| Εκτύπωση |
Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2011 12:52
Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ. ΣΟΦΙΑ ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.   TEL +30 23730 65310, 26457

 

mitsoudi BW

Βαθμίδα: Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο: Αλιευτική Διαχείριση Οστράκων - Καλλιέργεια


Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Αλιεία & Διαχείριση Οστράκων
 • Εκτροφή Οστράκων


Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Συστηματική Οστράκων και Ξενικά είδη
 • Αλιευτική Βιολογία
 • Διαχείριση φυσικών αποθεμάτων
 • Εκτροφή οστράκων
 • Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών
 • Έρευνα πεδίου


Εκπαίδευση

 • 1980. Πτυχίο Βιολογίας, Βιολογικό Τμήμα Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 1994. Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Βιολογίας Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ για τη Διδακτορική Διατρική με τίτλο «Βιολογία και οικολογία του πετροσωλήνα Lithophaga lithophaga (Linnaeus 1958)στον Ευβοϊκό κόλπο». 


Ερευνητικά Προγράμματα

 1. «Master of Inland Water Quality Assessment» στα πλαίσια του Προγράμματος Socrates για New Curriculum Development (CD) Projects. 29369-IC-1-2002-1-SE-ERASMUS-PROGUC-1.
 2. «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» από το ΥΠΕΠΘ (Αρ. Πρωτ. 218741/ΚΓ/1-3-2004) (Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ), ΥΠΕΠΘ, 2004-2006
 3. «Aqua-TNET-Thematic Network for Aquaculture, Fisheries & Aquatic Resouce Management: Socrates-Erasmus 3. 225991-CP-1-2005-1-BE-ERASMUS-TN. 2005-2008.
 4. «Απόψεις καταναλωτών για πιστοποιημένα αλιευτικά προϊόντα», Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο, ΕΠ.ΑΛ. 2000-2006, Μέτρο 4.3.
 5. «Διαχείριση και έλεγχος των όρων πρόσβασης  καθώς και προώθηση τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στο Θερμαϊκό Κόλπο. Επιστημονικά Υπεύθυνη του Πακέτου του έργου «Καταγραφή του Στόλου και Αποθεμάτων Οστρακαλιείας». Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο, ΕΠ.ΑΛ. 2000-2006, Μέτρο 4.4 Ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή από τους επαγγελματίες. ΠΕΠΜΑ-ΙΝΑΛΕ-ΑΤΕΙΘ.
 6. «Εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνταξη εγχειριδίου αναγνώρισης οστράκων» Ανάθεση από το ΥΠΑΠΑΤ. Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο, ΕΠ.ΑΛ. 2000-2006, Μέτρο 5.1, Ευρωπαϊκά-ΧΜΠΑ και ΥΠΑΑΤ-ΠΔΥ.
 7. «Εμπορεύσιμα Όστρακα της Ελλάδας» Ιούλιος 2009 – Ιούνιος 2010. Φορέας Χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΤΕΙΘ.
 8. «Aqua-TNET-2-Thematic Network for Aquaculture, Fisheries & Aquatic Resouce Management: Socrates-Erasmus 2009-2011.
 9. Εθνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας» LIFEWATCH (ΕΔΕΒ – HelBioNet) ΓΓΕΤ, 2010
 10. «ΑΧΙΒΑΔΕΣ ΑΡΑΞΟΥ: Διερεύνηση της παρούσας και μελλοντικής κατάστασης των εμπορικών αποθεμάτων αχιβάδων στο Ιχθυοτροφείο Πάππας Ν.Ο. Αράξου και η βιώσιμη διαχείριση τους». Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΘΑ-ΥΕΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ. Επιστημονικά υπεύθυνη Δρ. Σ. Γαληνού-Μητσούδη (2011).
 11. “Aqua-TNET-3-Thematic Network for Aquaculture, Fisheries & Aquatic Resouce Management”. Socrates-Erasmus  2012-2014. Co-ordinator University of Stirling.
 12. Μέλος κύριας ερευνητικής ομάδας σε 17 ερευνητικά προγράμματα.


Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά, με κριτές και σε Τόμους

 1. Galinou-Mitsoudi, S. & Α. Ι. Sinis, 1994. Reproductive cycle and Fecundity of date mussel Lithophaga lithophaga (L.) (Bivalvia: Mytilidae). Journal of Molluscan Studies, 60: 371-385 .
 2. Galinou-Mitsoudi, S. & Α. Ι. Sinis, 1995. Age and growth of Lithophaga lithophaga,(L.) (Bivalvia: Mytilidae) based on annual growth lines in the shell. Journal of Molluscan Studies, 61: 435-453 .
 3. Galinou-Mitsoudi, S., 1995. Biology and ecology of date mussel Lithophaga lithophaga (L.,1758) in Evoikos gulf. Bios, 3: 189-191.
 4. Galinou-Mitsoudi, S. & Α. Ι. Sinis, 1997. Population dynamics of the date mussel Lithophaga lithophaga, (L. 1758) (Bivalvia: Mytilidae), in Evoikos gulf (Greece). Helgolander, 51: 137-154 .
 5. Galinou-Mitsoudi, S. & Α. Ι. Sinis, 1997. Ontogenesis and settlement factors of the date musselLithophaga lithophaga, (L. 1758) (Bivalvia: Mytilidae). Israel J. Zool. Biol., 43:167-183.
 6. Galinou-Mitsoudi S. +, Y. Savvidis & X. Dimitriadis, 2006.  Interaction between mussel cultures and hydrodynamics; a preliminary study in the gulfs of Thessaloniki & Thermaikos, Greece J. Biol. Res.6: 139-145 .
 7. Galinou-Mitsoudi S. +, G. Vlahavas & O. Papoutsi, 2006. Population study of the protected bivalvePinnanobilis (Linnaeus, 1758) in the Thermaikos gulf (N Aegean Sea). J. Biol. Res. 5: 47-53 .
 8. Waara K.-O., A. Petersen, T. Lanaras, V. Paulauskas, S. Kleiven, G. Crosa, O.-P. Penttinen, A. Quesada, N. Kovats, S. Galinou-Mitsoudi, M. Lapinska, A. Newton, M. Balode, F. Hindak, and B. Marsalek, 2006. Inland Water Quality Assessment - A Joint European Masters Programme Journal of Science Education and Technology (JOST) 15(5-6):409-415.
 9. Koutsoubas D., S. Galinou-Mitsoudi, S. Katsanevakis, P. Leontarakis, A. Metaxatos & A. Zenetos., 2007. II.5. Bivalve and gastropod mollusks of commercial interest for human consumption in the Hellenic Seas. In: C. Papaconstantinou, A. Zenetos, V. Vassilopoulou & G. Tserpes (Eds) State of Hellenic Fisheries, edited by, HCMR publ. Athens, p. 70-84.
 10. Katsares V. , Α. Tsiora, S. Galinou-Mitsoudi & A. Imsiridou, 2008.Genetic structure of the endangered species Pinna nobilis L., 1758 (Mollusca: Bivalvia) inferred from mtDNA sequences. Biologia63(3): 412—417.
 11. Moriki A., S. Galinou-Mitsoudi,  D. Petridis, D. Kosti, Y. Savvidis, X. Dimitriadis, C. Koutitas & L. Alvanou, 2008. Environmental Impacts of intensive mussel culture in the coastal waters of the gulf of Thessaloniki (N. Greece). Fresenius Environmental Bulletin [Fresenius Environ. Bull.]. 17(11b): 1945-1955.
 12. Katsanevakis S., E. Lefkaditou, S. Galinou-Mitsoudi, D. Koutsoubas & A. Zenetos, 2008. Molluscan species of minor commercial interest in Hellenic Seas: Distribution, exploitation and conservation status. Mediterranean Marine Science 9(1): 77-118 .
 13. Manousis Τ, G. Mpardakis, C. Paraskevopoulos & S. Galinou – Mitsoudi+, 2010. The Bivalvia Mollusca of Thessaloniki & Thermaikos Gulfs (North Aegean Sea), Greece with emphasis on new species for Hellenic waters. J. Biol. Res. 14: 161–179 .
 14. Galinou-Mitsoudi S., 2011. Razor clams in the Hellenic Seas. In: Guerra, A.; Lodeiros, C.; Gaspar, M.B.; da Costa, F. 2011. Razor clams: biology, aquaculture and fisheries. Xunta de Galicia, Consellería do Mar, Santiago de Compostela. 341-351. ISBN: 978-84-453-4986-1, 978-84-453-4987-8 (CD).
 15. Imsiridou A., N. Karaiskou, E. Aggelidou, V. Katsares & S. Galinou–Mitsoudi 2011. "Genetic tools for systematic status clarification of commercial species. The case of mitochondrial DNA variation of two high commercial Flexopecten forms in the Aegean Sea" has been accepted for publication in the book. In: (eds) "Aquaculture / Book 1", ISBN 979-953-307-107-6.
 16. Konstantinou, Z. I., Y. N. Krestenitis, D. Latinopoulos, K. Pagou, S. Galinou-Mitsoudi and Y. Savvidis, 2011. Aspects of mussel-farming activity in Chalastra, Thermaikos Gulf, Greece: an effort to untie a management Gordian Knot Ecology and Society 17(1): 1.
 17. Manousis Τh., G. Mpardakis, A. Zamora Silva, K. Paraskevopoulos, D. Manios & S. Galinou–Mitsoudi, 2012. New and expanding Gastropods in the Hellenic Seas with emphasis on their origin and distribution status. Journal of Biological Research-Thessaloniki 18: 249 – 264.


Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων με κριτές

Διεθνή

 1. Galinou-Mitsoudi, S. 1994. Reproductive cycle and Fecundity of date mussel Lithophagalithophaga, (L.) (Bivalvia: Mytilidae) in Evoikos gulf (Greece). Proceed. 6th Internat. Congr. Zoogeogr. Ecol. Greece. Bios, 2: 17-22.
 2. Galinou-Mitsoudi, S., Giannakourou, A., Petridis, D. & Papathanasiou, E., 2002. Mussel endobionts in Greek cultures: First occurrence and effects. 1ο Διεθνές Συνέδριο Υδατοκαλλιεργειών, Αλιευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Abstract).
 3. Moriki, A., Galinou-Mitsoudi, S. & H. Georgalas, 2005. Water quality parameters of the river Loudias, Northern Greece. 13ο International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 8-12 October 2005, Thessaloniki, Greece p. 114 (Abstract).
 4. Papadimitriou C.A., A. Moriki, S. Galinou-Mitsoudi, D. Gavrili, 2006. The use of natural populations of mussels as bioindicators in environmental monitoring: the case of Thessaloniki and Thermaikos Gulfs NW Aegean sea (Greece). The 6th International Symposium on Advanced Environmental Monitoring, June 27-30, 2006, Heidelberg, Germany, διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή. (Abstract)
 5. Papadimitriou C.A., A. Moriki, S. Galinou-Mitsoudi, D. Gavrili, 2006. Environmental quality assessment by the use of natural populations of mussels as bioindicators. Proceedings of the VIII Conference on the Protection and Restoration of the Environment, July 3-7, 2006, Chania, Greece, 485-486 (Extended Abstract). Full text: 
 6. Katsares V. , Α. Tsiora, A. Imsiridou & Galinou-Mitsoudi S., 2006. Preliminary results of the genetic analysis of bivalve molluscs Pinna nobilis and Atrina fragilis (Bivalvia : Pinnidae). Proceedings of the 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Patras – Greece, 26-30 June 2006. Poster 47p (Αbstract).
 7. Moriki, A.  S. Galinou-Mitsoudi,  D. Petridis, D. Kosti, Y. Savvidis, X. Dimitriadis, C. Koutitas  & L. Alvanou, 2007. Environmental impacts of intensive mussel culture in the coastal waters of the gulf of Thessaloniki (N. Greece). MESAEP (Abstract)
 8. Galinou-Mitsoudi S.,  A. Moriki,  D. Petridis, Y. Savvidis, X. Dimitriadis, C. Koutitas  & L. Alvanou, 2007. Spatial fluctuation of the quality of the mussels from longline cultures in terms of environmental, biological and culturists operation parameters. MESAEP (Αbstract) Poster.
 9. Savvidis Y.,  A. Antoniou, X. Dimitriadis, A.  Moriki, S. Galinou-Mitsoudi,  L. Alvanou, D. Petridis, & C. Koutitas,  2007. Hydrodynamics in a Mussel Culture Area in Thermaikos Gulf. Proceedings (Full Text) MEDCOAST 07 THE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE MEDITERRANEAN COASTAL ENVIRONMENT 13-17 November 2007, Alexandria, Egypt.
 10. Papathanasiou E., Pagou K., Giannakourou A., Krasakopoulou, E., Galinou-Mitsoudi S., Assimakopoulou G., Anagnostou CH., Krestenitis I., Drakopoulou P., Zervoudaki S. ,  Strogyloudi E. & Pavlidou A., 2007. Mussel cultures and the eutrophic marine environment in Thermaikos gulf -  Nw. Aegean Sea, Greece IMARES 10th ICSR, Vlissingen (Abstract).
 11. Galinou-Mitsoudi S., Y Savvidis, A. Moriki, D. Petridis, X. Dimitriadis, 2009.  Mussel production in relation to ecohydraulic conditions in the culture area of NW Thessaloniki Gulf (NW Aegean, Greece). Aquaculture Europe 2009, Trodheim (Abstract)
 12. Antonopoulou A. & Galinou-Mitsoudi S., 2010.  The mussel Mytilus galloprovincialis spat dynamics in the NE Thermaikos Gulf  long-line cultures. Aquaculture Europe 2010, Porto (Extended abstract).
 13. Moriki A., Y. Savvidis, S. Galinou-Mitsoudi, D. Petridis, 2012.      Estimating the carrying capacity in a mussel farming area in Greece (NW Thessaloniki gulf). 50th ECSA Conference [P223], (Abstract).
 14. Galinou-Mitsoudi S., D. Samaras, A. Koutra & A. Moriki, 2012. Contribution to the spiny oyster Spondylus gaederopus (Bivalvia) autoecology. 12thICZEGAR., (Abstract).
 15. Galinou-Mitsoudi, S., A. Imsiridou, A. Koutra, D. Samaras, 2012. Reproductive period of Spondylus gaederopus (Bivalvia) and its genetic approach. 14th European Congress of Icthyology, Liege. (Abstract).

Ελληνικά

 1. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., 1983. Εφαρμοσμένη Μυδοκαλλιέργεια στον ΄Ορμο-Κόλπο Κεραμωτής Καβάλας. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Υπ. Γεωργίας, Πάτρα.
 2. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., 1988. Η Ελληνική Αλιεία στην περίοδο 1964-1986. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Υπ. Γεωργίας, Θεσσαλονίκη.
 3. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ. & Α. Ι. ΣΙΝΗΣ, 1993. Τεχνητή αναπαραγωγή και ανάπτυξη προνυμφών του πετροσωλήνα Lithophaga lithophaga, (L.). 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Υπ. Γεωργίας, Ξάνθη.
 4. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., Α. Ι. ΣΙΝΗΣ & Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, 1997. Αναπαραγωγή του Venus verrucosa(κυδώνι) στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκού. 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας ΕΚΘΕ, Καβάλα. Πρακτικά, 107-110. (Πλήρες κείμενο)
 5. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., Ε. ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ & Π.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, 1997. Γονιμότητα του Venus verrucosa(κυδώνι) στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκού. Προκαταρκτικά αποτελέσματα. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Υπ. Γεωργίας, Θεσσαλονίκη. Πρακτικά υπό έκδοση & σε CD: 20.01-20.05. (Πλήρες κείμενο)
 6. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ. & Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, 2000. Στοιχεία βιολογίας του χάβαρου Modiolusbarbatus στον κόλπο Θεσσαλονίκης. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μεσολόγγι. Πρακτικά, 25-28. (Πλήρες κείμενο)
 7. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ. & A. I. ΣΙΝΗΣ, 2000. Επίδραση της εκμετάλλευσης σε πληθυσμούς διθύρων οστράκων στον κόλπο Θεσσαλονίκης. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μεσολόγγι. Πρακτικά, 21-24. (Πλήρες κείμενο)
 8. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ. & Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, 2000. Σχέση μετεωρολογικών δεδομένων και δυσμενών βιολογικών φαινομένων για τη μυδοκαλλιέργεια. 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας ΕΚΘΕ, Χίος. Πρακτικά, 76-81. (Πλήρες κείμενο)
 9. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ. & Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, 2001. Μορφομετρία και ορισμένα οικολογικά στοιχεία ενός παράκτιου πληθυσμού Pinnanobilis L. (Mollusca: Bivalvia) στο Θερμαϊκό κόλπο. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Χανιά. Πρακτικά, 33-36. (Πλήρες κείμενο)
 10. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ Α., Σ. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ, Κ. ΠΑΓΚΟΥ & Ε. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 2003. Διαθεσιμότητα Τροφής για την εκτροφή του μυδιού (Mytilusgalloprovincialis) στο Θερμαϊκό κόλπο. Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής. 7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας ΕΚΘΕ, Χερσόνησος-Κρήτη. (Περίληψη)
 11. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., Ο. ΠΑΠΟΥΤΣΗ & Γ. ΒΛΑΧΑΒΑΣ, 2005. Μελέτη πληθυσμού του προστατευόμενου δίθυρου οστράκου Pinnanobilis Linnaeus, 1758 στο Θερμαϊκό κόλπο (Β. Αιγαίο). 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Δράμα. Πρακτικά, 160-163. (Πλήρες κείμενο)
 12. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., 2005. Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & Ξ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, 2005. Προκαταρκτική Μελέτη για την Αλληλεπίδραση των Μυδοκαλλιεργειών & της Υδροδυναμικής των κόλπων Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκού. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Δράμα. Πρακτικά, 300-303. (Πλήρες κείμενο)
 13. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., Ο. ΠΑΠΟΥΤΣΗ & Γ. ΒΛΑΧΑΒΑΣ, 2006. Οι ενδοβιοτικοί οργανισμοί του δίθυρου οστράκου Pinnanobilis (L., 1758) στον Θερμαϊκό κόλπο, ΒΔ. Αιγαίο. 8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας ΕΛΚΕΘΕ, Θεσσαλονίκη. Αναρτημένη ανακοίνωση. Πρακτικά, Περίληψη σε έντυπη μορφή και Πλήρες κείμενο σε CD, σελ.1-4. (Πλήρες κείμενο)
 14. ΚΑΤΣΑΡΕΣ Β., Α. ΤΣΙΩΡΑ, Σ. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ & Α. ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ, 2007. Γενετική δομή του απειλούμενου δίθυρου μαλακίου Pinnanobilis Linnaeus, 1758 (Mollusca: Bivalvia).  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη. Πρακτικά, 221-224. (Πλήρες κείμενο)
 15. ΚΑΛΑΪΤΖΗ Λ., Π. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ & Σ. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ, 2007. Αλιευτική παραγωγή οστράκων στο Βόρειο Αιγαίο την περίοδο 1964-2004. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη. Πρακτικά, 193-196. (Πλήρες κείμενο)
 16. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., Γ. ΒΛΑΧΑΒΑΣ, Ε. ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΥ & Α. ΣΙΝΗΣ, 2007. Όστρακα στην ελληνική αγορά: Κατανάλωση Διθύρων στα καταστήματα εστίασης της Θεσσαλονίκης. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη. Πρακτικά, 429-432. (Αναρτημένη ανακοίνωση-poster) (Πλήρες κείμενο)
 17. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γ. ΒΛΑΧΑΒΑΣ, Α. ΜΩΡΙΚΗ, Υ. ΜΙΓΚΟΥ, Δ. ΓΑΒΡΙΛΗ & Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, 2007. Εκτίμηση της ποιότητας μυδιών φυσικών πληθυσμών με βιοδείκτες. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη. Πρακτικά, 437-440. (Αναρτημένη ανακοίνωση-poster) (Πλήρες κείμενο).
 18. Μωρίκη Α., Γαληνού-Μητσούδη Σ., Σαββίδης Ι., Πετρίδης Δ., 2008.  Εποχιακή Διακύμανση της Ποιότητας των Νερών σε Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Μυδοκαλλιεργειών, 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 14-17 Μαρτίου 2008, Θεσσαλονίκη.
 19. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., Σ. ΠΑΣΠΑΛΑ, Γ. ΒΛΑΧΑΒΑΣ, & Γ. ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ, 2009. Διερεύνηση επίδρασης της ανθρώπινης παρουσίας στη δυναμική πληθυσμού του Donacillacornea (Poli, 1795).  9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας ΕΛΚΕΘΕ, Πάτρα. Αναρτημένη ανακοίνωση. Πρακτικά, Περίληψη σε έντυπη μορφή και Πλήρες κείμενο σε CD, σελ.1-4. (Πλήρες κείμενο)
 20. ΠΑΠΟΥΤΣΗ Ο. & ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., 2010. Προκαταρκτικά αποτελέσματα δυναμικής, ηλικίας και αύξησης της πίννας Atrinapectinata (Linnaeus, 1767) στο Θερμαϊκό κόλπο. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Πειραιάς. Πρακτικά, 437-440.  (Πλήρες κείμενο).
 21. Χρυσαειδή Σ., Α. Ιμσιρίδου, Β. Κατσαρές & Σ. Γαληνού-Μητσούδη, 2010. Γενετική ταυτοποίηση των ειδών Flexopecten glaber (Linnaeus 1758) και Flexopecten proteus (Dillwyn 1817) (Mollusca: Bivalvia) με τη βοήθεια μιτοχονδριακών δεικτών. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Πειραιάς. Πρακτικά: 47-50 (Πλήρες κείμενο).
 22. Γαληνού-Μητσούδη Σ., Πασόγλου Ε., Χατζάρας Η., Μπαρδάκης Γ., Παρασκευόπουλος Κ., 2011. Πυκνότητες των κύριων εμπορικών ειδών δίθυρων μαλακίων στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκού σε σχέση με τη δυναμικότητα των αλιευτικών μεθόδων και εργαλείων. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλονίκη. Πρακτικά: 383-390.
 23. Παπαϊωάννου Ε., Βλαχάβας Γ., Παρασκευόπουλος Κ., Μπαρδάκης Γ. & Γαληνού-Μητσούδη Σ., 2011. Τα όστρακα στην Ελληνική αγορά: Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλονίκη. Πρακτικά: 391-398.
 24. Δασκαλοπούλου Δ., Κατσαρές Β., Γαληνού-Μητσούδη Σ., Ιμσιρίδου Α., 2011. Μελέτη της γενετικής δομής ενός πληθυσμού του είδους Atrina fragilis (Bivalvia: Pinnidae) στο Θερμαϊκό κόλπο. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Έδεσσα. Πρακτικά, Περίληψη, σελ.76
 25. Παπαδημητρίου Χ.Α., Α. Μωρίκη και Σ. Γαληνού-Μητσούδη, 2012. Μελέτη της οικοτοξικότητας και των μετάλλων σε θαλάσσια ιζήματα του κόλπου Θεσσαλονίκης. 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος, 8 έως 10 Σεπτεμβρίου 2012. (Περίληψη)


Τεχνικές Εκθέσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων και Μελετών

 1. ΑΠΘ, 1995. Μελέτη καλλιέργειας κυδωνιών (Venus verrucosa) και διερεύνηση της δυνατότητας καλλιέργειας αχιβάδων (Ruditapesdecussatus) στο Θερμαϊκό κόλπο. 1η Ενδιάμεση Έκθεση για το Υπ. Γεωργίας. Υπεύθ. Αναπλ. Καθηγητής Σίνης Ι. Α. 1-18.
 2. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., 1998. Οστρακοκαλλιέργειες στους Κόλπους Θεσσαλονίκης και Βόρειου Θερμαϊκού. Περιέχεται στο: ΕΚΘΕ, Παρακολούθηση της ποιότητας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του κόλπου Θεσσαλονίκης το 1997. Ενδιάμεση ΄Εκθεση για τον Ο.Α.Θ. Υπεύθ. Δρ. Πάγκου Κ.., 105-112.
 3. Πανεπιστήμιο Αιγαίου1998. Μελέτη Βιωσιμότητας Σταθμού αναπαραγωγής οστράκων στον κόλπο Καλλονής Λέσβου. Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Γεωργίας. Υπεύθυνος Καθ. Γ.Α. Ζαχαράτος, Χίος. 86 σελίδες.
 4. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., 1999. Οι μυδοκαλλιέργειες του Νομού Θεσσαλονίκης, 221-237. Περιέχεται στο: ΕΚΘΕ, Παρακολούθηση της ποιότητας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του κόλπου Θεσσαλονίκης 1997-1998. Τελική ΄Εκθεση για τον Ο.Α.Θ.  Υπεύθ. Δρ. Πάγκου Κ.., 249 σελίδες.
 5. Μελέτη Χωροθέτησης & Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την «Περιβαλλοντική αποκατάσταση δέλτα Αξιού και Θερμαϊκού κόλπου με την ορθή διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων και ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων». 1999. Μελετητική Ομάδα. Φορέας Ανάθεσης Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Σελίδες 74 και Παραρτήματα Α & Β.
 6. COCHRAS, D., L. KOKOKIRIS & S. GALINOU-MITSOUDI, 1999. Lack of integrated coastal zone management in Thermaikos gulf area. Coastman Working Parer No 9- EC Environment and Climate Research Programme, Human Dimension of Environmental Change (ENV-CT97-0045), OIKOS Environnement-Ressources, pp26.
 7. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Δ. & ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., 1999. Πρόταση ίδρυσης του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών.
 8. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ. & Δ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, 2000. Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών ΕΡ.ΥΔΑ. Προκαταρκτική Μελέτη. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 39 σελίδες.
 9. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Δ., Σ. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ & Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, 2000. Ρύπανση Υδάτων & Τοξικότητα. Προκαταρκτική Μελέτη. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 43 σελίδες.
 10. ΣΚΟΥΦΑΣ Γ. & ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., 2000. Το Ενυδρείο Νέων Μουδανιών. Προκαταρκτική Μελέτη. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 53 σελίδες.
 11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Δ., ΣΙΝΗΣ, Α.Ι., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Χ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. & ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., 2000.Προσανατολισμός και Κατεύθυνση του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παράρτημα Ν. Μουδανιών. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 43 σελίδες.
 12. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ Δ & ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., 2000. Επίδραση βαρέων μετάλλων και παρασιτοκτόνων στις κοινωνίες υδρόβιων οργανισμών εσωτερικών υδάτων. Ερευνητική πρόταση για το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παράρτημα Ν. Μουδανιών. 26 σελίδες.
 13. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., 2001. Προγράμματα λειτουργίας και σκοπός ΕΡ.ΥΔΑτου Τμήματος Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών Νέων Μουδανιών, σελ. 1-16. Περιέχεται στο Πρόγραμμα Λειτουργίας Εργαστηρίου Υδατοκαλλιεργειών (ΕΡ.ΥΔΑ.) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παράρτημα Ν. Μουδανιών. Επιστ. Υπεύθυνος Καθ. Δ. Πετρίδης. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 134 σελίδες.
 14. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., 2001. Όστρακα: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, σελ. 18-32. Περιέχεται στοΠρόγραμμα Λειτουργίας Εργαστηρίου Υδατοκαλλιεργειών (ΕΡ.ΥΔΑ.) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παράρτημα Ν. Μουδανιών. Επιστ. Υπεύθυνος Καθ. Δ. Πετρίδης. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 134 σελίδες.
 15. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ Σ., 2001. Όστρακα: Ερευνητικό Πρόγραμμα, σελ. 33-42. Περιέχεται στοΠρόγραμμα Λειτουργίας Εργαστηρίου Υδατοκαλλιεργειών (ΕΡ.ΥΔΑ.) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παράρτημα Ν. Μουδανιών. Επιστ. Υπεύθυνος Καθ. Δ. Πετρίδης. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 134 σελίδες.
 16. Curriculum of European Joint Master for “Inland Water quality Assessment” (Παραγωγή Οδηγού Σπουδών και Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινού Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Socrates Erasmus, 2005. Επιστ. Υπεύθ. Dr. Waara Karl-Otto.
 17. ΑΤΕΙΘ., 2007. Κυκλοφορία του νερού σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών/μυδοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και διαχειριστικές παρεμβάσεις χωροταξικής & περιβαλλοντικής βελτίωσης. Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ. Επιστ. Υπεύθ. Δρ. Α. Μωρίκη, 164 σελίδες.
 18. ΑΤΕΙΘ, 2007. Εγχειρίδιο αναγνώρισης οστράκων. Εμπορικά και προστατευόμενα ελληνικά είδη. Eγχειρίδιο για το ΥΠΑΑΤ-ΕΠΑΛ 2000-2006. Επιστ. Υπεύθ. Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη. 101 σελ. και Παράρτημα νομοθεσίας.
 19. ΑΤΕΙΘ., 2007. Κυκλοφορία του νερού σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών/μυδοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και διαχειριστικές παρεμβάσεις χωροταξικής & περιβαλλοντικής βελτίωσης. Τελική Τεχνική Έκθεση ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ. Επιστ. Υπεύθ. Δρ. Α. Μωρίκη, 344 σελίδες.
 20. ΑΤΕΙΘ, 2008. Απόψεις καταναλωτών για πιστοποιημένα αλιευτικά προϊόντα. Τελική Τεχνική Έκθεση για το ΥΠΑΑΤ. ΕΠΑΛ 2000-2006. Επιστ. Υπεύθ. Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη. 93 σελίδες & 3 Παραρτήματα.
 21. Γαληνού-Μητσούδη Σ. 2009. Φάση 4η: Καταγραφή του Στόλου και Αποθεμάτων Οστρακαλιείας. Περιέχεται ΙΝΑΛΕ-ΑΤΕΙΘ, Διαχείριση και έλεγχος των όρων πρόσβασης  καθώς και προώθηση τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στο Θερμαϊκό Κόλπο. Τελική Τεχνική Έκθεση για το ΥΠΑΑΤ. ΕΠΑΛ 2000-2006. Επιστ. Υπεύθ. Δρ. Α. Καλλιανιώτης. 65 σελίδες.
 22. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2009. Μελέτη της αύξησης του Πολύχαιτου Marphysasanguine. Επιστ. Υπεύθυνος Δρ. Λεονάρδος Ι.
 23. ΑΤΕΙΘ, 2010. Τα εμπορεύσιμα όστρακα της Ελλάδας Τελική ΄Εκθεση. Επιστ. Υπεύθ. Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη. 218 σελίδες.
 24. ΑΤΕΙΘ, 2011. «ΑΧΙΒΑΔΕΣ ΑΡΑΞΟΥ: Διερεύνηση της παρούσας και μελλοντικής κατάστασης των εμπορικών αποθεμάτων αχιβάδων στο Ιχθυοτροφείο Πάππας Ν.Ο. Αράξου και η βιώσιμη διαχείριση τους». Τελική Έκθεση για το ΥΠΕΘΑ-ΥΕΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ. Επιστημονικά υπεύθυνη Δρ. Σ. Γαληνού-Μητσούδη, 93 σελίδες.


Επαγγελματική Δραστηριότητα

 • 1980-1983: Ιχθυολόγος, Εποπτεία Αλιείας Καβάλας
 • 1983-1985: Ιχθυογεννητικός Σταθμός ΄Εδεσσας (ΙΣΕ). Προϊσταμένη στον ΙΣΕ.
 • 1985-1989: Εποπτεία Αλιείας Θεσσαλονίκης και Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Συνεταιρισμών, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • 1990-1995: Εποπτεία Αλιείας Θεσσαλονίκης με αρμοδιότητα σε θέματα οστράκων.
 • 1995-2002: Προϊσταμένη Τμήματος Οστρακοειδών και Θαλασσίου Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Αλιείας Θεσσαλονίκης.
 • 2000-2002: Επιστημονική Συνεργάτης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια από το 2002-σήμερα.
 • 2003-2006: Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών AΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Νέων Μουδανιών-Χαλκιδικής
 • 1990: Πτυχίο Αυτοδύτου Σχολής Αυτοδυτών Θεσσαλονίκης ΝΗΡΕΑΣ Θεσσαλονίκη
 • 1998: Δίπλωμα Ιστιοπλοΐας Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Θεσσαλονίκης


Μέλος

 • Πανελλήνιας ΄Ενωσης Βιολόγων
 • Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων
 • Eλληνικής Ζωολογικής Εταιρείας
 • ΓΕΩΤΕ.Ε.
 • Μέλος της European Aquaculture Society (EAS)
 • Εθνική εκπρόσωπος Οργανωτικής Επιτροπής για δημιουργία Thematic Group of European Shellfish Culture Experts - EUROSHELL (Ειδικοί της Οστρακοκαλλιέγειας στην Ευρώπη)
 • ELNAIS expert

 

1996:Βραβείο Sir Charles Maurice Yong 1995 της Malacological Society of London για την εργασία Galinou-Mitsoudi, S. & Α. Ι. Sinis, 1995. Age and growth of Lithophaga lithophaga, (L.) (Bivalvia: Mytilidae) based on annual growth lines in the shell. Journal of Molluscan Studies, 61: 435-453, ως η καλύτερη εργασία έτους 1995 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Molluscan Studies με σημαντική συνεισφορά στη γνώση. Κριτική για την παραπάνω εργασία δημοσιεύτηκε στο Bulletin of the Malacological Society of London τεύχος 27, σελ. 8, από τον Ηugh J., το 1996 και τεύχος 28 σελ. 2, το 1997.


Κριτής

Σε 9 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 3 Ελληνικά Συνέδρια

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 23 Σεπτέμβριος 2012 11:42