| Εκτύπωση |
Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2011 12:58
Curriculum Vitae

Δρ. ΜΩΡΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. +30 23730 65313, 26457


moriki BW

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο: Ποιότητα Νερών-Υδατική Ρύπανση


Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Χημική Ωκεανογραφία
 • Οργανική Χημεία και Βιοχημεία
 • Υδατική Ρύπανση και Τοξικότητα
 • Χημεία και Τεχνολογία Αντιρύπανσης
 • Έλεγχος Ποιότητας Επιφανειακών Νερών

 


Εκπαίδευση

 • 1988. Πτυχίο, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • 1994. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στην Υδατική Ρύπανση, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. "Αξιολόγηση Ποσοτικών Μεθόδων για την Εκτίμηση της Ρύπανσης Παρακτίων Υδάτων".

 


Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ρύπανση και ποιότητα παράκτιων υδάτων, βιογεωχημικοί κύκλοι των θρεπτικών αλάτων και των μετάλλων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών. Οικοτοξικολογία υδατικών συστημάτων, βιολογικά συστήματα μέτρησης της τοξικότητας και εφαρμογές τους στον έλεγχο ποιότητας των επιφανειακών νερών.

 


Ερευνητικά Προγράμματα

 1. 1/10/2009-31/9/2010, Διερεύνηση των υδάτινων ανταλλαγών μεταξύ Θερμαϊκού και Τορωναίου, μέσω του καναλιού της Ποτίδαιας-Οικολογικές και Φυσικοχημικές Παράμετροι», Επιτροπή Ερευνών, ΑΤΕΙΘ.
 2. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ  ΙΙ 1/4/05-31/8/08, επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος: Κυκλοφορία του νερού σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών/μυδοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και διαχειριστικές παρεμβάσεις χωροταξικής & περιβαλλοντικής βελτίωσης. Συνχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί Πόροι  (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II)
 3. Intereg - NΟRTH AEGEAN. 1996-1998. Δημιουργία υποδομής για τη μελέτη της διασυνοριακής ρύπανσης στο Βόρειο Αιγαίο. Προσδιορισμός μετάλλων στη διαλυτή και τη σωματιδιακή μορφή. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης.
 4. MATER - MAST II.1996-1998. Bιογεωχημικές ροές και διεργασίες στο Αιγαίο Πέλαγος. Κατανομή και ροές διαλυτών μετάλλων. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ενωση.
 5. Πρόγραμμα Διαβαθμονόμησης QUASIMEME II. 1996-1998. Διεργαστηριακή άσκηση προσδιορισμού μετάλλων στα ιζήματα και το θαλασσινό νερό, θρεπτικών αλάτων στο θαλασσινό νερό. Χρηματοδότηση: Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.
 6. Διερεύνηση Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή στο Δυτικό Σαρωνικό Κόλπο. 1996-1998. Προσδιορισμός Βαρέων Μετάλλων στα Ιζήματα. Χρηματοδότηση: Ιχθυοκαλλιέργειες Αργολίδας.
 7. MED-POL (Συστηματική παρακολούθηση της ρύπανσης στη Μεσόγειο). 1996-1998. Παρακολούθηση των γεωχημικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών ιζημάτων Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους. Χρηματοδότηση: UNEP-ΥΠΕΧΩΔΕ.
 8. PELAGOS - MAST I. 1995.  Υδροδυναμική και βιογεωχημικές ροές στα νερά του νοτίου Αιγαίου Πελάγους και τα στενά του Κρητικού τόξου. Μετρήσεις ιχνών μετάλλων στη στήλη του νερού του νοτίου Αιγαίου, με τη μέθοδο της Ατομικής Απορρόφησης με Φούρνο Γραφίτη. Μελέτη της ροής σωματιδίων και της οριζόντιας και κατακόρυφης κατανομής των μετάλλων. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ενωση.
 9. MED - POL (Συστηματική παρακολούθηση παράκτιας ρύπανσης). 1995. Μετρήσεις βαρέων μετάλλων στο νερό των πόρων (pore water) των ιζημάτων του Σαρωνικού Κόλπου, μετά από φυγοκέντρηση και προσυγκέντρωση σε στήλες ρητίνης.
 10. Ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα MAST I με τίτλο: DMS modelling: a close examination of the black box. Δημιουργία υποδομής εργαστηρίου αέριας χρωματογραφίας με σύστημα purge and trap. Μετρήσεις DMS και DMSP. 1/7/1994-31/12/1994. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ενωση.
 11. Επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα "Συστηματική Παρακολούθηση της Ποιότητας των Παράκτιων Υδάτων Μυτιλήνης-Ρόδου", MED-POL. Δειγματοληψίες και Ανάλυση δειγμάτων θρεπτικών αλάτων. 18/6/1991-18/12/1993. Χρηματοδότηση: UNEP-ΥΠΕΧΩΔΕ.
 12. Influence of eutrophication on the survival of the marine microbial flora (MED-POL Phase II). Δειγματοληψίες και Ανάλυση δειγμάτων θρεπτικών αλάτων και προσδιορισμός ετερότροφων βακτηρίων. 16/1/1993-31/12/1993. Χρηματοδότηση: FAO-UNEP.
 13. "Ανάπτυξη Συστημάτων Βιοδοκιμών". Εργαστηριακά Πειράματα Βιοδοκιμών για την εκτίμηση τοξικών επιπτώσεων αποβλήτων. 1/7/1990-31/12/1990. Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 14. "Eutrophication Assesment Based on Multivariate Procedures". Ανάλυση δεδομένων για την εκτίμηση του ευτροφισμού παράκτιων υδατικών συστημάτων, με χρήση  πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης. 1/7/1990-1/8/1990. Χρηματοδότηση: FAO/UNEP.
 15. "Πρόγραμμα Ελέγχου των Επιπτώσεων του   Εργοστασίου ΔΕΗ στην Ποιότητα της Ατμόσφαιρας της Μυτιλήνης". Μετρήσεις καπνού, διοξειδίου του θείου και ολικών αιωρούμενων σωματιδίων (TSP). 30/9/1989-13/10/1990. Χρηματοδότηση: Nομαρχία Λέσβου.
 16. Συμμετοχή στη Δοκιμή Παραγωγικότητας του  Γεωθερμικού Πεδίου Νισύρου που έγινε από την ΔΕΗ σε  συνεργασία με την εταιρεία MERZ-DAL. Μετρήσεις Αερίων Ρύπων. 1-20/8/1989. Χρηματοδότηση: Δήμος Νισύρου.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου: Πρακτική άσκηση φοιτητών Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 1/10/05-30/9/08. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί Πόροι  (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II)
 • Τμηματική Υπεύθυνη, εκπαιδευτικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης ERASMUS.

Δημοσιεύσεις

Εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά με κριτές
 1. Moriki Α. & Karydis M., 1994. Marine Eutrophication Assessment based on Multicriteria Analysis.Εnvironmental Monitoring & Assessment, 33: 1-18.
 2. Moriki A., Karydis M. & Coccossis H., 1996. Multicriteria Evaluation in Coastal Management. Journal of Coastal Research, 12(1): 171-178.
 3. Moriki Α. & Karydis M., 1996. A Laboratory Phytoplankton Microcosm for the Assessment of metal  impacts in the marine environment. Fresenius Environmental Bulletin, 5: 740-745.
 4. Karydis M., Ignatiades L., Moriki A., Tsirtsis G. and Kitsiou D., 1996. Quantitative Assessment of Eutrophication: Criteria Development for the Management of Coastal Waters. Final Reports on Research Projects Dealing with Eutrophication and Heavy Metal Accumulation. MAP Technical Reports Series No. 104, UNEP, Athens pp 27-56.
 5. Voutsinou-Taliadouri F., Varnavas S.P., Nakopoulou Ch., Moriki A., 1997. Dissolved Trace Elements in South Aegean Seawater. Marine Pollution Bulletin, 34(10): 840-843.
 6. Voutsinou-Taliadouri F., Zeri C. & Moriki A., 2000. Distribution and Transfer of trace elements in the Aegean Seawater (Eastern Mediterranean Basin). Mediterranean Marine Science, 1(2): 5-30.
 7. Zeri C., Voutsinou-Taliadouri F., Romanov A.S., Ovsjany E.I. & Moriki A., 2000. A comparative approach to dissolved trace element exchange in two interconnected basins: Black Sea and Aegean Sea. MarinePollutionBulletin, 4(8):666-673.
 8. Moriki A., and K. Georgiadis, 2006. Water quality monitoring in a marine fish cage farm.  Journal of Environmental Protection and Ecology. 7(3): 531-537.
 9. Moriki A., Galinou-Mitsoudi S., Petridis D., Kosti D., Savvidis Y., Dimitriadis X.,   Koutitas Ch. and Alvanou L.,2008.Environmental Impacts of Intensive Mussel Culture in the Coastal Waters of the Gulf of Thessaloniki (N. Greece), Fresenius Environmental Bulletin, Feb, vol 17 (11b): 1945-1955.
Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων με κριτές
 1. Karadanelli M., Moriki A., Faridis E. & Karydis M., 1992.  Annual pattern of heterotrophic bacteria and phytoplankton in a nitrogen-rich coastal system, Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 33  p 198.
 2. Moriki A. and Karydis M., 1995. A laboratory phytoplankton microcosm for the assessment of metal impacts in the marine environment. 8th international Symposium on Environmental Pollution and its impact on life in the Mediterranean region, Rodos, Greece, October 8-12, 1995, p 94.
 3. Voutsinou-Taliadouri F., Varnavas S.P., Nakopoulou C. & Moriki A., 1997. Biogenic Affinity of Dissolved Trace Elements in South Aegean Seawater. International Conference "Progress in Oceanography of the Mediterranean Sea". Rome, Italy, 17-19/11/1997, Abstracts volume: 143-144.
 4. Friligos N., Moriki A., Sklivagou E., Krasakopoulou E. & Hatzianestis I., 1998. Geochemical Characteristics of the Surficial Sediments of the Aegean Sea. Rapp.Comm.int.Mer Medit., 35: 260-261.
 5. Moriki A., Zeri C.., Zervakis V. & Georgopoulos D., 1998. Distribution and Transfer of Dissolved Trace Metals in the North Aegean Sea. International Symposium on Marine Pollution, 5-9/10/1998, Monaco, pp 532-533.
 6. Voutsinou-Taliadouri F., Moriki A. & Zeri C., 1998. Distribution Pattern of Dissolved Trace Elements in Aegean Seawater. European Commisssion-MAST Programme, Mediterranean Targeted Project II. 3rd MTP-II Workshop on "the Variability of the Mediterranean Sea". Rhodos, Greece, 15-17/10/1998, pp 125-126.
 7. Friligos N., Moriki A., Hatzianestis J., Barbetseas S., Sklivagou E. & Krasakopoulou E., 1998. Chemical Characteristics of the Surface Sediments of the Aegean Sea. European Commisssion-MAST Programme, Mediterranean Targeted Project II. 3rd MTP-II Workshop on "the Variability of the Mediterranean Sea". Rhodos, Greece, 15-17/10/1998, pp 208-209.
 8. Voutsinou-Taliadouri F., Zeri C., Ovsjany E.I., Romanov A.S., Moriki A., 1999. Dissolved trace elements in an interrelated system Black Sea and Aegean Sea. International Conference: Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea. 23-26/2/1999, Zappeion, Athens, Greece, σελ. 39-40.
 9. Moriki A., S. Galinou-Mitsoudi and H. Georgalas, 2005. Water quality parameters of the river Loudias, Northern Greece. 13ο International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 8-12 October 2005, Thessaloniki, Greece.
 10. Papadimitriou C.A., A. Moriki, S. Galinou-Mitsoudi, D. Gavrili, 2006. Environmental quality assessment by the use of natural populations of mussels as bioindicators, in Proceedings of the VIII Conference on the Protection and Restoration of the Environment, July 3-7, 2006, Chania, Greece, 485-486.
 11. Papadimitriou C.A., A. Moriki, S. Galinou-Mitsoudi, D. Gavrili, 2006. The use of natural populations of mussels as bioindicators in environmental monitoring: the case of Thessaloniki and Thermaikos Gulfs NW Aegean Sea (Greece), the 6th International Symposium on Advanced Environmental Monitoring, June 27-30, 2006, Heidelberg, Germany, διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.
 12. Savvidis Y.,  Antoniou A.,  Dimitriadis X.,  Koutitas Ch.,  Moriki A.,  Galinou-Mitsoudi S.,    Petridis D., and  Alvanou L., (2007).    Hydrodynamic Circulation in a Mussel Culture Area in NW Thermaikos Gulf (Greece). Proceedings of the eighth International  Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 07, Alexandria, Egypt, 13-17 November 200, 1263-1274.
 13. Moriki A., Galinou-Mitsoudi S., Petridis D., Kosti D., Savvidis Y., Dimitriadis X.,   Koutitas Ch. and Alvanou L., (2007).    Environmental Impacts of Intensive Mussel Culture in the Coastal Waters of the Gulf of Thessaloniki (N. Greece). 14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 10th -14th, Seville, Spain, poster presentation.
 14. Galinou-Mitsoudi S., Moriki A., Savvidis Y.,  Dimitriadis X.,  Petridis D.,  Koutitas Ch. and Alvanou L., (2007).  Spatial Fluctuation of the Quality of Mussels from Longline Cultures in terms of Environmental, Biological and Culturists Operation Parameters. 14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 10th -14th, Seville, Spain, poster presentation.
 15. Galinou-Mitsoudi S., Y Savvidis, A. Moriki, D. Petridis, X. Dimitriadis, 2009.  Mussel production in relation to ecohydraulic conditions in the culture area of NW Thessaloniki Gulf (NW Aegean, Greece). Aquaculture Europe 2009, Trodheim (Abstract).
 16. Savvidis Υ. G., Moriki A., K. Kombiadou, X. Dimitriadis,E. Tsianaka, S. Kerpitsopoulou, and A. Hatzinikolaou "Investigating the hydrodynamics and water quality in the Potidea Channel (NW Aegean Sea)”, 10th In. Conf. Protection & Restoration of the Environment, Corfu, Greece, July 2010.
Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά Εθνικών Επιστημονικών Συνεδρίων με κριτές
 1. Μωρίκη Α. και Καρύδης Μ., 1990. Κατανομή Φυτοπλαγκτού σε Σύστημα Εκβολών, πρακτικά 3ου Πανελλήνιου συνεδρίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας Αθήνα 14-17/5/1990, σελ 479-486.
 2. Μωρίκη Α., 1991. Τοξικότητα Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων στο Φυτοπλαγκτό, πρακτικά 2ου συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος, 2-5/9/1991, σελ. 102-111.
 3. Μωρίκη Α., Συκιώτης Δ., Χαραλαμπόπουλος Δ., 1991.  Γεωθερμικός σταθμός σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Προκαταρκτική Εξέταση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Πρακτικά 2ου συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος,  2-5/9/1991, σελ. 343-348.
 4. Συκιώτης Δ., Κυρκίτσος Φ., Μωρίκη Α. και Πελεκάση Κ., 1991. Οι Επιπτώσεις του Εργοστασίου ΔΕΗ στην ατμόσφαιρα του Βορείου τμήματος της πόλης της Μυτιλήνης, Πρακτικά 2ου συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος,  2-5/9/1991 σελ. 192-201.
 5. Μωρίκη A., 1993. Εφαρμογή πολυκριτηριακών μεθόδων για την  εκτίμηση των επιπέδων ευτροφισμού. Πρακτικά 4ου πανελλήνιου συνεδρίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 26-29/4/1993, Ρόδος, σελ. 340-343.
 6. Καρύδης Μ. & Μωρίκη Α., 1993. Αξιολόγηση της Ευαισθησίας Χημικών και Φυτοπλαγκτονικών Παραμέτρων στην Εκτίμηση του Ευτροφισμού. Πρακτικά 4ου πανελλήνιου συνεδρίου  Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 26-29/4/1993, Ρόδος, σελ. 344-346.
 7. Μωρίκη Α., 1993. Μοντέλο πρωτογενούς παραγωγής για την εκτίμηση του ευτροφισμού. Πρακτικά 3ου συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. 6-9/9/1993, Μολυβος, Λέσβου, σελ. 211-220.
 8. Καρύδης Μ. και Μωρίκη Α., 1993. Πειραματικός σχεδιασμός και στατιστική ανάλυση για την ποιοτική εκτίμηση του ευτροφισμού. Πρακτικά 3ου συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. 6-9/9/1993, Μολυβος, Λέσβου,  σελ. 201-210.
 9. Μωρίκη Α., 1995. Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Εκτίμηση της Ρύπανσης Παρακτίων Περιοχών. Πρακτικά 9ου Σεμιναρίου για την Προστασία του Περιβάλλοντος, 27-30/11/1995 Θεσσαλονίκη. σελ. 157-166.
 10. Μωρίκη Α., 1995. Εφαρμογή Ευτροφικού Μοντέλου στη Διαχείριση Παρακτίων περιοχών. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χημείας, 4-8/12/1995 Αθήνα. σελ. 593-596.
 11. Νακοπούλου Χ., Βουτσίνου-Ταλιαδούρη Φ., Βαρνάβας Σ., Γιαλαμάς Ι. και Μωρίκη Α., 1996. Κατανομή Διαλελυμένων Ιχνοστοιχείων στο Νότιο Αιγαίο και στα Στενά του Κρητικού Τόξου. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Καβάλα 15-18/4/1997, σελ.  193-196.
 12. Φριλίγκος Ν., Μωρίκη Α., Γιουράνοβιτς-Ψυλλίδου Ρ. και Γρηγοριάδου-Γεωργακοπούλου Ε., 1997. Κατανομή Θρεπτικών Αλάτων και Υδρολογικών Παραμέτρων στον Λακωνικό Κόλπο. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.Μόλυβος Λέσβου, 1-4/9/1997, σελ. 571- 578.
 13. Μωρίκη A., 2001. Ποιότητα Παρακτίων Υδάτων και Υδατοκαλλιέργειες. Πρακτικά Ημερίδας: Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), Προοπτικές Εφαρμογής του από τους Τεχνολόγους Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. 1η Ιουνίου 2001, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, σελ. 138-144.
 14. Μωρίκη A., 2002. Κατανομή μετάλλων στην αιωρούμενη ύλη του θαλασσίου περιβάλλοντος του Βορείου Αιγαίου Πελάγους. 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 1-4 Μαρτίου 2002, Θεσσαλονίκη, σελ. 122-127.
 15. Μωρίκη A., 2005. Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των νερών σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας. 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 8-12 Οκτωβρίου 2005, Θεσσαλονίκη, διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.
 16. Γαληνού-Μητσούδη Σ., Χ. Α. Παπαδημητρίου, Γ. Βλαχάβας, Α. Μωρίκη, Υ. Μίγκου, Δ. Γαβρίλη και Δ. Πετρίδης, 2007. Εκτίμηση της ποιότητας μυδιών φυσικών πληθυσμών με βιοδείκτες. Πρακτικά  13ου  Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, Λέσβος, 27-30/9/2007.
 17. Μωρίκη Α., Γαληνού-Μητσούδη Σ., Σαββίδης Ι., Πετρίδης Δ., 2008.  Εποχιακή Διακύμανση της Ποιότητας των Νερών σε Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Μυδοκαλλιεργειών, 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 14-17 Μαρτίου 2008, Θεσσαλονίκη.
 18. Μωρίκη Α., Σαββίδης Ι., Κομπιάδου Αικ., Δημητριάδης Ξ., Χούλη Φ., 2011. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά ποιότητας των νερών στο κανάλι της Ποτίδαιας. 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 18-20 Μαρτίου 2011, Θεσσαλονίκη, διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

Ανακοινώσεις - Διαλέξεις

 1. Καρύδης Μ. και Μωρίκη Α., 1990. Εκτίμηση των επιπέδων ευτροφισμού σε φυτοπλαγκτονικά συστήματα, 12ο συνέδριο της ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Μυτιλήνη  27-29/4/90.
 2. Μωρίκη A., 1992. Πολυκριτηριακή Μέθοδος Εκτίμησης Οικολογικών Επιπτώσεων σε Τουριστικά Ανεπτυγμένες Παράκτιες Περιοχές. Διεθνές Συνέδριο Τουρισμός και Περιβάλλον, Μόλυβος  23-24/10/1992.
 3. Coccossis H. and Moriki A., 1993. Evaluation of Coastal Water Quality in an Integrated Socio-economic and Ecological Perspective, in Greece. Coastal Zone Management Network, Thassos 21-22/4/1993.
 4. Μωρίκη Α., 2007. Κυκλοφορία του νερού σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών/μυδοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και διαχειριστικές παρεμβάσεις χωροταξικής & περιβαλλοντικής βελτίωσης. Συνέδριο Αρχιμήδης ΙΙ, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κέντρο Τεχνολογίας Noesis,Θεσσαλονίκη 30 Νοεμβρίου 2008.

 


Άλλες δραστηριότητες - Σύλλογοι

 

 • Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
 • Μέλος του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος
 • Μέλος της American Society of Limnology and Oceanography
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2013 10:44