Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 13:06


Τίτλος Μαθήματος

Γενετική Μηχανική

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+2Ε+1ΑΠ

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

4ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

Εφαρμογές Γενετικής

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


H τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA συντέλεσε στην ανάπτυξη της επιστήμης της Γενετικής Μηχανικής και της Βιοτεχνολογίας. Ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η γνώση των βασικών εργαλείων της Γενετικής μηχανικής καθώς και η εξοικείωση των φοιτητών με τις εφαρμογές αυτής της επιστήμης στις υδατοκαλλιέργειες (Βιοτεχνολογία).

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Εισαγωγή. Βιοτεχνολογία και τομείς εφαρμογής της.  Γονίδιο: Ο βιολογικός ορισμός του γονιδίου - Λεπτή δομή του γονιδίου. Μεταθετά γενετικά στοιχεία.  Γονιδιακή ρύθμιση: Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους προκαρυώτες. Επαγώγιμα - κατασταλτά οπερόνια. Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυώτες. Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA: Ένζυμα περιορισμού. Δημιουργία ανασυνδυασμένου DNA. Κλωνοποίηση ανασυνδυασμένου DNA. Φορείς κλωνοποίησης. Κυτταρικός Μετασχηματισμός.  Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Χρήση μοριακών δεικτών στη γενετική έρευνα και τη διαχείριση των ιχθυοπληθυσμών: Είδη μοριακών δεικτών. Εφαρμογές μοριακών δεικτών στη γενετική ανάλυση και ταυτοποίηση των ειδών - ιχθυαποθεμάτων. Βιβλιοθήκες DNA: Κατασκευή DNA βιβλιοθήκης. Βιβλιοθήκη cDNA. Υβριδισμός νουκλεϊνικών οξέων. Ανίχνευση βιβλιοθηκών. Παραγωγή διαγενετικών ειδών σε υδατοκαλλιέργειες: Επιλογή του γονιδίου. Απομόνωση του γονιδίου. Κλωνοποίηση του γονιδίου. Τεχνικές εισαγωγής του γονιδίου στο ωάριο. Έκφραση του ενσωματωμένου γονιδίου. Γονιδιακή μεταφορά σε διάφορα είδη ψαριών. Διαχείριση και απελευθέρωση διαγενετικών ατόμων. Βιοηθική: Βιοηθική και ηθικές αξίες. Βιοηθική και βιοτεχνολογικές εφαρμογές.

Βιβλιογραφία

Babiuk, L., Phillips, J. & Moo-Young, M. (1989). Animal Biotechnology. Pergamon Press Oxford.
Barnum, S. R. (1998). Biotechnology: An Introduction. Wadsworth Publishing Company. Belmont, CA.
Beaumont, A. R. & Hoare, K. (2003). Biotechnology and Genetics in Fisheries and Aquaculture. Blackwell Science.
Dillon, J.,  Nasim, A. & Nestmann, E. (1985). Recombinant DNA. Methodology. J. Wiley & Sons. N. York.
Gall, G. A. E. & Chen, H. (1993). Genetics in Aquaculture IV. Elsevier Science  Publishers. Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo.
Holland, A. & Johnson, A. (1998). Animal Biotechnology and Ethics. Springer.
Lou, B., (1988). The recombination of genetic material. Academic Press Inc.
Mustafa, S., (1999). Genetics in sustainable fisheries management. Fishing News   Books. A division of Blackwell Science Ltd.
Rollin, B. E. (1995). The Frankenstein syndrome. Ethical and social issues in the genetic engineering of Animals. Cambridge University Press.
Sambrook, J. (2001). Molecular cloning. CSHL Press.
Smith, G. P. (1993). Bioethics and the Low.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:25
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

lab4.jpg