Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 20:47


Τίτλος Μαθήματος

Χημεία & Βιοτεχνολογία Υδάτινων Φυσικών Προϊόντων

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+2Ε

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

5o Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

Οργανική Χημεία & Βιοχημεία

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της δομής, των χημικών ιδιοτήτων, της σύνθεσης, των τρόπων απομόνωσης και ταυτοποίησης υδάτινων φυσικών προιόντων που προέρχονται απο υδάτινα φυτά, μικρόβια, φύκη, ασπόνδυλους οργανισμούς, όστρακα και ψάρια. Η μελέτη των βιονεργών μεταβολιτών τους και οι βιοχημικές αλλαγές των παίζουν σημαντικό οικολογικό ρόλο στο πως οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν το υδάτινο περιβάλλον τους. Οι βιοτεχνολογικες εφαρμογές των υδάτινων φυσικών προιόντων. Υδάτινα φαρμακευτικά προιόντα και τρόποι αξιοποίησης των.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Φυσικά προϊόντα, χημική δομή, ιδιότητες των απο το υδάτινο περιβάλλον όπως αμινοξέα, βιταμίνες, καροτενοειδή, νουκλεοτιδια, στεροειδή, αζωτούχες ετεροκυκλικές ενώσεις, φλαβονοειδή, λιπίδια, βρωμιομένες φαινόλες, καινικά οξέα, τερπενοειδή, ισοπρενοειδή, αλκαλοειδή, προσταγλανδίνες, κινόνες, χρώματα και αυξητικές ορμόνες. Βιοενεργοί μεταβολίτες των απο θαλάσια φύκη. Απομόνωση και μέθοδοι χαρακτηρισμού υδάτινων φυσικών προιόντων. Χημική σύνθεση υδάτινων φυσικών προιόντων. Βιοχημικές αλλαγές αλιευμάτων postmortem. Εξάντληση του ΑTP και συνέπειες, ενζυμικές δράσεις, λιπόλυση, πρωτεόλυση, αντιδράσεις αμινοξέων και μεταβολισμός της τριμεθυλαμίνης. Επίδραση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων στις βιοχημικές αλλαγές και πώς αυτές επηρεάζουν την ποιότητα του αλιεύματος. Λίπος: περιεκτικότητα και επίδραση διατροφής στη σύνθεση του λίπους, κατηγοριοποίηση λίπους και φυσικοχημικές ιδιότητες των λιπαρών οξέων: οξείδωση, επίδραση θερμοκρασίας, ιονίζουσας ακτινοβολίας και ο ρόλος τους στις οργανοληπτικές ιδιότητες των αλιευμάτων. Πρωτεΐνες: φυσικοχημικές και λειτουργικές ιδιότητες πρωτεϊνών, επίδραση και αλλαγές στις ιδιότητες αυτές από διάφορους παράγοντες κατά την επεξεργασία και διαχείριση των αλιευμάτων. Ένζυμα, η φύση των ενζύμων, ο ρόλος τους στην ποιότητα των αλιευμάτων και παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση τους.Υδατάνθρακες, η φύση τους και γλυκογέννεση. Βιοτεχνολογία υδάτινων φυσικών προϊόντων: σύντομη εισαγωγή στη βιοτεχνολογία υδάτινων προϊόντων και η σπουδαιότητά της. Συγκεκριμένα παραδείγματα. Υδάτινοι οργανισμοί ως πηγές bio-active (βιο-λειτουργικών) ουσιών με εφαρμογές στη διατροφή, ιατρική, nutraceuticals κτλ. Το υδροδιαλυτό μέρος των διαφόρων θαλάσσιων οργανισμών (press juice), φύκη, φυτοπλαγκτόν, βακτήρια, ψάρια, οστρακοειδή και κοράλλια. Χρήσιμες ουσίες που περιέχουν, τεχνολογίες αξιοποίησής τους, εφαρμογές στα τρόφιμα και τη βιομηχανία. Σύγχρονες τάσεις και προβλήματα. Υδάτινα φαρμακευτικά προιόντα, αντικαρκινικά, αντιμοκροβιακά, και αντιβιοτικά. Υδάτινες τοξίνες. Κλωνοποίηση γονιδίων στα ψάρια (transgenic fish). Σε ποια είδη εφαρμόζεται, βιομηχανική παραγωγή, κίνδυνοι στη υγεία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πειραματικές ασκήσεις.

 

Βιβλιογραφία


Johnson-Green, P. (2002). Introduction to Food Biotechnology. CRC Series in Contemporary Food Science, CRC press.
Zbikowska, H. (2003). Fish can be first- advances in fish transgenesis for commercial applications. Transgenic Research, 12, 379-389.
Botana, L.  (2007). Phycotoxins: Chemistry and Biochemistry. Blackwell Publishing.
Martin, R., Flick, G. and Ward, D. (1982). Chemistry and Biochemistry of marine food products. AVI Publishing.
D.S. Bhakuni & D.S. Rawat (2005). Βioactive Marine Natural Products, Αnamaya Publishers.
S.V. Bhat, B.A. Nagasampaki, M. Sivakumar (2005). Chemistry of Natural Products. Naroa Publishing House Pvt. Ltd.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:26
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

Erida1.jpg