Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 11:27


Τίτλος Μαθήματος

Μαθηματικά

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+2ΑΠ

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

1ο  Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-

 

Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


H εξάσκηση των φοιτητών στην μαθηματική έκφραση στοιχείων, αποτελεσμάτων, αρχών και σχέσεων του αντικειμένου των σπουδών τους, (βιολογική κατεύθυνση).

 

Περιγραφή του Μαθήματος


Γραμμική άλγεβρα (πίνακες, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα). Λογάριθμοι, ιδιότητες λογαρίθμων, χρήση λογαριθμικών πινάκων, εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση. Ακολουθίες πραγματικών αριθμών, η έννοια του ορίου, σειρές πραγματικών αριθμών. Συναρτήσεις (βασικές έννοιες, γνωστές συναρτήσεις), ακολουθίες και όρια συναρτήσεων. Η έννοια της παραγώγου και η γεωμετρική ερμηνεία της, βασικά θεωρήματα του διαφορικού λογισμού, τοπικά ακρότατα και σημεία καμπής συνάρτησης, μελέτη συνάρτησης. Ολοκληρώματα, ορισμένο και αόριστο ολοκλήρωμα, εμβαδόν χωρίου. Αναλυτική Γεωμετρία (εξίσωση ευθείας, κωνικές τομές). Μετασχηματισμοί Laplace-Fourier.

 

Βιβλιογραφία
Britton, J., Ben Kriegh, R. and Rutland, I. (1965). University Mathematics. W.H Freeman and company, San Francisco and London.
Bers L. (1969). Calculus. Half -Rinehart and Winston, Inc
Ellis, R. (1990). Calculus. N.York
De Sapio, R. (1970). Calculus for the life sciences. Freeman and company, San Francisco.
Spiegel, M.R. (1982). Ανώτερα μαθηματικά. Mc Graw - Hill.
Spivak, M. (2000). Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Thomas, G.B. (2000). Απειροστικός λογισμός. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Μωυσιάδης, Χ. (2000). Ανώτερα μαθηματικά. Εκδόσεις Χριστοδουλίδης.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:34
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

orkomosia2011.jpg