Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 12:08


Τίτλος Μαθήματος

Χημική Ωκεανογραφία

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+1ΑΠ +2Ε

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

3ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

Γενική & Ανόργανη Χημεία

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Η μελέτη των χημικών συστατικών και των χημικών διεργασιών του θαλασσίου περιβάλλοντος καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους με τους  οργανισμούς, την ατμόσφαιρα και τα ιζήματα.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Οι ιδιότητες του νερού: μοριακή δομή, χημική σύσταση, φυσικές και χημικές ιδιότητες. Θερμοκρασία, πίεση, αλατότητα, χλωριότητα, πυκνότητα.  Το θαλάσσιο οικοσύστημα, η σημασία των φυσικοχημικών διεργασιών. Το θαλασσινό νερό, επιδράσεις των ηλεκτρολυτών στη δομή και τις ιδιότητες του. Τα συστατικά του θαλασσινού νερού, η προέλευση τους και οι διεργασίες εισόδου και κατανομής των χημικών ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Διαλυμένα αέρια στο θαλασσινό νερό: οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα και ανθρακικό σύστημα, άζωτο, ευγενή αέρια. Παράκτια οικοσυστήματα: ανάδυση του νερού, θαλάσσιες λεκάνες, εκβολές. Θρεπτικά συστατικά: η κυκλοφορία των θρεπτικών συστατικών, αζωτούχες ενώσεις (κύκλος του αζώτου), εποχιακές διακυμάνσεις και κατανομές. Ο κύκλος του άνθρακα, του φωσφόρου, του πυριτίου, του θείου. Μέταλλα:  βιολογικός ρόλος των μετάλλων, μηχανισμοί ρύθμισης της συγκέντρωσης τους, βιοδιαθεσιμότητα και τοξικότητα. Διεργασίες οξείδωσης και αναγωγής, προσρόφησης, συσσωμάτωσης και καθίζησης. Η οργανική ύλη στο θαλασσινό νερό: διάκριση διαλυμένης και σωματιδιακής ύλης, είσοδος οργανικής ύλης στο θαλασσινό νερό, διαδικασίες διάσπασης, μετατροπής και απομάκρυνσης. Φαρμακευτικά και άλλα οργανικά προϊόντα από τη θάλασσα, αρχές θαλάσσιας οργανικής χημείας.

 

Βιβλιογραφία


Ξένος, Κ.Δ. (2000). Χημική Ωκεανογραφία. Μακεδονικές Εκδόσεις.
Σκούλλος, Μ. (1997). Χημική Ωκεανογραφία, Μέρος Α. Αθανασόπουλος-Παπαδάμης & ΣΙΑ, Ε.Ε.
Gianguzza A., E., Pelizzetti & S., Sammartano (2000). Chemical processes in marine environments. Springer-Verlag.
Libes, S.M. (1992). An introduction to Marine Biogeochemistry. Wiley.
Millero, F.J. (1996). Chemical Oceanography. CRC Press.

Wangersky P.T. & O. Hutzinger (2000). Marine Chemistry (Handbook of Environmental Chemistry). vol 5 Part D, Springer-Verlag.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:38
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

lab4.jpg