Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 21:04


Τίτλος Μαθήματος

Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Αλιευμάτων

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+3Ε+1ΑΠ

Διδακτικές Μονάδες

7

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

6ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Η τεχνολογία και ο έλεγχος ποιότητας αλιευμάτων παρέχει στους μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τις πρώτες ύλες μεταποίησης αλιευμάτων. Παράλληλα, δίνει την απαιτούμενη τεχνογνωσία επάνω σε θέματα τεχνικών μεταποίησης αλιευμάτων, παρέχοντας επίσης και τις βασικές γνώσεις επάνω σε θέματα ελέγχου ποιότητας των συγκεκριμένων προϊόντων.

 

Περίγραμμα του μαθήματος


Ορισμός Ποιοτικού ελέγχου, Συστήματα διασφάλισης ποιότητας αλιευμάτων, Γενικά χαρακτηριστικά φυσιολογίας μυϊκού ιστού αλιευμάτων, Χημική σύσταση της σάρκας των αλιευμάτων, Σύνθεση βιομορίων στα αλιεύματα, Αζωτούχες ενώσεις-Πρωτεΐνες, Λίπη, Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και ανθρώπινη διατροφή, Υδατάνθρακες, Βιταμίνες, Μεταλλικά στοιχεία, Ενεργειακό περιεχόμενο, Φυσικές χρωστικές αλιευμάτων, Χρώση αλιευμάτων, Εποχικές μεταβολές της χημικής σύστασης της σάρκας των αλιευμάτων (π.χ. περίοδος ωοτοκίας, αποστέρησης τροφής), Χημική σύσταση και δομαισθησία των αλιευμάτων, Γλυκόλυση, Νεκρική ακαμψία, Μη αναστρέψιμη διάσπαση των νουκλεοτιδίων, Πρωτεόλυση, Επίδραση των αυτολυτικών φαινομένων στη γεύση και τη δομαισθησία των νωπών ψαριών μετά την έψηση, Οξείδωση και Υδρόλυση των λιπιδίων, Μικροβιακή ανάπτυξη, Τροφικές δηλητηριάσεις, Δείκτες αξιολόγησης ψαριών, Εξετάσεις αλιευμάτων με τις αισθήσεις, Χρήση δεικτών χρόνου-θερμοκρασίας, φασματοσκοπία υπέρυθρης ακτινοβολίας, μέτρηση δομαισθησίας-συνεκτικότητας της σάρκας, Βιοχημικές αναλύσεις και προσδιορισμός χημικών ενώσεων-δεικτών στη σάρκα, Συντήρηση αλιευμάτων με ψύξη και κατάψυξη, Τεχνολογία αλάτισης-αποξήρανσης-κάπνισης, Κονσερβοποίηση αλιευμάτων, Αξιοποίηση αλιευμάτων μικρής εμπορικής αξίας και κατανάλωση. Υποπροιόντα αλιευμάτων (αβγοτάραχα, ιχθυάλευρα, ηπατέλαια, χαβιάρι, ταραμάς, μπρίκ, σουρίμι κλπ). Έλεγχος ποιοτικής αξιολόγησης μεταποιημένων αλιευμάτων.

Βιβλιογραφία
Hall G.M., (1997), Fish Processing Technology, 2nd Ed. Aspen Publishers.
Connell J.J., (1980), Advances in Fish Science and Technology, Fishing News Books Ltd..
Martin A.M., (1994), Fisheries Processing, Chapman and Hall.
Gill, T.A., J. Conway, and J. Evrovski (1992). Changes in fish muscle proteins at high and low temperature. In: G.J. Flick and R.E. Martin (eds.) Advances in seafood biochemistry-composition and quality, Technomic Publishing, Lancaster, Pennsylvania, 213-231.
Shuryo Nakai, H. Wayne Modler, (1996) Food Proteins: Properties and Characterization, Wiley-VCH.
Pigott G.M. and Tucker B.W., (1990), Seafood Effects of Technology on Nutrition, Crc Press.
Lopez A., (1987), A Complete Course of Canning and Related Processes, Vol 1, Cannin of Marine Products, Baltimore, US: The Canning Trade, Inc.
Footitt R.J. and Lewis A.S., (1995), The Canning of Fish and Meat, Blackie Academic & Professional.
Kramer D.E. and Liston J., (1987), Seafood Quality Determination, Elsevier Science Publishers.
Martin R.E., (1982), Chemistry and Biochemistry of Marine Food Products, Wesport.
Lamier C. and Lee C.M., (1992), Surimi Technology, M. Dekker.
Martin R.E. and Collete R.L., (1990), Engineered Seafood Including Surimi, Park Ridge.
Burt, (1989), Fish Smoking and Drying, Elsevier.
Borgstron, (1961), Fish as Food, Academic Press, New York.
Hall G.M., (1996), Methods of Testing Protein Functonality, Blackie Academic & Professional.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:28
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

Ximio.jpg