Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
Πρακτική Άσκηση | Εκτύπωση |
Τετάρτη, 03 Αύγουστος 2011 22:42

Το πρόγραμμα αυτό της πρακτικής άσκησης αφορά χρονική περίοδο έξι (6) ημερολογιακών μηνών, ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες πενθήμερης εργασίας, στη διάρκεια της οποίας ο φοιτητής ασκείται σε όλες τις δραστηριότητες της υπηρεσίας, μονάδας ή εταιρείας που σχετίζονται με την ειδικότητα του. 
Οι περίοδοι της Πρακτικής Άσκησης κάθε έτος είναι δυο:

-1 Οκτωβρίου - 31 Μαρτίου

-1 Απριλίου - 30 Σεπτεμβρίου

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για τοποθέτηση τους σε θέση ΠΑ υποβάλλουν σχετική αίτηση μαζί με την δήλωση μαθημάτων εξαμήνου. 
Η Επιτροπή ΠΑ συνεδριάζει αμέσως μετά τις δηλώσεις μαθημάτων και εξετάζει τις αιτήσεις. Επικοινωνεί με τις εταιρείες/φορείς και διερευνά αν το αντικείμενο απασχόλησης εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος καθώς και αν καλύπτονται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την οικονομική και ασφαλιστική κάλυψη του φοιτητή. Καταρτίζεται  κατάλογος φοιτητών ΠΑ για το τρέχον εξάμηνο και ορίζεται για κάθε φοιτητή επόπτης καθηγητής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των συνθηκών εργασίας του φοιτητή και για την αξιολόγηση της ΠΑ.

Ο κατάλογος με τις προσφερόμενες ανά εξάμηνο θέσεις ΠΑ εμπλουτίζεται με ευθύνη όλων των εποπτών καθηγητών  του Τμήματος. 
Οι επόπτες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στις εταιρείες απασχόλησης για την αξιολόγηση της ΠΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ, ο φοιτητής υποβάλλει στην γραμματεία αίτηση αναγνώρισης ΠΑ, συνοδευόμενη από τα εξής:

-Το βιβλιάριο ΠΑ συμπληρωμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη και τον επόπτη καθηγητή.

-Bεβαίωση του εργοδότη για την ολοκλήρωση της ΠΑ.

-Αντίγραφο ενσήμων ΙΚΑ

-Έντυπη μηνιαία και συνολική αξιολόγηση από τον επόπτη καθηγητή

-Bεβαίωση ολοκλήρωσης ΠΑ από τον επόπτη καθηγητή και τον επ. υπεύθυνο του προγράμματος.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΣΠΑ - «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΚΔιΒιΜ)


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ & ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


AΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2013 11:40
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

diadromos.jpg