Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΙΔΗ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 21:05


Τίτλος Μαθήματος

Προστατευόμενα Υδρόβια Ειδη

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+1ΑΠ

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

6ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

ΕΥ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος του μαθήματος


Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει τους τεχνολόγους σε θέματα προστασίας των ειδών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την υπεραλίευση, τη χρήση αλιευτικών εργαλείων και την εγκατάσταση μονάδων. Επίσης, δίνει μία εικόνα για τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες σχετικά με τη σύλληψη και τη διακίνηση οργανισμών.

 

Περίγραμμα του μαθήματος


Οικονομικό ενδιαφέρον για την προστασία των ειδών, Επιστημονικό ενδιαφέρον για την προστασία των ειδών, Πολιτιστικό ενδιαφέρον για την προστασία των ειδών, Αφανισμένα-Εξαφανισμένα είδη, Βαθμίδες προστασίας οικοσυστημάτων, Βαθμίδες προστασίας οργανισμών, Βασικές αρχές οικολογίας, Υπεραλίευση, Φαλαινοθηρία, Ανθρωπογενείς επιπτώσεις σε προστατευόμενες περιοχές, Επιστημονικές βάσεις για την προστασία των ειδών, Εφαρμοσμένη οικολογία, Εφαρμογή μέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, Προστατευόμενοι θαλάσσιοι φυτικοί οργανισμοί, Caretta caretta, Monachus Monachus, Διεθνείς νομοθεσία για την προστασία των ειδών, Κανόνες θήρευσης, αιχμαλωσίας και διακίνησης οργανισμών με βάση τη διεθνή νομοθεσία, Εισαγόμενα είδη, Επεκτατικά εισαγόμενα είδη.

 

Βιβλιογραφία


Sobel J & C. Dahlgren (2004). Marine Reserves. Aguidetoscience, design, anduse. Ed. Island Press, pp. 1-383.


Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:45
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

egkainia2012-2.jpg