ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 20:35


 

Τίτλος Μαθήματος

Υδρόβιοι Μικροοργανισμοί

ΤύποςΜαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίεςώρεςδιδασκαλίας

2Θ+2Ε

ΔιδακτικέςΜονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

4ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Επίκεντρο του μαθήματος αποτελεί η βιολογία και οικολογία των υδρόβιων μικροοργανισμών. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με εργασίες πεδίου, η εκμάθηση μεθοδολογιών αναγνώρισης των υδρόβιων μικροοργανισμών, η εκμάθηση ποσοτικής ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων, η εκμάθηση χρήσης κριτηρίων για την αξιολόγηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Περιγραφή των κυριότερων ταξινομικών ομάδων υδρόβιων μικροοργανισμών. Στοιχεία βιολογίας και φυσιολογίας υδρόβιων μικροοργανισμών: μορφολογία κυττάρου, μεταβολισμός, πρωτογενείς, δευτερογενείς μεταβολίτες, κινητική αύξησης υδρόβιων μικροοργανισμών, θρέψη και μοντέλα πρόσληψης θρεπτικών, φυσικοί και χημικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση και τη χημική σύνθεση του κυττάρου.
Σχέσεις υδρόβιων μικροοργανισμών στην πλαγκτική κοινωνία: δομή της πλαγκτικής κοινωνίας, τροφικά πλέγματα - εκτίμηση της ιχθυοπαραγωγής.
Υδρόβιοι μικροοργανισμοί και ο ρόλος τους στη εκτίμηση και παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτινων συστημάτων. Ευτροφισμός. Βιοδραστικές ενώσεις υδρόβιων μικροοργανισμών.

 

Βιβλιογραφία

Becker, E.W. (2003). Microalgae. Biotechnology and Microbiology. Cambridge University Press.
Chorus, I. & Bartram J. (1999). Toxic Cyanobacteria in Water. E. & F.N. Spoon, London.
Cresswell, R.C., Rees, T.A.V. and Shah, N. (eds), (1989). Algal and cyanobacterial biotechnology. Longamn Scientific & Technical, England.
Tomas C.R., (1997). Identifying Marine Phytoplankton. Acad. Press.
Zvi Cohen, (1999). Chemicals from Microalgae. Acad. Press.
Kemp, P.F., Sherr, B.F., Sherr, E.B. & Cole, J.J.(1993). Aquatic Microbial Ecology. Lewis Publishers, Boca, Raton, London, New York, Washington, D.C.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:25