Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 12:15

 

Τίτλος Μαθήματος

Εφαρμογές Γενετικής

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Διδακτικές Μονάδες

4

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

3o Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Η γενετική βελτίωση των καλλιεργούμενων ειδών με τις διαδικασίες του υβριδισμού και της επιλογής αποτελούν εφαρμογές της επιστήμης της Γενετικής. Επίσης, οι τεχνικές μηχανικής των χρωμοσωμάτων καθώς και αυτές της αναστροφής του φύλου σε καλλιεργούμενους πληθυσμούς ψαριών, είναι σημαντικά γενετικά εργαλεία στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών. Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η κατανόηση των κύριων εφαρμογών της Γενετικής στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Ο ορισμός του γονιδίου. Γονίδια και χρωμοσώματα.  Μεντελισμός. Κληρονόμηση αυτοσωματικών γονιδίων (υπερέχοντα, υποτελή, συνυπερέχοντα, ενδιάμεσα, επιστατικά γονίδια). Φυλοσύνδετα γονίδια. Ολανδρικά γονίδια. Κληρονομικότητα ποιοτικών χαρακτηριστικών - επιλογή φαινοτύπων στις ιχθυοκαλλιέργειες. Γενετική ποσοτικών χαρακτηριστικών. Υβριδισμός - σχεδιασμός πειραμάτων υβριδισμού στις υδατοκαλλιέργειες. Ομομιξία - επιπτώσεις ομομοξίας σε καλλιεργούμενους πληθυσμούς. Αλληλεπίδραση γενότυπου με το περιβάλλον. Γενετική βελτίωση για αντοχή σε ασθένειες. Έλεγχος και πρόκληση ωρίμανσης γονάδων στα ψάρια. Μηχανισμοί καθορισμού του φύλου. Καθορισμός του φύλου στα ψάρια. Σπερματογένεση και ωογένεση στους τελεόστεους ιχθύες. Μηχανική των χρωμοσωμάτων. Πρόκληση τριπλοειδίας και τετραπλοειδίας - εφαρμογές. Ανδρογένεση. Γυνογένεση. Μεθοδολογία αναστροφής του φύλου. Παραγωγή ολοθηλυκών και ολοαρσενικών πληθυσμών ψαριών.

 

Βιβλιογραφία
Aλαχιώτης, Σ. (1989). Eισαγωγή στη Σύγχρονη Γενετική. B' έκδοση. Eκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών.
Bardach, J. E. (1997). Sustainable Aquaculture. John Wiley and Sons.
Dunham, R. A. (2004). Aquaculture and Fisheries Biotechnology: Genetic Approaches. CABI Publishing, UK. 
Gall, G. A. E. & Chen, H. (1993). Genetics in Aquaculture IV. Elsevier Science Publishers. Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo.
Kestin, S. & Warris, P. (2000). Farmed Fish Quality. Blackwell.
Le Gal, Y., Antranikian, G. & Ulber, R. (2005). Marine Biotechnology I. Birkhauser   2005.
Lutz, C. G. (2001). Practical Genetics for Aquaculture. Fishing News Books. A division of Blackwell Science Ltd.
Mustafa, S. (1999). Genetics in sustainable fisheries management. Fishing News Books. A division of Blackwell Science Ltd.
Πάσχος, Ι. (2002). Ιχθυοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων. Ιωάννινα. Suzuki, D., Griffiths, A., Miller, J. & Lewontin, R. (1989). An introduction to genetics. Freeman W & Company, New York.

Τριανταφυλλίδης, Κ. (1992). Κλασική και Μοριακή Γενετική. Εκδοτικός Οίκος αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:24
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

ocean1.jpg