufeira, Portugal

 

Publications in proceedings of Greek Scientific Conferences
 1. Dimitriou, E., Rogdakis, I., Katselis, G. and G. Minos (1994). Some data from the effect of barometric pressure, temperature and wind velocity in the migration of euryhaline fishes in Messologhi-Etoliko lagoon. Proceeding of the 16th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences,, 5-7 May 1994, Volos, 4.7-4.9. (In Greek with English abstract) 
 2. Kaspiris, P., Katselis, G., Minos, G. and A. Argiriou (1994). Preliminary results on growth of sea bass Dicentrarchus labrax raised in fresh water. Proceeding of the 16th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, 5-7 May 1994, Volos, 4.1-4.3. (In Greek with English abstract) 
 3. Minos, G., Katselis, G., Kaspiris, P. and I. Ontrias (1994). Age and growth of two grey mullet species (Mugilidae) in Messologhi lagoon. Meeting on Fishery & Aquaculture, GEOTEE. Branch of Peloponnesus and Western Greece, Messologhi 14 December. (In Greek) 
 4. Minos, G., Katselis, G. and I. Ondrias (1995). Determination of grey mullets fry (Mugilidae) using the jugular pattern of the chromatophores. Proceeding of the 17th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological SciencesPatra 1995, 135-137. (In Greek with English abstract) 
 5. Rogdakis, I., Katselis, G., Minos, G., Aggelis, I., Kaspiris, P. and I. Ondrias (1995). Morphological differences of wild populations of sea bass (Dicentrarchus labrax) reared in intensive fish culture. Proceeding of the 17th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological SciencesPatras 1995, 123-125. (In Greek with English abstract) 
 6. Dimitriou, E., Katselis, G., Minos, G., Aggelis, I. and I. Ondrias, (1995). Some results from the comparative study of gilthead sea bream (Sparus auratus) morphometrical characteristics diversity became from wild and from fish hatchery and raised in similar conditions. Proceeding of the 17th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological SciencesPatras 1995, 132-134. (In Greek with English abstract) 
 7. Kaspiris, P., Minos, G., Argiriou, A. and G. Katselis (1995). Growth data of sea bass (Dicentrarchus labrax) raised in fresh water. Proceeding of the 17th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological SciencesPatras 1995, 129-131. (In Greek with English abstract) 
 8. Rogdakis, I., Lianou, K., Baltas, A., Minos, G. and C. Vidalis (1997). Results on the experimental intensive farming of the species Liza ramada (thin leap grey mullet) in fish farming cages. Proceedings of 5th Scientific Conference of Oceanography and Fishery, 173-176. (In Greek with English abstract) 
 9. Rogdakis, I. and G. Minos (1998). Experimental transplantation in lake Amvrakia (Prefecture of Etoloakarnania) with grey mullets. First results. Proceedings of the 20th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, 28-31 May 1998, Samos, 291-292. (In Greek and English) 
 10. Minos, G., Katselis, G., Kaspiris, P. and I. Ondrias (1998). Seasonal appearance and ecology of fry of Liza ramada (Mugilidae) in south-western Greece. Proceedings of the 20th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, 28-31 May 1998, Samos, 201-202. (In Greek and English) 
 11. Katselis, G., Minos, G., Dimitriou, E. and P. Kaspiris (1998). Annual rings on otoliths and scales ofLiza saliens (Mugilidae) and validation of the method used for the age determination. Proceedings of the 20th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, 28-31 May 1998, Samos,117-118. (In Greek and English) 
 12. Katselis, G and G. Minos (1999). Distribution of grey mullet fry (Pisces: Mugilidae) in Klisova lagoon, Messologhi western Greece. Proceedings of the 21st Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, 28-31 May 1999, Syros, 125-126. (In Greek and English) 
 13. Minos, G., Rogdakis, I., Katselis, G., Dimitriou E. and I. Ondrias (1999). Growth of new techniques and methods for the management and protection of lagoons. Proceeding of 1st Special Conference, E.E.E.E. 29-31 October 1999, Ioannina. (In Greek) 
 14. Minos, G. and I. Ondrias (1999). Determination of grey mullets fry species aiming to reinforce the fishery of species with economic profit. Proceeding of 1st Special Conference E.E.E.E. 29-31 October 1999, Ioannina. (In Greek) 
 15. Minos, G., Michalopoulou, A., Chrysovergis, Ch. and Y. Cladas (2000). Appearance of grey mullet fry (Pisces: Mugilidae) in Thesprotia prefecture coasts. Proceeding of the 9th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists, 20-23 January 2000, Messologhi, 141-144. (In Greek with English abstract)
 16. Minos, G., Papalexiou, H., Zampatis D. and Y. Cladas (2000). Preliminary results on the study of the appearance of sparus fry (Pisces: Sparidae) in the gulf of Igoumenitsa.  Proceeding of the 9th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists, 20-23 January 2000, Messologhi, 145-148. (In Greek with English abstract) 
 17. Rogdakis, G., Minos, G. and G. Katselis (2001). Fishery of wild fry. Appearance and management techniques. Proceeding of Meeting, ATEI Thessalonikis, Department of Fishery and Aquacultures, 1 June 2001, N. Moudania. (In Greek) 
 18. Minos, G. (2003). Fishery production of the thin-leaped grey mullet (Liza ramada) in Messologhi lagoon. Proceeding of the 11th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists, 10-13 April 2003, Preveza, 219-222. (In Greek with English abstract) 
 19. Minos, G., Chrisikou, M. and P. Chlapanas (2005). Monthly length frequency distribution of grey mullet fry and juveniles in N. Moudania (Thermaikos gulf). Proceeding of the 12th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists, 13-16 October 2005, Drama, 144-147. (In Greek with English abstract) 
 20. Kommatas, D., Koutsikos, N., Kleanthidis, P. and G.Minos (2005). Length-length and length-weight relationships of six littoral fish species from lake Volvi (N. Greece). Proceeding of the 12th Pan-HellenicConference of Ichthyologists, 13-16 October 2005, Drama, 193-196. (In Greek with English abstract) 
 21. Minos, G., Pomakis, N. and E. Konze (2007). Sceletal deformities in natural populations of sand smelt, Atherina boyeri (Risso, 1810) in Nea Moudania port, Chalkidiki. Proceedings of the 29th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, 17-19 May, Kavala, 266-267. (In Greek and English) 
 22. Kakagi, K., Karvela, A. and G.Minos (2007). Melanophore pattern in jugular region. Validation method in grey mullets species fry. Proceedings of the 29th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, 17-19 May, Kavala, 130-131. (In Greek and English) 
 23. Parlapani, F. and G.Minos (2007). Length-Weight relationships for eleven commercial fish species from Axios estuaries. Proceedings of the 29th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, 17-19 May, Kavala, 330-331. (In Greek and English) 
 24. Minos, G., Konze, E. and N. Pomakis (2007). Monthly distribution and persistence of Sarpa salpa (Linnaeus 1758) juveniles in N. Moudania Port (Thermaikos Gulf). Proceeding of the 13th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists, 27-30 October 2007, Mytilini, 73-76. (In Greek with English abstract) 
 25. Minos, G., Gerakoudi, E. and F. Costa (2007). Notes on the morphology and seasonal appearance of Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) fry and juveniles in N. Moudania Port (Northern Aegean) and Strait of Messina (Sicily). Proceedings of the 13th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists, 27-30October 2007, Mytilini, 129-132. (In Greek with English abstract) 
 26. Imsiridou, A., Minos, G., Katsares, B., Karaiskou, N. and A. Tsiora (2007). Genetic identification and phylogeny of different Mugilidae species with a nuclear marker. Proceedings of the 13th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists, 27-30 October 2007, Mytilini, 217-220. (In Greek with English abstract) 
 27. Alexandrou, M. and G.Minos (2008). Application of the FAO-ICLARM stock assessment tools (FiSAT II) on the growth estimation of Liza ramada (Risso, 1826) fry and juveniles. Proceedings of the 30th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, 22-24 May, Thessalonica, 22-23. (In Greek and English) 
 28. Karidas, Th. and G.Minos (2008). Study on the condition factor of hake Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) in Thermaikos gulf. Proceedings of the 30th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, 22-24 May, Thessalonica, 194-195. (In Greek and English) 
 29. Karidas, Th., Argiridis, N. and G.Minos (2009). Sex identification on hermaphrodite picarel Spicara flexuosa (Rafinesque, 1810) based on external characteristics and length frequency analysis. Proceedings of the 31st Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, 14-16 May, Patra, 128-129. (In Greek and English) 
 30. Lazaridou, M.-I., Karidas, Th. and G.Minos (2009). Length-Weight relationships of common pandora Pagelus erythrinus (Linnaeus, 1758) in Thermaikos gulf. Proceedings of the 31st Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, 14-16 May, Patras, 186-187. (In Greek and English) 
 31. Lazaridou, M.-I., Karidas, Th. and G. Minos (2010). Length frequency distributions of stripped red mullet Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) from gill net fishing in Thermaikos gulf. Proceeding of the 14th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists, 6-9 May, Piraeus, 87-90. (In Greek with English abstract) 
 32. Minos, G., Kokokiris L., Alexandrou, M., and G. Tosounis (2010). Growth curve of reared thick lipped grey mullet larvae and juveniles Chelon labrosus (Risso 1827) (Pisces: Mugilidae). Proceedings of the 14th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists, 6-9 May, Piraeus, 197-200.  (In Greek with English abstract) 
 33. Minos, G., Karidas, Th., Corsini-Foka M. and P.S. Economidis (2010). The invasive lessepsian fish Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789) in North Aegean. Proceeding of the 14th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists, 6-9 May, Piraeus, 283-286. (In Greek with English abstract) 
 34. Karidas, Th., Papadimitriou, Ch., Minos, G. and L. Kokokiris (2010). Fisheries composition and value of a fishing trap called “Daliani” in Thermaikos gulf. Proceedings of the 32nd Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, 20-22 May, Karpenisi, 134-135. (In Greek and English) 
 35. Lazaridou, M.-I., Karidas, Th. and G. Minos (2010). Seasonal length-weight relationship and condition of Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) in Thermaikos gulf. Proceedings of the 32nd Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, 20-22 May, Karpenisi, 184-185. (In Greek and English) 
 36. Karidas, Th., Argiridis, N. and G.Minos (2011). Size at sex reversal in blotched picarel  Spicara maena (Linnaeus, 1758) in Thermaikos Guilf. Proceedings of the 33rd Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, 19-21 May, Edessa, 122-123. (In Greek and English).
 37. Pomakis, N., Konze, E., Klaoudatos, S., Vidalis, K., Gerakoudi, E. and G. Minos (2011). Age and growth of sand smelt Atherina boyeri Risso, 1810 population inThermaikos Guilf. Proceedings of the 33rd Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, 19-21 May, Edessa, 264-265. (In Greek and English).
 38. Κokokiris L., Minos G., Simeonidis C., Alexandrou M., Tosounis G. and T.  Karidas (2011). Ovarian development and sperm quality assessment of the thick lipped grey mullet (Chelon labrosus, Risso 1827) in captivity. 4th International Symposium on Hydrobiology and Fisheries, 9-11 June Volos, Greece. 4 p.
 39. Minos G., Imsiridou A., Argiridis N., Karidas Th., Katselis G. (2012). Validating the ability to identify picarel Spicara flexuosa Risso, 1810 and blotched picarel Spicara maena (Linnaeus, 1758) using easily distinguishable morphometric characters. 10th Symposium on Oceanography & Fisheries, 7-11 May 2012, Athens. 10p. (In Greek with English abstract) 
 40. Minos, G., Dimou, Y. and V. Kostoglou (2013). Development of an application for the systematic classification of fish using barcode. Proceedings of the Hellenic Conference of Ichthyologists15: 157-160. icon pdf

 41. Imsiridou, A. and G. Minos (2013). Genetic identification of a Terapon theraps individual (Pisces: Terapontidae) with mitochondrial markers. Proceedings of the Hellenic Conference of Ichthyologists15: 73-76. icon pdf

 42. C. Nathanailides, G. Katselis, K. Grigorakis, A. Ramfos, M. Makri, D. Petridis, L. Kokokiris, G. Minos, K. Karipoglou, D. Lenas (2013). Preliminary results on the relationships among morphometric traits, filleting yield and proximate composition of farmed sea bass. Proceedings of the Hellenic Conference of Ichthyologists15: 399-402. icon pdf

 43. Minos, G., Karidas, Th. and P.S. Economidis (2013). On the occurrence of crested oarfish Lophotus lacepede Giorna, 1809 in Northern Aegean Sea. Proceedings of the Hellenic Conference of Ichthyologists15: 161-164. icon pdf

 44. Mina A., Minos G. & A. Imsiridou (2014). Genetic diversity study of species Chondrostoma vardarense (CYPRINIDAE) with mitochondrial DNA sequencing analysis. Proccedings of the 36th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological SciencesIoannina, May 8-10, 220-221. icon pdf

 

Appeared in Scientific Conferences (without proceedings)
 1. Minos, G., Katselis, G., Rogdakis, I., Baltas, A. and I. Ondrias (1995). Growth of grey mullets in intensive culture. First results. 7th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists, Volos 22-24 September,6 pages.
 2. Kaspiris, P., Minos, G., and G. Katselis (1995). Reproductive activity of sandsmelt (Atherina boyeri) in the lake Trichonida. Proposals for the rational management of the population. 7th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists, Volos 22-24 September, 7 pages.
 3. Katselis, G., Minos, G., Hotos, G. and I. Ondrias (1995). Monthly appearance in the fish catches of undersized grey mullets (Mugilidae) individuals in the Messologhi-Etoliko lagoon. 7th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists, Volos 22-24 September, 7 pages.
 4. Rogdakis, I., Minos, G., Katselis, G., Dimitriou, E., Lahanas, A. and I. Ondrias (1995). Developing techniques and methods for the improvement of fisheries production of the lagoons. 7th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists, Volos 22-24 September, 13 pages.
 5. Dimitriou, E., Katselis, G., Minos, G., Rogdakis, I. and I. Ondrias (1995). Improving the marketability of gilthead sea bream produced from hatchery stations transplanting them into the lagoons. Problems and prospects. 7th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists, Volos 22-24 September, 3 pages.
 6. Katselis, G., Minos, G., Dimitrios, E., Rogdakis, I., Lahanas, A., Kaspiris, P. and I. Ondrias (1995). Relation of production of grey mullet (Mugil cephalus) and roe in the Messologhi-Etoliko lagoon. 7th Pan-Hellenic Conference of Ichthyologists, Volos 22-24 September, 10 pages.

Selected Research Experience

 1. “Research on the geographic distribution and the abundance of grey mullets (Pisces: Mugilidae) in Messologhi-Etoliko lagoon”. Financing support: General Secretariat of Research and Technology, Greece, Duration: 1990-1991.
 2. “Biology and ecology of grey mullets (Pisces: Mugilidae) in Messologhi-Etoliko lagoon and the adjacent region”.  Financing support: European Union (FAR), Duration: 1990-1994.
 3. “Distribution and seasonal appearance of fry and juveniles of grey mullets in Messologhi-Etoliko lagoon”.  Financing support: Ministry of Agriculture, Greece, Duration: 1993-1994.
 4. “New Curriculum development (CD) projects: Master of Inland Water Quality Assessment”. Financing support: European Union, Socrates Programme. Duration: 2004-2005.
 5. “Study on the seasonal presence of fry and juvenile fishes in polluted and not polluted areas of Chalkidiki Prefecture”. Financing support: Research Committee, Α.Τ.Ε.Ι. Thessalonikis, Duration: 2007-2008.
 6. “Induced spawning of commercial grey mullets, with emphasis on the grey mullet, Mugil cephalus”Financing support: Research Committee, Α.Τ.Ε.Ι. Thessalonikis, Duration: 2008-2009. (Coordinator).
 7. “Spermiation induction and sperm quality evaluation in farmed broodfish of the thick lipped grey mullet (Chelon labrosus)”. Financing support: Research Committee, Α.Τ.Ε.Ι. Thessalonikis, Duration: 2009-2010.
 8. “Rearing goldfish (Carassius auratus) of high commercial value. Searching for the effect of natural carotenoids on coloration and growth”. Financing support: Research Committee, Α.Τ.Ε.Ι. Thessalonikis, Duration: 2010-2011. (Coordinator).
 9. “Development of an analytical method for the determination of Tetrοdotoxin (TTX); Τhe application of the method for the identification and determination of Tetrοdotoxin in the Mediterranean Lagocephalus (pufferfish Lagocephalus sceleratus)". Financing support: Archimedes III, Funded by Greek Ministry of National Education and Religious Affairs. Duration: 2012-2015.
 10. “Spawning induction and enhancement of spermiation in the thick lipped grey mullet (Chelon labrosus). Applications to the control of reproduction under captive conditions”. Financing support: Archimedes III, Funded by Greek Ministry of National Education and Religious Affairs. Duration: 2012-2015.
 11. "Digital guide of higher technological education professions". Financing support: Archimedes III, Funded by Greek Ministry of National Education and Religious Affairs. Duration: 2012-2015.
 12. “Monitoring the quality of farmed fish of western Greece”. Financing support: Archimedes III, Funded by Greek Ministry of National Education and Religious Affairs. Duration: 2012-2015.

Membership in Professional Societies - Expertises

 1. Geotechnical Chamber of Greece, (GEOT.E.E.), Ichthyological Sector (5), (Registration number: 00317).
 2. Ministry of Labour & Social Security. Referee for Research Proposals (Uniform Registration of Referees) (Registration Number: 458).
 3. Panhellenic Society of Ichthyologists
 4. Global Directory of Marine (and Freshwater) Professionals (GLODIR) - Intergovernment Oceanographic Commission of UNESCO
 5. Mediterranean Directory of Marine Professionals (MEDIR).
 6. World Taxonomist Database
 7. Ellenic Network on Aquatic Invasive Species (ELNAIS), Experts
 8. Institute of Fisheries Management, I.F.M., (Membership number: B. 1332).
 9. European Aquaculture Society (E.A.S.)
 10. OCEAN EXPERT - Directory of Marine & Freshwater Professionals. (ID: 4209)
 11. Ichthyology Web Resources (White Pages of Ichthyologists on the Web)
 12. Earths Environmental Experts (3E) Database.
 13. Société Française d’Ichtyologie
 14. Expert on Biological Invasions in Europe (DAISIE - Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe)
 

Department's every day activities

egkainia2012-2.jpg