Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 13:06


Τίτλος Μαθήματος

Εκτροφή Ιχθύων Εσωτερικών Υδάτων

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+1ΑΠ +3Ε

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

4o Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος


Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τον έλεγχο της αναπαραγωγής και την πάχυνση ιχθύων και άλλων οργανισμών που ζουν στα εσωτερικά νερά της χώρας μας με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων μονάδων εκτροφής και την ενίσχυση (μέσω εμπλουτισμών) των απειλούμενων φυσικών πληθυσμών.

 

Περιγραφή του μαθήματος


Διεθνής και εθνική παραγωγή από τις εκτροφές εσωτερικών νερών. Κυριότερα είδη. (α) Βιολογία των εκτρεφόμενων ειδών (ιριδίζουσα πέστροφα, άγρια πέστροφα, κορήγονος, κοινός κυπρίνος και ποικιλίες του, γλήνι, χέλι, στουργιόνι, τούρνα, πέρκα, ευρωπαϊκό γατόψαρο, τιλάπια, χρυσόψαρο). (β) Εκτροφή των κυριότερων ειδών ιχθύων (ιριδίζουσα πέστροφα, άγρια πέστροφα, κορήγονος, κοινός κυπρίνος και ποικιλίες του, γλήνι, χέλι, στουργιόνι, τούρνα, πέρκα, ευρωπαϊκό γατόψαρο ή γουλιανός, τιλάπια, χρυσόψαρο). Έλεγχος της αναπαραγωγής, συστήματα εκκόλαψης, εκτροφή νυμφών (πρώτη διατροφή και ανάπτυξη γόνου), προπάχυνση και πάχυνση. Συστήματα εκτροφής (χερσαία και πλωτά συστήματα εκτροφής, υδροστάσια, δεξαμενές, ανοικτά και κλειστά κυκλώματα). Στοιχεία διατροφής. Κυριότερες ασθένειες. Κριτήρια επιλογής θέσης για τη δημιουργία μονάδας. Βιωσιμότητα μονάδων. Επισκέψεις σε μονάδες εκτροφής. (γ) Βιολογία και εκτροφή των καραβίδων του γλυκού νερού. Πηγές υδροδότησης μονάδων. Ποιότητα νερού των μονάδων. Γενικά στοιχεία για την αναπαραγωγή και την πάχυνση. Επιλογή θέσης για τη δημιουργία μονάδος εκτροφής. Σχεδιασμός της μονάδας (εκκολαπτήριο και εγκαταστάσεις πάχυνσης). Προγραμματισμός παραγωγής.

 

Βιβλιογραφία


Altukhov, Y.P., Salmenkova, E.A. and Omelchenko, V.T. (2000). Salmonid fishes. Population biology, genetics and management. Fish and aquatic resources ser. 2, Blackwell Science Ltd. 354 p.
Barnabe, G. (1994). Aquaculture, Biology and Ecology of Cultured Species. Ellis Horwood, 403 pp.
Cabrita, E., Robles, V. and Herraez, P. (2009). Methods in reproductive aquaculture. Marine and freshwater species. CRC Press, Taylor & Francis Group. 549 pp.
Horvath L., Tamas, G. & Seagrave, C. (2002). Carp and pond fish culture. 2nd ed. Fishing News Book, Blackwell Science. 170 pp.
Huet, M. (1975). Textbook of fish Culture. Fishing News Books, 436 pp.
Ikenoue, H. & Kafuku, T. (1992). Modern methods of aquaculture in Japan. Development in Aquaculture and Fisheries Science. 24. Kodansha LTD., Tokyo, 272 pp.
Parker, R. (2002). Aquaculture Science. Delmar, Thomson Learning, 621 pp.
Pennell, W. and Barton, Β.Α. (1996). Principles of salmonid culture. Developments in Aquaculture and fisheries science 29, Elsevier. 1039 pp.
Pillay, T.V.R. (1993). Aquaculture Principles and Practices. Blackwell Science, 575 pp.
Πάσχος Γ. (2002). Ιχθυοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων. Ιωάννινα, 293 σελ.
Stead, S.M. and L. Laird (2002). Handbook of Salmon Farming. Springer - Praxis.
Stickney, R.R. (1993). Culture of Nonsalmonid freshwater fishes. CRC Press, United States, 331 pp.
Tesch, F.-W. (2003). The Eel. 3rd edition. Blackwell Science. 408 pp.
Usui, A. (1991). Eel culture. Fishing News Books.
Willoughby, S. (1999). Manual of salmonid farming, Fishing News Books, 329 pp.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:10
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

egkainia2012-1.jpg