Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 21:16


Τίτλος Μαθήματος

Iζηματολογία

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+1AΠ+ 2Ε

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

7ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Ο στόχος του μαθήματος της Ιζηματολογίας είναι να προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις σχετικά με το υπόστρωμα του πυθμένα των θαλασσών, εξηγώντας του τον τρόπο με τον οποίο αυτό επηρεάζει την εγκατάσταση των ιχθυοκαλλιεργειών. Επίσης, αναφέρεται στην οικολογία του ιζήματος και στον τρόπο που αυτό επηρεάζει τα αλιεύματα. Με το συγκεκριμένο μάθημα παρέχονται επίσης οι απαιτούμενες γνώσεις για την εκτίμηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (π.χ. λιμενικά έργα) στην απόθεση ιζήματος στην ακτογραμμή.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Γενικά στοιχεία στρωματογραφίας, Παλαιοντολογία, Απόλυτη και σχετική χρονολόγηση ιζημάτων και πετρωμάτων, Γενικά στοιχεία κοκκομετρίας, Μέτρηση μεγέθους ιζήματος, Μέτρηση σφαιρικότητας ιζήματος, Μέτρηση στρογγυλότητας ιζήματος, Λιθογενή ιζήματα, Βιογενή ιζήματα, Υδρογενή ιζήματα, Κοσμογενή ιζήματα, Νηριτικές αποθέσεις, Πελαγικές αποθέσεις, Ιζηματογένεση, Διάβρωση και Αποσάθρωση, Τύποι παραλίας, Ανθωπογενείς παρεμβάσεις στην παράκτια ζώνη, Ιζηματογένεση σε ποταμούς, Ιζηματογένεση σε λίμνες, Ιζηματογένεση σε παγετώνες, Γεωχημεία ιζηματογενών πετρωμάτων, Γενικά στοιχεία οικολογίας ιζήματος, Βακτήρια, Μειοπανίδα, Μακροπανίδα, Χλωρίδα, Δομή γήινης σφαίρας, Τεκτονικές πλάκες (σχηματισμός - κατηγορίες), Κινήσεις τεκτονικών πλακών, Ενδείξεις της κίνησης των τεκτονικών πλακών, Επιπτώσεις κίνησης τεκτονικών πλακών, Ίζημα και οικονομία, Πετρέλαιο, Άμμος και χαλίκια, Άλατα, Φωσφορίτες, Μαγνήσιο και παράγωγα μαγνησίου, Κόνδυλοι μαγγανίου.

 

Βιβλιογραφία


Θεδωράκης Σ. (1997). Γεωχημεία, Εκδόσεις Ζήτη, σελ 408.
Ψιλοβίκος Α. (1984). Μαθήματα Ιζηματολογίας, Εκδόσεις ΑΠΘ
Ψιλοβίκος Α. (1984). Στοιχεία Ρφαρμοσμένης Ιζηματολογίας, Εκδόσεις ΑΠΘ
Gray J. S. (2003) Θαλάσσια Οικολογία - Εισαγωγή στη δομή και λειτουργία των βενθικών κοινοτήτων: μια προσέγγιση δια των ιζημάτων. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Α. Ελευθερίου-Θ. Κούκουρας. University studio press, σελ. 1-275.
Thompson G. R. & J. Turk (1997). Modern Physical Geology, Saunders College Publishing. pp. 550.


Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:47
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

egkainia2012-3.jpg