Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 20:45


ΤίτλοςΜαθήματος

Εκτροφή Οστράκων

ΤύποςΜαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίεςώρεςδιδασκαλίας

2Θ+1ΑΠ+2Ε

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

5ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Οι δυνατότητες εκτροφής υδρόβιων οργανισμών εκτός των ψαριών, είναι και πολλών ειδών οστράκων. Κυρίαρχη θέση στην καλλιέργεια Οστράκων στην Ελλάδα κατέχει το μύδι. Η γνωριμία της εκτροφής αυτής, οι συνθήκες που την ευνοούν ή την επηρεάζουν, η επίδρασή της στο περιβάλλον, η διαχείρισή της και η ποιοτική παραγωγή προϊόντος, αποτελούν το βασικό στόχο του μαθήματος. Παράλληλα, η γνώση επεκτείνεται στην υφιστάμενη παγκόσμια πρακτική, στις δυνατότητες και τις μελλοντικές τάσεις και προοπτικές για διάφορα άλλα είδη οστράκων που καθιστούν την καλλιέργειά τους ενδιαφέρουσα εξελισσόμενη ενασχόληση.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Η οστρακοκαλλιέργεια στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο: Ιστορικά στοιχεία, σημερινή κατάσταση, τάσεις και εξελίξεις της οστρακοκαλλιέργειας.
Σύντομη ιστορία της εκτροφής οστράκων, Παραγωγή οστράκων, Η αξία των οστράκων, Επιλογή είδους για καλλιέργεια, Προέλευση καλλιεργούμενων ειδών, Τα καλλιεργούμενα είδη, Χαρακτηριστικά εκτροφής. Εξασφάλιση γόνου, Εκκολαπτήριο Σκοπιμότητα & Ίδρυση εγκατάστασής του, Επιλογή των ειδών καλλιέργειας, Κανόνες λειτουργίας εκκολαπτηρίου,  Διαδικασία συλλογής και παραγωγής γόνου. Προετοιμασία γενητόρων, Βιολογικά στοιχεία Αναπαραγωγής Εφαρμογή παραγωγής γόνου. Καλλιέργεια νυμφών, Χειρισμός γόνου, Τροφικές απαιτήσεις. Εγκαταστάσεις εκτροφής Οστράκων. Συστήματα καλλιέργειας. Πασσαλωτές εγκαταστάσεις, Πλωτές εγκαταστάσεις, Χωροθέτηση των μονάδων και αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον. Διαδικασία πάχυνσης. Περιοχή και θέση εγκατάστασης, Κατασκευή, εγκατάσταση της μονάδας και προμήθεια εξοπλισμού, Είδος καλλιέργειας Μύδι (Mytilus galloprovincialis), Στρείδι (Ostrea edulis &Crassostrea gigas). Βιολογικά στοιχεία του εκτρεφόμενου είδους. Συστηματική κατάταξη, Γεωγραφική κατανομή, Περιγραφή, Διατροφή, Αναπαραγωγή, Νυμφικά στάδια, Ανάπτυξη-Αύξηση.  Η Καλλιέργεια,  Εχθροί & Ασθένειες Διαχειριστικές χρήσιμες ενέργειες. Καλλιέργεια και εμπορία άλλων ειδών οστράκων. Μαργαριτάρια. Δημιουργία καλλιεργημένου μαργαριταριού, Σύνθεση μαργαριταριού, Μαργαριτοφόρα όστρακα.

 

Βιβλιογραφία


Barnabe, G. (1990). Aquaculture. Vol. 1 & 2. Ellis Horwood
Gosling, E. (1992). The mussel Mytilus. Elsevier.
Gosling, E. (2003). Bivalve Molluscs: biology, ecology and culture. Fishing News Books. 443 pp
Hardy, D. (2006). Scallop farming. Blackwell Publishing.
Helm, M.M. (2004). Hatchery culture of bivalves: a practical manual. FAO.
Manzi, J.J. & Castagna, M. (1989). Clam mariculture in North America. Elsevier
Matthiessen, G.C. (2001). Oyster culture. Fishing News Books.
Milne, P.H. (1979). Fish and shellfish Farming in coastal waters. Fishing News Books, London.
Spencer, B.E. (2002). Molluscan shellfish farming. Fishing News Books, Blackwell Publishing. 274 p.
Walne, P.R. (1979). Culture of Bivalve Molluscs. Fishing News Books.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:15
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

lab4.jpg