Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 11:29


Τίτλος Μαθήματος

Γενική Βιολογία

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ +1ΑΠ + 1Ε

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

1o Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι μία πρώτη εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες της Βιολογίας όπως: μακρομόρια, προκαρυωτικοί και ευκαρυωτικοί οργανισμοί, κύτταρο, κυτταρικά οργανίδια, φωτοσύνθεση, αναπνοή. Επίσης η προσέγγιση με ορισμένες βασικούς μηχανισμούς της Γενετικής όπως μίτωση, μείωση, αντιγραφή DNA, μεταγραφή, μετάφραση της γενετικής πληροφορίας, δημιουργία μεταλλάξεων, αποτελεί έναν άλλο στόχο του μαθήματος.

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Προέλευση και εξέλιξη της ζωής - Δαρβινισμός. Προέλευση και εξέλιξη του κυττάρου. Ιδιότητες των μακρομορίων - Λιπίδια, βιταμίνες, πολυσακχαρίτες, πρωτεΐνες, νουκλεϊνικά οξέα.
Ενέργεια - Μορφές ενέργειας. ΑΤΡ και κυτταρικό έργο. Ένζυμα - Εξειδίκευση των ενζύμων, παράγοντες που επηρεάζουν την ενζυμική ενεργότητα. Κυτταρική Θεωρία. Διαφορές προκαρυωτικών - ευκαρυωτικών  κυττάρων.  Πλασματική μεμβράνη - δομή και λειτουργία. Μιτοχόνδρια - Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων, οξειδωτική φωσφορυλίωση. Χλωροπλάστες - Φωτεινές, σκοτεινές αντιδράσεις φωτοσύνθεσης. Πυρήνας και γενετικό υλικό - Χρωμοσώματα, ιστόνες.  Ενδοπλασματικό δίκτυο, σύμπλεγμα Golgi, λυσοσώματα, υπεροξειδιοσώματα, κενοτόπια, κυτταρικός σκελετός. Κυτταρικός κύκλος. Μίτωση, μείωση. Καρυότυπος. Κυτταρικός θάνατος.
Προκαρυωτικοί οργανισμοί - Ευαβακτήρια, αρχαιοβακτήρια. Ιοί - Φάγοι, ιοί φυτών, ιοιί ζώων.
Δομή DNA -  Αντιγραφή DNA, ημισυντηρητικός τρόπος διπλασιασμού, παράδοξο της τιμής C. Κεντρικό δόγμα της Βιολογίας. Γενετικός κώδικας. Μεταγραφή, μετάφραση γενετικής πληροφορίας. Μεταλλάξεις - Σημειακές μεταλλάξεις, χρωμοσωμικές μεταλλάξεις, γονιδιακές μεταλλάξεις. Επιδιορθωτικοί μηχανισμοί μεταλλάξεων.

 

Βιβλιογραφία

Avice, J. C. (1994). Molecular markers, natural history and evolution, Kluwer Academic Publishers.
Benjamin, L. (2000). Genes VII. Oxford University Press.
Claus-Dieter P. (1997). Βιολογία. Ιωάννινα.
Darnell, J., Lobish, H. & Baltimore, D. (1986). Molecular cell biology. Scientific American Books.
Eiseltova, M. (1994). Restoration of Lake Ecosystems. IWRB, publ. 32.
Futuyma, D. J. (1995). Εξελικτική βιολογία. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Giler, P. S. (1998). The biology of  streams and rivers. Oxford University Press.
Gopal, B., Junk, W. J. & Davis, J. A. (2000). Biodiversity in wetlands: assessment, function and conservation, volume I.
Gopal, B., Junk, W. J. & Davis, J. A. (2000). Biodiversity in wetlands: assessment, function and conservation, volume II.
Hickman, C. P., Roberts, L. S. & Larson, A. (1993). Integrated Principles of Zoology. Mosby, Boston.
Klein, R. M., MacKenzie, J. & McKenzie, J. C. (1999). Basic Concepts in Cell Biology: A Student's Survival Guide.  McGraw-Hill Professional Publishing.
Pack, P. E. (2007). CliffsAP Biology. John Wiley and Sons.
Rothwell Norman, V. (1993). Understanding genetics. Wiley-Liss.
Solomon, J., Horsfall, P., Hughes, R., O'Brien, P. & Reiss, M. (2000). Biology. Nelson Thornes.
Αλεξανδρή - Χατζηαντωνίου Ε. (2000). Βιολογία- Η μελέτη της ζωής. Εκδόσεις Σταμούλη Α. Ε. Αθήνα.
Θωμόπουλος Γεώργιος Ν. (1990). Βιολογία κυττάρου. University Studio Press.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:20
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

Erida2.jpg