Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 20:38


Τίτλος Μαθήματος

Λιμνολογία

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+1ΑΠ +2Ε

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

4ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Μια άλλη ενότητα οικοσυστημάτων, αυτή των εσωτερικών υδάτων, διέπεται από κανόνες και αρχές που η γνώση τους συμβάλλει στην κατανόηση της διαβίωσης των οργανισμών σε αυτά και της χρησιμότητάς τους στις δραστηριότητες που άπτονται του αντικείμένου του Τμήματος.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Λίμνες, προέλευση και ταξινόμηση των λιμνών, γεωμορφολογία των λιμνών, μορφομετρικές παράμετροι, λιμναία ζώνωση. Έννοια του λιμναίου οικοσυστήματος, περιγραφή της λεκάνης απορροής. Έλη, ταξινόμηση των ελών. Υφάλμυρα νερά, ταξινόμηση των υφάλμυρων νερών. Τρεχούμενα νερά, ποταμοί, ταξινόμηση των ποταμών, ποτάμια ζώνωση, εκβολές ποταμών, χείμαρροι, πηγές, ταξινόμηση των πηγών. Iσοζύγιο νερού στις λίμνες, χρήσεις του νερού, βιολογική σημασία του νερού. Φως, διαφάνεια, θερμοκρασία, αιωρούμενα στερεά, κινήσεις του νερού. Οξυγόνο, διοξείδιο του πυριτίου, διοξείδιο του άνθρακα, συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, ηλεκτρική αγωγιμότητα, θείο, άζωτο, φωσφόρος, αλκαλικά και αλκαλινογεώδη, ασβέστιο, ιχνοστοιχεία, γενικά περί αλάτων. Η ζωή στα ηπειρωτικά νερά. Φυτοπλαγκτό, ζωοπλαγκτό, νηκτό, βένθος, υδρόβια και υδροχαρή φυτά. Ρόλος του οργανικού υλικού και διαδικασία αποσύνθεσης, δυναμική της τροφικής αλυσίδας, παραγωγικότητα. Ολιγοτροφισμός, δυστροφισμός, μεσοτροφισμός, ευτροφισμός.

 

Βιβλιογραφία
Allan, J.D. Castillo M.M. (2007). Stream Ecology: structure and function of Running Waters. Springer
Alloway, B. J. & D. C. Ayres. (1993). Chemical principles of environmental pollution. Blackie Academic & Professional, London. 291 pp.
Goldman, C. R. & A. J. Horne. (1983). Limnology. McGraw-Hill Book Company, London. 464 pp.
Kalff, J. (2002). Limnology. Prentice Hall
Lampert, W., Sommer, U. (2007). Limnoecology: The ecology of lakes and streams. Oxford University Press
Harper, D. (1992). Eutrophication of freshwaters. Principles, problems and restoration. Chapman & Hall, London. 327 pp.
Thorp, J.H., Thoms, M.C., Delong, M.D. (2008). Riverine Ecosystems Synthesis: Toward Conceptual Cohesiveness in River Science.Academic Press
Wetzel R. G. (2001). Lake and River Ecosystems. Academic Press.

Whitton, B.A. (1975). River ecology. Blackwell scientific publications, London

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:40
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

lab7.jpg