Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
PDF  | Print |  Email
Curriculum Vitae

Dr. LAMBROS KOKOKIRIS

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it +30 23730 26457

kokokyris foto

Faculty Position: Lecturer

Field: Sustainable Aquaculture Planning and Management


Undergraduate Courses

 • Physiology of Aquatic Organisms
 • Aquaculture Planning and Management

 • Fisheries Technology


Research Interests

 • Reproductive Physiology of Fish and Marine Invertebrates (including sex differentiation, sexual maturity, environmental control, reproductive endocrinology, interactions between growth and reproduction).
 • Development of methods to control sex differentiation and reproduction of fish and marine invertebrates (spawning induction, spermiation enhancement, production of monosexual populations, efficient broodstock management, gamete quality and conservation).
 • Fish and Marine Invertebrates Biology and Physiology. Ecophysiology including captive conditions.
 • Fish and Marine Invertebrates Farming and Fisheries.

Research Experience (main researcher)

 • Rearing goldfish (Carassius auratus) of high commercial value. Searching for the effect of natural carotenoids on colouration and growth. Research Commitee, Α.Τ.Ε.Ι.Th. (2010-11).
 • Spermiation induction and sperm quality evaluation in farmed broodfish of the thick lipped grey mullet (Chelon labrosus). Research Commitee, Α.Τ.Ε.Ι.Th. (2009-10), (Coordinator).
 • Induced spawning of commercial grey mullets, with emphasis on the grey mullet, Mugil cephalus. Research Commitee, Α.Τ.Ε.Ι.Th. (2008-09).
 • Experimental Farming-Reproduction of the whitefish, Coregonuslavaretus (Pisces Salmonidae). Hellenic Ministry of Rural development and Food (2004-2008).
 • Sexual maturation and spawning of the red porgy, Pagrus pagrus (Pisces, Sparidae) under culture conditions: a study to investigate the control of reproduction, an applied method for the determination of sex and stage of maturity. European Union, ERB 4001 GT 94/129, (1994-96), (Trainee Researcher).
 • Cycles sexuels et performances de croissance du pagre, Pagrus pagrus, dans les conditions d' élevage: Application à la gestion des géniteurs et au contrôle de la ponte. European Union, AIR2-CT93-1589, EU/DG XIV (1993-96).

PUBLICATIONS

Selected publications in scientific journals
 1. Machias A, Tsimenides N, Kokokiris L, Divanach P (1997). Ring formation on otoliths and scales ofPagrus pagrus (L, 1758). A comparative study. Journal of Fish Biology 52: 350-361.
 2. Kokokiris L, Brusle S, Kentouri M, Fostier A (1999). Sexual maturity and hermaphroditism of the red porgy Pagrus pagrus (Teleostei: Sparidae). Marine Biology 134: 621-629.
 3. Kokokiris L, Mourot B, Le Menn F, Kentouri M, Fostier A (2000). Endocrine changes during the annual reproductive cycle of the red porgy, Pagrus pagrus (Teleostei: Sparidae). Fish Physiology and Biochemistry, 23:1-11.
 4. Kokokiris L, Le Menn F, Kentouri M, Kagara M, Fostier A (2001). Seasonal cycle of gonadal development and serum levels of vitellogenin of the red porgy, Pagrus pagrus (Teleostei: Sparidae).Marine Biology, 139: 549-559.
 5. Kokokiris L, Canario A, Mylonas C, Pavlidis M, Kentouri M, Divanach P (2005). Induction of ovulation and spawning in the Mediterranean red porgy, Pagrus pagrus (Teleostei: Sparidae) by controlled delivery and acute injection of GnRHa. Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh 57: 223-230.
 6. Pavlidis M, Kokokiris L, Paspatis M, Somarakis S, Kentouri M, Divanach D (2006).  Gonadal development in hybrids of Meditteranean sparids: Sparus aurata (female) x Pagrus pagrus (male).Aquaculture Research 37: 302-305.
 7. Kokokiris L, Fostier A, Athanassopoulou F, Petridis D, Kentouri M (2006). Gonadal changes and blood sex steroids levels during natural sex inversion in the protogynous Mediterranean red porgy, Pagrus pagrus (Teleostei: Sparidae). General and Comparative Endocrinology 149: 42-48.
 8. Minos G, Kokokiris L, Kentouri M (2008). Allometry of external morphology in the red porgy (Pagrus pagrus L., 1758) under rearing conditions. Belgian Journal of Zoology 138: 90-94.
 9. Petala M, Kokokiris L, Samaras P, Papadopoulos A, Zouboulis A (2009). Toxicological and exotoxic impact of secondary and tertiary treated sewage effluents. Water Research 43: 5063-5074.
 10. Minos G, Kokokiris L, Economides P (2010). Sexual maturity of the alien redlip mullet, Liza haematochellus (Temminck & Schlegel, 1845) in north Aegean Sea (Greece). Journal of Applied Ichthyology, 26: 96-101.
Selected publications in scientific conferences
 1. Kokokiris L, Batargias C, Kagara M, Divanach P, Kentouri M (1995). A study on the sex change of gilthead sea bream (S. aurata, L., 1758) under farming conditions. Proceedings of the 17st Scientific Conference of Hellenic Association forBiological Sciences, April, Patras.
 2. Fostier A, Pavlidis M, Kokokiris L, Canario A, Le Menn F, Le Bail PY, Mourot B, Breton B, Divanach P, Kentouri M (1998). Sexual cycle and growth performance in the common sea bream Pagrus pagrus, in rearing conditions: Applications to spawners breeding and spawning induction. 3rd European Marine Science and Technology Conference, 23-27 May, Lisbon, Portugal.
 3. Pavlidis M, Kokokiris L, Papandroulakis N, Divanach P, Fostier A, Kentouri M (2000). Intensive culture of red porgy, in the Mediterranean: Biological background and technological status. Workshop on New Species for Aquaculture, 20-21 November 2000,University of Algarve, Faro, Portugal.
 4. Kokokiris L, Iliopoulou D, Biternas C (2007). The effect of formalin and chloramine T on hatching of rainbow trout eggs. Proceedings of the 13th Hellenic Conference of Ichthyologists, 27-30 September, Mytilene.
 5. Kokokiris L, Kiaki A, Monokroussos N (2009). Follicular diameter range based on morphological features in female red porgy, Pagruspagrus(L., 1758). Proceedings of the 31st Scientific Conference of Hellenic Association forBiological Sciences, 14-16 May, Patras.
 6. Kokokiris L, Krassakou M, Petala M (2009). Experimental culture of the cladoceranDaphniamagna(Straus, 1820) in secondarily and tertiary wastewaters for the feeding of fish larvae.Proceedings of the 31st Scientific Conference of Hellenic Association forBiological Sciences, May 14-16, Patras.
 7. Minos G, Kokokiris L, Alexandrou M, Tosounis G (2010). Growth curve of reared thick lipped grey mullet (Chelon labrosus, Risso 1827, Mugilidae) larvae and juveniles. Proceedings of the 14th Hellenic Conference of Ichthyologists, 6-9 May, Piraeus.
 

Department's every day activities

egkainia2012-1.jpg