Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 12:00


Τίτλος Μαθήματος

Οικολογία Υδρόβιων Οργανισμών

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+2Ε

Διδακτικές Μονάδες

4

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

2ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Επίκεντρο του μαθήματος αποτελούν οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους διαφόρους υδρόβιους οργανισμούς και το περιβάλλον τους. Στόχος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στη βασική ορολογία οικολογικών όρων και εννοιών έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσεγγίσει και να κατανοεί πεδία εφαρμογών της οικολογίας υδρόβιων οργανισμών.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Βασικές αρχές οικολογίας του ατόμου: Έννοια του ατόμου, πληθυσμού, βιοκοινότητας, οικοσυστήματος. Επίπεδα οργάνωσης της ζωής, παραγωγοί, καταναλωτές, αποικοδομητές. Τροφικά πλέγματα. Σχέσεις των οργανισμών με το περιβάλλον τους (νόμος του ελαχίστου και της ανοχής). Κατανομή των οργανισμών (βιότοπος, ενδιαίτημα, οικοθέση). Προσαρμογή των οργανισμών στις φυσικές και χημικές παραμέτρους του υδάτινου περιβάλλοντος και στις μεταβολές τους.
Ανάλυση της οργάνωσης των πληθυσμών και των δυναμικών διεργασιών αυτών. Χαρακτηριστικά των πληθυσμών. Θνησιμότητα και Γονιμότητα. Αύξηση πληθυσμών. Ανταγωνισμός, θήρευση, συμβίωση, παρασιτισμός. Ρύθμιση αφθονίας. Δείκτες ποικιλότητας και ομοιομορφίας κατανομής τους.
Οργάνωση και λειτουργία των φυσικών βιοκοινωνιών και οικοσυστημάτων: Ποικιλότητα βιοκοινωνιών, ροή ενέργειας μεταξύ των οργανισμών, ανακύκλωση στοιχείων, παραγωγικότητα, οικολογική διαδοχή.

 

Βιβλιογραφία


Barnes, R. & Hughes, R.N. (1999). Introduction to Marine Ecology. Blackwell.
Jennings, S., Kaiser, M.J. & J. D. Reynolds (2001). Marine Fisheries Ecology. Blackwell.
Faranda, F. M., Letterio, G. & G. Spezie, (2001). Mediterranean Ecosystems Structures and Processes. Verlag.
Kingsford, M. & Battershill, C. (2000). Studying Temperate Marine Environments : A Handbook for Ecologists. CRC Press

Lampert, W. & Sommer, U. (1997). Limnoecology: The ecology of lakes and streams. Oxford University Press.

Mann, Κ. (2001). Ecology of Coastal Waters with Implications for Management. Blackwell.

Moss, B. (1998). Ecology of Fresh Waters. Man and Medium, Past to Future. Blackwell.

Βερεσόγλου, Δ.Σ. (2001). Σημειώσεις γενικής οικολογίας. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Καμαριανός, Α., Καραμανλής, Ξ. (2001). Σημειώσεις Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
Λυκάκης, Σ. (1996). Οικολογία. Εκδ. Συμμετρία, Πάτρα.
Βώκου, Δ. (2009). Γενική Οικολογία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:37
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

Erida2.jpg