Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011 11:23

Τίτλος Μαθήματος

Γενική & Ανόργανη Χημεία

Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

2Θ+1ΑΠ+3Ε

Διδακτικές Μονάδες

6

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας

1ο Εξάμηνο

Επίπεδο Μαθήματος

Υ

Προαπαιτούμενα

-


Στόχος \ Σκοπός Μαθήματος


Η γνώση των αρχών και των νόμων της χημείας, της σύστασης της ύλης και των χαρακτηριστικών της καθώς και οι ενώσεις που προκύπτουν από τη σύνθεση των στοιχείων κάτω από όρους και προϋποθέσεις, θεμελιώνουν την πορεία για την κατανόηση του αντικειμένου σπουδών δηλαδή του υδάτινου περιβάλλοντος και των οργανισμών του.


Περιγραφή του Μαθήματος


Σύσταση της ύλης (στοιχεία, ενώσεις, καθορισμένα σώματα, μίγματα, διαλύματα, ιδιότητες). Μάζα και  ενέργεια, Περιοδικό σύστημα, ιδιότητες των στοιχείων. Χημική ονοματολογία και τύποι, Ατομική θεωρία, Ατομικά τροχιακά, Hλεκτρονικές διαμορφώσεις των ατόμων, Χημικοί δεσμοί, Υβριδισμός, Μοριακά τροχιακά. Στερεοχημεία, Σθένος, Ρίζες, Σύμπλοκες ενώσεις και ιδιότητες των, Ποσοτικοί προσδιορισμοί και mole, Εμπειρικός & Μοριακός Τύπος,  Xημικές αντιδράσεις και στοιχειομετρία ( Ταξινομήσεις,  Απόδοση, Περίσσεια αντιδραστηρίου), Καταστάσεις της ύλης,  Στερεά κατάσταση, Υγρή κατάσταση, Αέριος κατάσταση (ιδιότητες αερίων, νόμοι, καταστατική εξίσωση), Διαλύματα,  Ιδιότητες μοριακών διαλυμάτων (ζεσεοσκοπία, κρυοσκοπία),  Χημική ισορροπία (θεωρία, αρχή Le Chatelier, παράγοντες), Χημική κινητική (θεωρία, ταχύτητα αντίδρασης, παράγοντες, κατάλυση),  Χημική θερμοδυναμική (θερμοχημεία, ελεύθερη ενέργεια ),  Ηλεκτρολυτική διάσταση,  Ηλεκτρόλυση,  Νόμοι,  Ηλεκτρολύτες,  Ισχύς ηλεκτρολυτών (βαθμός διάστασης, σταθερά διάστασης),  Έννοια του pH. Ιδιότητες διαλυμάτων ηλεκτρολυτών , Διαλυτότητα, Επίδραση κοινού ιόντος, Οξέα , Βάσεις, Άλατα, Πρωτεολυτικοί δείκτες, Ρυθμιστικά διαλύματα, Υδρόλυση, Αντιδράσεις ηλεκτρολυτών,  Ισοδύναμα βάρη,  Οξειδωση, Αναγωγή, Ηλεκτροχημεία,  Πυρηνική χημεία (ραδιενέργεια, επιδράσεις της ακτινοβολίας, πυρηνικές αντιδράσεις),  Μεταβατικά στοιχεία (σύμπλοκα, βιολογικός ρόλος συμπλόκων ενώσεων), Φασματοσκοπία, Τα κυριότερα αμέταλλα (Η, Ο, C, Ν, S, P, Αλογόνα, Βιολογικός ρόλος),  Τα κυριότερα μέταλλα (Na, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Pb, Cu, Hg,  Βιολογικός ρόλος).


Βιβλιογραφία
Λάλια Μ., και Σ. Παπαστεφάνου, (1999). Γενική Ανόργανη Χημεία, Eκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
Μανουσάκης Γ., (1994). Γενική και Ανόργανη Χημεία. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
Καραγιαννίδης  Π. (2002), Ανόργανη Χημεία, Eκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
Cotton A.F., G. Wilkinson and P.L. Gaus, (1994). Basic Inorganic Chemistry, Wiley, New York.
Atkins P. & L. Jones, (1999). Chemistry, Molecules, Matter and Change. Freeman W.H and  Company, New York.
Emsley J., (1991) The Elements. Oxford University Press, London.
Linus Pauling, (1985) General Chemistry. W.H. Freeman & Co, San Francisco.
Ακρίβος, Περικλής & Καραγιαννίδης, Πέτρος (1999), Εργαστηριακές ασκήσεις γενικής και ανόργανης χημείας., Εκδόσεις Ζήτη

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 21:19
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

egkainia2012-2.jpg