Πρόγραμμα Σπουδών | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2011 15:26

1o Εξάμηνο

Φυσική Ωκεανογραφία

Γενική και Ανόργανη Χημεία

Μαθηματικά

Η/Υ Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών

Γενική Βιολογία

Γενική & Εφαρμοσμένη Υδραυλική

2o Εξάμηνο

Θαλάσσια Βιολογία

Οργανική Χημεία & Βιοχημεία

Αρχές Αναλυτικής Χημείας

 

Βιοστατιστική

 

Οικολογία Υδρόβιων Οργανισμών

 

3o Εξάμηνο

Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών

Χημική Ωκεανογραφία

Βιολογία & Συστηματική Ιχθύων

Ιχθυοκαλλιέργειες

Εφαρμογές Γενετικής

Αλιευτική Τεχνολογία

4o Εξάμηνο

Γενετική Μηχανική

Εκτροφή Ιχθύων Εσωτερικών Υδάτων

Υδρόβιοι Μικροργανισμοί

Νομοθεσία Υδάτινου Περιβάλλοντος

Λιμνολογία

Ορολογία Ξένης Γλώσσας

5o Εξάμηνο

Εκτροφή Ευρύαλων Ψαριών

Εκτροφή Οστράκων

Γενική Νοσολογία Υδρόβιων Οργανισμών

Διατροφή Εκτρεφομένων Οργανισμών

Ενόργανη Χημική Ανάλυση

Χημεία & Βιοτεχνολογία Υδάτινων Φυσικών Προϊόντων

Ενυδρειολογια 

Στοιχεία Ναυτιλίας & Μετεωρολογίας 

6o Εξάμηνο

Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Αλιευμάτων

Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων

Υδατική Ρύπανση & Τοξικότητα

Βιοτεχνολογία Φυκών

Χημεία και Διατροφική Αξία Υδρόβιων Οργανισμών

Προστατευόμενα Υδρόβια Είδη

7o Εξάμηνο

Ιζηματολογία

Έλεγχος & Διασφάλιση Ποιότητας

Αλιεία & Διαχείριση Οστράκων

Χημεία & Τεχνολογία Αντιρύπανσης

Έλεγχος Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων

Σχεδιασμός & Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας

8o Εξάμηνο

 

Πτυχιακή Εργασία

Πρακτική Άσκηση

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Διαλέξεων Μαθημάτων Θεωρίας & Εργαστηρίων

 

 

Πρόγραμμα Διαλέξεων

 

Τομέας Επιφανειακών Νερών

Θεωρία

Εργαστήριο

 

Τομέας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

Θεωρία

Εργαστήριο

 

Τομέας Βιολογικών & Αλιευτικών Εφαρμογών

Θεωρία

Εργαστήριο

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2012 18:25