Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
Αντικείμενο Σπουδών | Εκτύπωση |
Σάββατο, 07 Μάιος 2011 22:04

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των βιολογικών, χημικών και φυσικών επιστημών στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, τεχνολογία των αλιευμάτων, βιοτεχνολογικών εφαρμογών των προϊόντων που προέρχονται από το υδάτινο περιβάλλον καθώς και στην αξιολόγηση, αξιοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο του περιβάλλοντος των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2011 16:40