Νομοθεσία | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2011 20:32

ΤΕΙ

Ν. 4009 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σποδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Ν. 771 Σύμπραξη των τμημάτων των ΤΕΙ στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)

Ν. 1404 Δομή και Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 2621 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας όλων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 2817 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ν. 2916 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής

Ν. 3027 Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης

Ν. 3404 Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ν. 3549 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 3749 Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης

Π.Δ. 163 Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργα­τών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ).

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Εγκύκλιος Υδατοκαλλιεργητικών Μονάδων

EuroLex 710/2009


Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2012 20:18