Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΚΩΝ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 21:05Τίτλος Μαθήματος

Βιοτεχνολογία Φυκών

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+2Ε+1ΑΠ

Διδακτικές Μονάδες

6

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

6ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

Υδρόβιοι Μικροοργανισμοί

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βιοτεχνολογικές διεργασίες (φυσικές και χημικές) που εφαρμόζονται σήμερα στα συστήματα καλλιέργειας φυκών με στόχο την παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων και βιοκαυσίμων.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Βασικές αρχές καλλιέργειας φυκών: απομόνωση φυκών, τρόποι καλλιέργειας (καλλιέργεια ασυνεχούς, ημισυνεχούς, συνεχούς λειτουργίας, καλλιέργεια καθηλωμένων κυττάρων). Μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια φυκών: ανοδική διαβάθμιση καλλιέργειας - από το εργαστήριο σε μεγάλης κλίμακα καλλιέργεια . Ανοιχτά συστήματα, κλειστά συστήματα -Φωτοβιοαντιδραστήρες. Κριτήρια σχεδιασμού συστημάτων καλλιεργειών,  ισοζύγια μάζας και ενέργειας.
Θρεπτικά μέσα. Παραγωγικότητα καλλιεργειών.
Μέθοδοι ανάκτησης βιοτεχνολογικών προϊόντων - Κάθετη επεξεργασία. Συγκομιδή (κροκίδωση, φυγοκέντρηση, φιλτράρισμα). Αφυδάτωση (θερμοκρασία, λυοφίλιση, spray-drying). Αποδέσμευση ενδοκυτταρικών προϊόντων (λύση κυττάρων, ομογενοποίηση).  Απομόνωση προϊόντος. Κόστος παραγωγής.
Βιοτεχνολογικές εφαρμογές φυκών - τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση και μελλοντικές τάσεις. Φύκη στις υδατοκαλλιέργειες, στην διατροφή οικόσιτων ζώων και ανθρώπων. Παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων (πρωτεΐνες, αντιβιοτικά, ορμόνες, κτλ). Παραγωγή βιοκαυσίμων (π.χ. παραγωγή μεθανίου, υδρογόνου). Βιολογικά λιπάσματα.

 

Βιβλιογραφία


Becker, E.W., (1994). Microalgae : Biotechnology and Microbiology (Cambridge Studies in Biotechnology, No 10). Cambridge Univ Pr Cambridge
Cresswell, R.C., Rees, T.A.V. and Shah, N. (eds), (1989). Algal and cyanobacterial biotechnology. Longamn Scientific & Technical, England.
Kojima, H. & Lee, Y.K., (2001). Photosynthetic Microorganisms in Environmental Biotechnology. Springer Verlag
Richmond, A. (ed), (2004). Microalgal culture - Biotechnology and applied phycology. Blackwell Science.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:28
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

lab1.jpg