Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 20:46


ΤίτλοςΜαθήματος

Γενική Νοσολογία Υδρόβιων Οργανισμών

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+2Ε

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

5o Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

Βιολογία & Συστηματική Ιχθύων

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος


Η Γενική νοσολογία υδρόβιων οργανισμών παρέχει μία πρώτη εξοικείωση με έννοιες που σχετίζονται τόσο με τη υγεία των ίδιων των υδρόβιων οργανισμών, όσο και με τη δημόσια υγεία. Παράλληλα παρέχονται ειδικές γνώσεις παθολογίας-ανατομίας, καθώς και εξέτασης υδρόβιων οργανισμών, ώστε ο τεχνολόγος να έχει επαρκείς γνώσεις για μία ασφαλή διάγνωση.

 

Περιγραφή του μαθήματος


Εισαγωγικά δεδομένα, Άμεση συνάφεια της έννοιας «υγεία» με τη βιωσιμότητα των παραγωγικών μονάδων. Σημασία, συνθήκες και συχνότητα εμφάνισης νοσημάτων-επιπτώσεις. Στοιχεία μακροσκοπικής και ανατομικής φυσιολογίας παραγωγικού και εμπορικού ενδιαφέροντος υδρόβιων οργανισμών (ψάρια, οστρακοειδή, καρκινοειδή). Στοιχεία μικροσκοπικής ανατομικής κατασκευής τους. Μεθοδολογία εξέτασης σε περίπτωση νοσήματος (λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, νεκροτομική εξέταση, εργαστηριακές εξετάσεις, καταγραφή αποτελεσμάτων και συγκρότηση εξεταστικού δελτίου). Λήψη και αποστολή δειγμάτων στο εργαστήριο. Στατιστική διαφοροποίηση του αριθμού των υποστελλομένων προς εξέταση ατόμων σε σχέση με το στόχο της δειγματοληψίας, Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος του δείγματος. Γενική αναφορά σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες και καταστάσεις που προκαλούν νοσήματα (παράσιτα, μικρόβια, ιοί, μύκητες, περιβαλλοντικά και διατροφικά αίτια). Φύση και γενικές ιδιότητες των μικροβίων, παρασίτων, ιών και μυκήτων (ταξινόμηση, μορφολογία, γεωγραφική εξάπλωση, απομόνωση, βιολογικοί κύκλοι). Βασικές αρχές εφαρμοζόμενων στην πράξη διαγνωστικών εργαστηριακών τεχνικών. Αναισθησία και ευθανασία των προς εξέταση ψαριών. Γενικές παθολογικές έννοιες και αρχές (οίδημα, εξίδρωμα, αιμορραγία, φλεγμονή, νέκρωση, νεοπλασία). Μακροσκοπικές και μικροσκοπικές αλλοιώσεις των ιστών και οργάνων των διαφόρων συστημάτων (κινητικό, αναπνευστικό, κυκλοφορικό, πεπτικό, απεκκριτικό, νευρικό και αισθητήρια οργάνων, αναπαραγωγικό ενδοκρινικό). Κατηγοριοποίηση νοσημάτων. Μικροβιακά, Παρασιτικά, Ιογενή, και Μυκητιακά νοσήματα υδρόβιων οργανισμών (ονοματολογία, αιτιοπαθογόνοι παράγοντες, γεωγραφική εξάπλωση, παθογένεια, ειδικότητα ξενιστή, συνθήκες εκδήλωσης της νόσου, συμπτωματολογία, νεκροτομικά και εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη). Νεοπλασίες και νοσήματα αγνώστου αιτιολογίας. Νοσήματα υδρόβιων οργανισμών μεταδιδόμενα στον άνθρωπο και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Γενικές αρχές συμβατικών και σύγχρονων εργαστηριακών τεχνικών για διαγνωστικούς και ερευνητικούς σκοπούς (παρασιτικές, μικροβιολογικές, ιστολογικές, μυκητολογικές, ορολογικές, μοριακές). Ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον έλεγχο, την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς των ασθενειών στην οργανωμένη υδατοκαλλιέργεια. Χρησιμοποιούμενες στην πράξη φαρμακευτικές ουσίες (χημικές , αντιμικροβιακές, αντιπαρασιτικές, αρχές δράσης, τρόπος χρήσης, δοσολογίες). Προληπτική αντιμετώπιση νοσημάτων στην υδατοκαλλιέργεια (μέτρα προστασίας, απολυμάνσεις, διαχείριση και διατήρηση της υγείας των μονάδων, ανοσία). Ανοσοπροφύλαξη (ανοσοποιητικό σύστημα, επίκτητη ανοσία, ανοσοδιεγερτικά εμβόλια). Τρόποι εφαρμογής εμβολιασμών, πλεονεκτήματα και αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής στην οργανωμένη υδατοκαλλιέργεια.

Βιβλιογραφία


Austin, B. & D.A. Austin (2007). Bacterial Fish Pathogens. Diseases and Farmed Fish. 4th edition. Springer. 552 pp.
Buller N.B. (2004). Bacteria from fish and other aquatic animals: A practical identification manual. CABI Publishing. 361 pp.
Harford, W.H. & J.Arlene (1994).    Parasitic Worms of Fish. Taylor & Francis Routledge.
Hoole, D., Bucke, D., Burgess, P. & I. Wellby (2001). Diseases of carp and other cyprinid fishes. Fishing News Books. 264 pp.
Letherland, J.F. & P.T.K.Woo (1998). Fish diseases and disorders. Vol. 2. Non-infectious Disorders. CABI Publishing. 786 pp.
Murphy, F.A., Gibbs, E.P.J., Horzinek, M.C. & M.J. Studdert (1999). Veterinary virology. 3rd ed. Academic Press. 629 pp.
Noga, E.J. (2000). Fish disease: diagnosis and treatment. Iowa State University Press.
Roberts, R.J. (2001). Fish pathology. Saunders.
Woo, P.T.K. & D.W. Bruno (1999). Fish diseases and disorders. Vol. 3. Viral, Bacterial and Fungal Infections.CABI Publishing. 874 pp.
Woo, P.T.K., Bruno D.W. & L.H.S. Lim (2002). Diseases and disorders of finfish in Cage Aquavulture. CABI Publishing. 354 pp.
Woo, P.T.K. (2006). Fish diseases and disorders. Vol. 1. Protozoan and Metazoan Infections. 2nd ed. CABI Publishing. 791 pp.
Yin, L.K. (2004). Current trends in the study of bacterial and viral fish and shrimp diseases. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 421 pp.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:11
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

Erida1.jpg