Οργανική Χημεία & Βιοχημεία | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 11:55


Τίτλος Μαθήματος

Οργανική Χημεία & Βιοχημεία

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+1ΑΠ + 3Ε

Διδακτικές Μονάδες

6

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

2ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

Γενική & Ανόργανη Χημεία

 

Στόχος / Σκοπός Μαθήματος


Η κατανόηση της χημικής σύνθεσης βιοοργανικών ενώσεων, αντιδράσεων τους καθώς και των βιοχημικών λειτουργιών που συνδέονται με τους οργανισμούς του υδάτινου περιβάλλοντος. Η γνώση αυτή αποτελεί τη βάση για την ταυτοποίηση και αξιοποίηση πολυάριθμων χημικών ενώσεων και ειδικότερα χημικών μεταβολιτών που αφορούν τους υδρόβιους οργανισμούς.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων. Στερεοχημεία, στερεοϊσομέρεια. Ηλεκτρονική θεωρία των χημικών δεσμών. Ατομικά και μοριακά τροχιακά. Υβριδισμός. Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες. Προσδιορισμός της δομής των οργανικών ενώσεων. Οργανικές αντιδράσεις (κατηγορίες, μηχανισμοί). Οργανικές συνθέσεις και διακρίσεις. Καθαρισμός οργανικών ενώσεων. Υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, αιθέρες, αλδεύδες, κετόνες, αμίνες, οργανικά οξέα, εστέρες και οργανοαλογονωμένες ενώσεις. Θαλάσσια φυσικά προϊόντα. Βιοτοξίνες (απόθεση και συσσώρευση, ο ρόλος τους στο υδάτινο περιβάλλον). Λιπίδια, λίπη και έλαια. Ισοπρενοειδείς ενώσεις (τερπενοειδή, καροτενοειδή, στεροειδή). Φυσικές χρωστικές. Πρωτεΐνες (δομή, φυσικοχημικές ιδιότητες, βιολογικός ρόλος). Τα ένζυμα (ονοματολογία, επίδραση παραγόντων, κινητική ενζυμικών αντιδράσεων). Χρωμοπρωτεΐνες. Βιταμίνες. Νουκλεΐνικά οξέα (δομή, ιδιότητες, βιολογικός ρόλος). Πρωτεΐνοσύνθεση (βασικές αρχές). Ενεργειακός μεταβολισμός. Τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP, σύνθεση και βιολογικός ρόλος). Βιολογικές οξειδώσεις και  αναπνοή. Ο κύκλος του Krebs (σημασία και σπουδαιότητα για τον μεταβολισμό όλων των θρεπτικών συστατικών). Μηχανισμός της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης, σημασία της για τους αερόβιους οργανισμούς. Υδατάνθρακες (δομή, καταβολισμός και βιοσύνθεση, ενεργειακή απόδοση). Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης και η σημασία της. Λιπίδια (Μεταβολισμός λιπιδίων, ενεργειακή απόδοση, σύνδεση με το μεταβολισμό των υδατανθράκων). Κυτταρικές μεμβράνες (δομή, βιολογικός ρόλος). Ο κύκλος του αζώτου σε οργανικές ενώσεις (μεταβολισμός πρωτεϊνών και αμινοξέων, ενεργειακή απόδοση). Πειραματικές ασκήσεις.


Βιβλιογραφία


McMurry J, (2000) Οργανική Χημεία, Τομος 1 & 2, 2η εκδ., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Stryer L, (1995). Βιοχημεία Τόμος 1 & 2, 2η εκδ., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
R. Morrison & R. Boyd, (1983), Organic Chemistry 4rth Edition, Allyn and Bacon Inc. Newton. MA.
Atkins PW, Jones L, (1997). Chemistry, 3rd ed. W.H Freeman and  Company.
Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW, (1993). Harper's Biochemistry, 23rd ed, Appleton and Lange, USA.
Κυριακίδης Δ, Γεωργάτσος Ι, Γιουψάνης Τρ, (2001). Ενζυμολογία, Eκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:23