| Εκτύπωση |
Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2011 12:46

Curriculum Vitae

Δρ. ΜΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. +30 23730 65313, 26457

minos foto

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: Συστηματική και Βιομετρία Ιχθύων


Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Βιολογία & Συστηματική Ιχθύων
 • Ιχθυοκαλλιέργειες
 • Εκτροφή Ιχθύων Εσωτερικών Υδάτων
 • Εκτροφή Ευρύαλων Ψαριών

 


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αλιευτική Βιολογία

 • Ηλικία & αύξηση, αναπαραγωγική περίοδος, μορφομετρική ανάλυση ιχθύων
 • Μαρκάρισμα και επανασύλληψη ιχθύων
 • Προσδιορισμός ειδών ιχθύων σε πρυμφικά στάδια - Δημιουργία Κλειδών
 • Οικολογία & Δυναμική γόνου και νεαρών ιχθύων σε παράκτια οικοσυστήματα
 • Διαχείριση Αλιευτικών πόρων - Δυναμική ιχθυοπληθυσμών

Υδατοκαλλιέργειες

 • Ελεγχόμενη αναπαραγωγή ιχθύων
 • Εκτροφή - Ανάπτυξη ιχθύων
 • Διαχείριση Λιμνοθαλασσών

Εισβολικά - Αλλόχθονα είδη ψαριών

 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 1990. Βιολογικό Τμήμα, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • 1996. Διδακτορική διατριβή (Ph.D.) Βιολογικό Τμήμα, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών. Τίτλος θέματος: "Βιολογία και Δυναμική του ιχθύος Liza ramada (Pisces: Mugilidae) της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού". link

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Εργασίες Δημοσιευμένες σε Διεθνή Περιοδικά με κριτές

 1. Minos, G., Katselis, G., Kaspiris, P. & I. Ondrias (1995). Comparison of the change in morphological pattern during the growth in length of the grey mullets, Liza ramada and Liza saliens from Western Greece. Fisheries Research, 23: 143-155. DOI: 10.1016/0165-7836(94)00334-S 
 2. Katselis, G., Minos, G., Marmagas, A., Hotos, G. & I. Ondrias (1994). Seasonal distribution of Mugilidae fry and juveniles in Messologhi coastal waters, western Greece. Bios, 2: 101-108.
 3. Minos, G, Katselis, G., Kaspiris G. & I. Ondrias (1994). The differential increase of the morphometrical characters during the growth of the grey mullets, Liza ramada (Risso) and Liza saliens (Risso) in Messolongi-Etoliko lagoon. Bios, 2: 149-154.
 4. Minos, G., Katselis, G., Ondrias, I. & I. J. Harrison (2002). Use of melanophore patterns on the ventral side of the head to identify fry of grey mullets (Teleostei : Mugilidae). The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 54(1): 12-26. 
 5. Katselis, G., Hotos, G. Minos, G. & K. Vidalis (2006). Phenotypic affinities on fry of four Mediterranean grey mullet species. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 6(1): 49-55. 
 6. Imsiridou, A., Minos, G., Katsares, V., Karaiskou N. & A. Tsiora (2007). Genetic identification and phylogenetic inferences in different Mugilidae species using 5S rDNA markers. Aquaculture Research, 38: 1370-1379. DOI: 10.1111/j.1365-2109.2007.01808.x
 7. Minos, G., Kokokiris, L, & M. Kendouri (2008). Allometry of external morphology and sexual dimorphism in the red porgy (Pagrus pagrus)Belgian Journal of Zoology, 138(1): 90-94.
 8. Minos, G.Imsiridou A. & P.S. Economidis(2010). Liza haematocheilus (Pisces, Mugilidae) in Northern Aegean Sea. In: Golani D. and B. Appelbaum-Golani (eds.), Fish Invasions in the Mediterranean Sea: Change and Renewal. Pensoft Publishers. pp. 313-332. ISBN: 9789546425263
 9. Minos G., Kokokiris, L. & P.S. Economidis (2010). Sexual maturity of the alien redlip mullet, Liza haematocheilus (Temminck & Schlegel, 1845) in north Aegean Sea (Greece). Journal of Applied Ichthyology 26(2): 96-101. DOI: 10.1111/j.1439-0426.2010.01499.x 
 10. Imsiridou, A., Minos G., Gakopoulou A., Katsares V., Karidas T. & G. Katselis (2011). Discrimination of two picarel species Spicara flexuosa and Spicara maena (Pisces: Centracanthidae) based on mitochondrial DNA sequences. Journal of Fish Biology 78(1): 373-377. DOI: 10.1111/j.1095-8649.2010.02858.x
 11. Minos, G., Imsiridou, A. & P.S. Economidis (2012). First record of Terapon theraps (Terapontidae) in the Aegean Sea (Greece). Cybium 36(2): 401-402.
 12. Kostoglou, V., Minos, G., & E. Tolis (2013). Development of an innovative information system: A fish identification e-key with update capabilities. Information Systems and e-Business Management, 11(2): 253-264. DOI: 10.1007/s10257-012-0191-y
 13. Minos, G., Kostoglou, V. & E. Tolis (2013). An innovative decision making e-key application for the identification of fish species. In: Migdalas A., Sifaleras A., Georgiadis C.K., Papathanasiou J., Stiakakis E. (Eds.), Optimization Theory, Decision Making, and Operational Research Applications: Proceedings of the 1st International Symposium and 10th Balkan Conference on Operational Research. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 31: 319-329. ISBN 978-1-4614-5133-4
 14. Mankiewicz-Boczek, J., Imsiridou, A., Kaczkowski, Z., Tsiora, A., Karaiskou, N., Łapińska, M., Minos, G. & M. Zalewski (2013). Genetic diversity of perch populations in three lowland reservoirs (Central Poland): Perspective for fish sustainable management. Polish Journal of Ecology61(2): 385-390. 
 15. Minos, G., Imsiridou, A. & G. Katselis (2013). Use of morphological differences for the identification of two picarel species Spicara flexuosa and Spicara maena (Pisces: Centracanthidae). Mediterranean Marine Science, 14(3): 26-31.
 16. Stergiou K., Bobori D.C., Ekmekçí F.G., Gőkoğlu M., Karachle P.K., Minos G., Özvarol Y., Salvarina I., Tarkan A.S., & L. Vilizzi (2014). New Fisheries-related data from the Mediterranean Sea. Mediterranean Marine Science, Collective Article B, 15(1): 213-224. 


Εργασίες δημοσιευμένες σε Περιοδικά χωρίς κριτές

 1. Μίνος Γ., Κατσέλης Γ. και Ι. Όντριας (1995). Προσδιορισμός του γόνου των κεφαλοειδών (Mugilidae) μέσω του προτύπου της διάταξης των χρωματοφόρων της κοιλιακής περιοχής της κεφαλής. Αλιευτικά Νέα, Σεπτέμβριος 1995: 146-147.
 2. Κατσέλης Γ., Μίνος Γ., Χώτος Γ. και Ι. Όντριας (1999). Μηνιαία εμφάνιση στο αλίευμα υπομεγεθών ατόμων της οικογένειας των κεφαλοειδών (Mugilidae) στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Αλιευτικά Νέα, 216: 78-83.
 3. Μίνος, Γ., Καρύδας, Θ., Corsini-Φωκά, Μ. και Π.Σ. Οικονομίδης (2010). Το εισβολικό λεσσεψιανό ψάρι Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789), στο Βόρειο Αιγαίο. Αλιευτικά Νέα, 347: 77-81.


Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων με κριτές

 1. Minos, G., Kokokiris, L. & M. Kendouri (2006). Allometry of external morphology in the red porgy (Pagrus pagrus L., 1758) under rearing conditions. Proceedings of the 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. June 26-30, 2006, Patras, Greece: 64.
 2. Minos, G., Tsakni, K. & A. Tsakalidis (2006). Length-weight relationships for ten commercial fish species from northern Aegean Sea, Greece. Proceedings of the 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. June 26-30, 2006, Patras, Greece: 183.
 3. Imsiridou, A., Minos, G., Tsiora, A., Katsares, V. & S. Douka (2006). Identification of fry of different grey mullet species with the use of nuclear 5S rDNA markers. Proceedings of the 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. June 26-30, 2006, Patras, Greece: 141.
 4. Minos, G. & P.S. Economidis (2007). On the occurrence of the tripletail, Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) (Pisces: Lobotidae), in North Aegean Sea (Greece). Proceedings of the XII European Congress of Ichthyology. September 9-13, 2007, Cavtat (Dubrovnik), Croatia: 242-243.
 5. Minos, G. Imsiridou A. & P.S. Economidis (2007). Liza haematocheilus (Pisces, Mugilidae) in northern Aegean Sea: new records and gonad structure. Proceedings of the XII European Congress of Ichthyology. September 9-13, 2007, Cavtat (Dubrovnik), Croatia: 243
 6. Minos, G. & P.S. Economidis (2008). Reproductive success of alien Liza haematocheilus (Temmick & Schlegel, 1845) in northern Aegean Sea (Greece). Book of abstracts. Managing Alien Species for Sustainable Development of Aquaculture and Fisheries (MALIAF), November 5-7, 2008, Florence, Italy: 94 
 7. Minos G. & Th. Karidas (2008). Study on age and growth of Mediterranean hake (Merluccius merluccius L.) in the Gulf of Thermaikos (N. Aegean) based on whole otoliths readings and length-frequency analysis. Proceeding of the 4th International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology & Environment Management. Athens 21-22 November 2008. 
 8. Imsiridou, A., Minos, G., Gakopoulou, A, Katsares, V., Karidas, T. & G. Katselis (2009). Discrimination of two picarel species (Spicara flexuosa and Spicara maena, Pisces: Centracanthidae) based on mitochondrial DNA sequences. Proceedings of the 13th European Congress of Ichthyology. September 6-12, 2009, Klaipeda, Lithuania
 9. Tolis, E., Minos, G. & V. Kostoglou (2011). Design and implementation of an innovative dichotomous classification e-key to identify fish species. Proceedings (vol. 1), 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research, September 22-25, 2011, Thessaloniki: 162-168.
 10. Mankiewicz-Boczek J., Imsiridou A., Kaczkowski Z., Tsiora A., Karaiskou N., Lapinska M., Minos G, Zalewski M. (2012). Genetic diversity as an important element of sustainable management of perch Perca fluviatilis L. populations in lowland reservoirs in Central Poland. Proceedings of the 14th European Congress of Ichthyology. July 3-8, 2012, Liège, Belgium: 132-133.
 11. Kostoglou V., Minos G., Tsikritzis L. (2013). Higher education job profiles: A literature review of research work and ICT application. Proceedings of the 8th International Conference on "New Horizons in Industry, Business and Education" NHIBE 2013, 29 - 30 August 2013, Crete Island, Greece: 233-238.
 12. Kokokiris L., Minos G., Mylonas K., Simeonidis C., Alexandrou M., Karidas Th., Mokroussos N. (2013).  Ovarian development and sperm quality in captive thick lipped grey mullet (Chelon labrosus). 4th International workshop on the Biology of Fish Gametes. 17-20 September 2013, Albufeira, Portugal


Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά Ελληνικών Επιστημονικών Συνεδρίων

 1. Δημητρίου, Ε., Ρογδάκης, Ι., Κατσέλης, Γ. και Γ. Μίνος (1994). Ορισμένα δεδομένα από την επίδραση βαρομετρικής πίεσης, θερμοκρασίας και έντασης ανέμου στις μεταναστεύσεις των ευρύαλων ψαριών της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Πρακτικά 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., 5-7 Μαΐου 1994, Βόλος, 4.7-4.9.
 2. Κασπίρης, Π., Κατσέλης, Γ., Μίνος, Γ. και Α. Αργυρίου (1994). Προκαταρχικά αποτελέσματα ανάπτυξης λαβρακιού Dicentrarchus labrax σε γλυκά νερά. Πρακτικά 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., 5-7 Μαΐου 1994, Βόλος, 4.1-4.3.
 3. Μίνος, Γ., Κατσέλης, Γ., Κασπίρης, Π. και Ι. Οντριας (1994). Ηλικία και αύξηση δύο ειδών της οικογένειας των κεφαλοειδών (Mugilidae) στη Λ/Θ Μεσολογγίου. Ημερίδα Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες, ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Πελοποννήσου-Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Μεσολόγγι 14 Δεκεμβρίου.
 4. Ρογδάκης, Ι., Κατσέλης, Γ., Μίνος, Γ., Αγγελής, Ι., Κασπίρης, Π. και Ι. Οντριας (1995). Μορφολογικές διαφορές φυσικών πληθυσμών λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) και εκτρεφομένων σε εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες. Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Πάτρα 1995, 123-125.
 5. Κασπίρης, Π., Μίνος, Γ., Αργυρίου, Α. και Γ. Κατσέλης (1995). Στοιχεία ανάπτυξης λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) σε γλυκά νερά. Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Πάτρα 1995, 129-131.
 6. Δημητρίου, Ε., Κατσέλης, Γ., Μίνος, Γ., Αγγελής, Ι. και Ι. Οντριας (1995). Ορισμένα αποτελέσματα από τη συγκριτική μελέτη της ποικιλότητας των μορφομετρικών χαρακτηριστικών της τσιπούρας (Sparus auratus) που γεννήθηκε στην φύση και σε ιχθυογεννητικό σταθμό και ανατράφηκε σε όμοιες συνθήκες. Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Πάτρα 1995, 132-134.
 7. Μίνος, Γ., Κατσέλης, Γ. και Ι. Οντριας (1995). Προσδιορισμός του γόνου των κεφαλοειδών (Mugilidae) μέσω του προτύπου της διάταξης των χρωματοφόρων της κοιλιακής περιοχής της κεφαλής. Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Πάτρα 1995, 135-137.
 8. Ρογδάκης, Ι., Λιανού, Κ., Μπαλτάς, Α. , Μίνος, Γ. και Βιδάλης, Κ. (1997). Αποτελέσματα πειραματικής εντατικής εκτροφής του είδους Liza ramada (βελάνισσα) σε ιχθυοκλωβούς, Εγκύκλιος 5ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 173-176.
 9. Ρογδάκης, Ι. και Γ. Μίνος (1998). Πειραματικοί εμπλουτισμοί της λίμνης Αμβρακίας (Νομός Αιτωλ/νίας) με κεφαλοειδή. Πρώτα αποτελέσματα. Πρακτικά 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, 28-31 Μαΐου 1998, Σάμος, 291-292.
 10. Μίνος, Γ., Κατσέλης, Γ., Κασπίρης, Π. και Ι. Οντριας (1998). Εποχιακή εμφάνιση και οικολογία του γόνου του ιχθύος Liza ramada (Mugilidae) στη νοτιοδυτική Ελλάδα. Πρακτικά 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, 28-31 Μαΐου 1998, Σάμος, 201-202.
 11. Κατσέλης, Γ., Μίνος, Γ., Δημητρίου, Ε. και Π. Κασπίρης (1998). Ετήσιοι δακτύλιοι στους ωτόλιθους και στα λέπια του Liza saliens (Mugilidae) και αξιολόγηση της μεθόδου για την εκτίμηση της ηλικίας.Πρακτικά 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, 28-31 Μαΐου 1998, Σάμος, 117-118.
 12. Κατσέλης, Γ. και Γ. Μίνος (1999). Χωροταξική κατανομή του γόνου κεφαλοειδών (Pisces: Mugilidae) στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας. Πρακτικά 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε, 28-31 Μαΐου 1999, Σύρος, 125-126.
 13. Μίνος, Γ., Ρογδάκης, Ι., Κατσέλης, Γ., Δημητρίου, Ε. & Ι. Οντριας. (1999). Ανάπτυξη νέων τεχνικών και μεθόδων διαχείρισης και προστασίας των λιμνοθαλασσών. Πρακτικά Περιλήψεων 1ου Ειδικού Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ε. 29-31 Οκτωβρίου 1999, Ιωάννινα.
 14. Μίνος, Γ. & Ι. Οντριας. (1999). Προσδιορισμός του γόνου των κεφαλοειδών με σκοπό την ενίσχυση της αλιείας ειδών με οικονομικό όφελος. Πρακτικά Περιλήψεων 1ου Ειδικού Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ε. 29-31 Οκτωβρίου 1999, Ιωάννινα.
 15. Μίνος, Γ., Α. Μιχαλοπούλου, Χ. Χρυσοβέργης και Ι. Κλαδάς (2000). Προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης της εμφάνισης του γόνου των κεφαλοειδών (Pisces: Mugilidae) στις ακτές του νομού Θεσπρωτίας. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 20-23 Ιανουαρίου 2000, Μεσολόγγι, 141-144.
 16. Μίνος, Γ., Παπαλεξίου, Ε., Ζαμπάτης, Δ. και Ι. Κλαδάς (2000). Προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης της εμφάνισης του γόνου των σπαροειδών (Pisces: Sparidae) στον κόλπο της Ηγουμενίτσας. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 20-23 Ιανουαρίου 2000, Μεσολόγγι, 145-148.
 17. Ρογδάκης, Γ., Μίνος, Γ. και Γ. Κατσέλης (2001). Αλιεία άγριου γόνου. Εμφάνιση και τεχνικές διαχείρισης του. Πρακτικά Ημερίδας Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης-Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, 1 Ιουνίου 2001, Ν. Μουδανιά.
 18. Μίνος, Γ. (2003). Αλιευτική παραγωγή της βελάνισσας (Liza ramada) στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. 10-13 Απριλίου 2003, Πρέβεζα, 219-222.
 19. Μίνος, Γ., Χρυσικού, Μ. και Π. Χλαπάνας (2005). Μηνιαίες κατά μήκος κατανομές του γόνου και των νεαρών ατόμων των κεφαλοειδών στα Ν. Μουδανιά (Θερμαϊκός Κόλπος). Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. 13-16 Οκτωβρίου 2005, Δράμα, 144-147.
 20. Κομματάς, Δ., Κούτσικος, Ν., Κλεανθίδης, Π. και Γ. Μίνος (2005). Σχέσεις ολικού, σταθερού και μεσουραίου  μήκους και ολικού μήκους-βάρους έξι παράκτιων ειδών ψαριών στη λίμνη Βόλβη (Β. Ελλάδα). Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. 13-16 Οκτωβρίου 2005, Δράμα, 193-196.
 21. Μίνος, Γ., Πομάκης, Ν. και Ε. Κονζέ (2007). Σκελετικές παραμορφώσεις σε πληθυσμό αθερίνας, Atherina boyeri (Risso, 1810) στο λιμάνι των Νέων Μουδανιών, Χαλκιδική. Πρακτικά 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., 17-19 Μαΐου Καβάλα, 266-267.
 22. Κακαγή, Κ., Καρβελά, Α. και Γ. Μίνος (2007). Πρότυπο κατανομής χρωματοφόρων στην κοιλιακή περιοχή της κεφαλής. Επιβεβαίωση της μεθόδου προσδιορισμού γόνου κεφαλοειδών. Πρακτικά 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., 17-19 Μαΐου Καβάλα, 130-131.
 23. Παρλαπάνη, Φ. και Γ. Μίνος (2007). Σχέσεις μήκους-βάρους ένδεκα εμπορικών ειδών ψαριών από τις εκβολές του ποταμού Αξιού. Πρακτικά 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., 17-19 Μαΐου Καβάλα, 330-331.
 24. Μίνος, Γ., Κονζέ Ε. και Ν. Πομάκης (2007). Μηνιαία κατανομή και παραμονή των ιχθυδίων της Sarpa salpa (Linnaeus 1758) στο λιμάνι των Νέων Μουδανιών (Θερμαϊκός κόλπος). Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. 27-30 Οκτωβρίου 2007, Μυτιλήνη, 73-76.
 25. Μίνος, Γ., Γερακούδη Ε. και F. Costa (2007). Παρατηρήσεις στη μορφολογία και την εποχιακή κατανομή νεαρών ιχθυδίων του Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) στο λιμάνι των Ν. Μουδανιών (Βόρειο Αιγαίο) και στα Στενά της Μεσσίνας (Σικελία). Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. 27-30 Οκτωβρίου 2007, Μυτιλήνη, 129-132.
 26. Ιμσιρίδου Α., Μίνος, Γ., Κατσαρές Β., Καραίσκου, Ν. και Α. Τσιώρα (2007). Γενετική ταυτοποίηση και φυλογενετικά συμπεράσματα για διαφορετικά είδη κεφαλοειδών με τη χρήση πυρηνικού δείκτη. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. 27-30 Οκτωβρίου 2007, Μυτιλήνη, 217-220.
 27. Αλεξάνδρου, Μ. και Γ. Μίνος (2008). Εφαρμογή του προγράμματος Fisat II στην εκτίμηση της αύξησης του γόνου και νεαρών ατόμων του Liza ramada (Risso, 1826). Πρακτικά 30ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., 22-24 Μαΐου Θεσσαλονίκη, 22-23.
 28. Καρύδας, Θ. και Γ. Μίνος (2008). Μελέτη της ευρωστίας του μπακαλιάρου Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) στο Θερμαϊκό κόλπο. Πρακτικά 30ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., 22-24 Μαΐου Θεσσαλονίκη, 194-195.
 29. Καρύδας, Θ., Αργυρίδης, Ν. και Γ. Μίνος (2009). Προσδιορισμός του φύλου στο ερμαφρόδιτο είδος Spicara flexuosa (Rafinesque, 1810) με εξωτερικά γνωρίσματα και την ανάλυση του μήκους. Πρακτικά 31ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., 14-16 Μαΐου Πάτρα, 128-129.
 30. Λαζαρίδου, Μ.-Ι., Καρύδας, Θ. και Γ. Μίνος (2009). Σχέσεις μήκους βάρους & ευρωστία του Pagelus erythrinus (Linnaeus, 1758) στο Θερμαϊκό κόλπο. Πρακτικά 31ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., 14-16 Μαΐου Πάτρα, 186-187.
 31. Λαζαρίδου, Μ.-Ι., Καρύδας, Θ. και Γ. Μίνος (2010). Κατά μήκος συνθέσεις του μπαρμπουνιού Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) αλιευμένο με απλάδι στο Θερμαϊκό κόλπο. Πρακτικά 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. 6-9 Μαΐου, Πειραιάς, 87-90.
 32. Μίνος, Γ., Κοκοκύρης, Λ., Αλεξάνδρου, Μ. και Γ. Τοσούνης (2010). Περιγραφή της αύξησης εκτρεφόμενων νυμφών και ιχθυδίων του χελονιού, Chelon labrosus (Risso 1827) (Pisces: Mugilidae). Πρακτικά 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. 6-9 Μαΐου, Πειραιάς, 197-200. 
 33. Μίνος, Γ., Καρύδας, Θ., Corsini-Φωκά, Μ. και Π.Σ. Οικονομίδης (2010). Το εισβολικό λεσσεψιανό ψάρι Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789), στο Βόρειο Αιγαίο. Πρακτικά 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. 6-9 Μαΐου, Πειραιάς, 283-286.
 34. Καρύδας, Θ., Παπαδημητρίου, Χ., Μίνος, Γ. και Λ. Κοκοκύρης (2010). Σύνθεση και εμπορική αξία, αλιεύματος νταλιανιού στο Θερμαϊκό κόλπο. Πρακτικά 32ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., 20-22 Μαΐου Καρπενήσι, 134-135.
 35. Λαζαρίδου, Μ.-Ι., Καρύδας, Θ. και Γ. Μίνος (2010). Εποχική σχέση μήκους-βάρους & ευρωστία του Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) στο Θερμαϊκό κόλπο. Πρακτικά 32ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., 20-22 Μαΐου Καρπενήσι, 184-185.
 36. Καρύδας, Θ., Αργυρίδης, Ν. και Γ. Μίνος (2011). Εκτίμηση του μήκους αλλαγής φύλου της μένουλας Spicara maena (Linnaeus, 1758) στο Θερμαϊκό κόλπο. Πρακτικά 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., 19-21 Μαΐου Έδεσσα, 122-123.
 37. Πομάκης, Ν., Κοντζέ, Ε., Κλαουδάτος, Σ., Βιδάλης, Κ., Γερακούδη, Ε. και Γ. Μίνος (2011). Ηλικία και αύξηση του πληθυσμού της αθερίνας Atherina boueri Risso, 1810 στο Θερμαϊκό κόλπο. Πρακτικά 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., 19-21 Μαΐου Έδεσσα, 264-265.
 38. Κοκοκύρης Λ., Μίνος Γ., Συμεωνίδης Χ, Αλεξάνδρου Μ., Τοσούνης Γ. και Θ. Καρύδας (2011). Διερεύνηση της δυνατότητας αναπαραγωγής του χελωνιού (Chelon labrosus, Risso 1827) σε συνθήκες αιχμαλωσίας. 4ο Διεθνές Συνέδριο Υδροβιολογίας – Αλιείας, 9-11 Ιουνίου Βόλος. 4 σελ.
 39. Μίνος, Γ., Ιμσιρίδου, Α., Αργυρίδης, Ν., Καρύδας, Θ. και Γ. Κατσέλης (2012). Αξιολόγηση της δυνατότητας αναγνώρισης της τσέρουλας Spicara flexuosa Risso, 1810 και της μένουλας Spicara maena (Linnaeus 1758), μέσω εύκολα αναγνωρίσιμων μορφομετρικών χαρακτήρων. 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, 7-11 Μαϊου 2012, Αθήνα.
 40. Μίνος, Γ., Δήμου, Ι. και Β. Κώστογλου (2013). Ανάπτυξη εφαρμογής για την αναζήτηση της συστηματικής ταξινόμησης των ιχθύων με χρήση γραμμωτού κώδικα. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων 15: 157-160. icon pdf
 41. Ιμσιρίδου, Α. και Γ. Μίνος (2013). Γενετική ταυτοποίηση ενός ατόμου του είδους Terapon theraps (Pisces: Terapontidae) με τη χρήση μιτοχονδριακών δεικτών. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων 15: 73-76. icon pdf
 42. Ναθαναηλίδης, Κ., Κατσέλης, Γ., Γρηγοράκης, Κ., Ράμφος, Α., Μακρή, Μ., Πετρίδης, Δ., Κοκοκύρης, Λ., Μίνος, Γ., Καρίπογλου, Κ. και Δ. Λένας (2013). Προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη διερεύνηση της σχέσης των μορφομετρικών χαρακτηριστικών, της απόδοσης φιλετοποίησης και της χημικής σύστασης της σάρκας του εκτρεφόμενου λαυρακιού.  Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων 15: 399-402. icon pdf
 43. Μίνος, Γ., Καρύδας, Θ. και Π. Οικονομίδης (2013). Εμφάνιση του λοφιόψαρου Lophotus lacepede Giorna, 1809 στο βόρειο Αιγαίο. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων 15: 161-164.  icon pdf
 44. Μηνά Α., Μίνος Γ. και Α. Ιμσιρίδου (2014). Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας του είδους Chondrostoma vardarense(CYPRINIDAE) με τη χρήση της ανάλυσης πρωτοδιάταξης μιτοχονδριακών γονιδίων.Πρακτικά 36ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, 8-10 Μαΐου, 220-221. icon pdfΠαρουσιάσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια (χωρίς έκδοση πρακτικών)

 1. Μίνος, Γ., Κατσέλης, Γ., Ρογδάκης, Ι., Μπαλτάς, Α. και Ι. Οντριας (1995). Ανάπτυξη των κεφαλοειδών σε εντατική καλλιέργεια. Πρώτα αποτελέσματα. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Βόλος 22-24 Σεπτεμβρίου, 6 σελίδες.
 2. Κασπίρης, Π., Μίνος, Γ., και Γ. Κατσέλης (1995). Αναπαραγωγική δραστηριότητα της αθερίνας (Atherina boyeri) στη λίμνη Τριχωνίδα. Προτάσεις ορθολογικής διαχείρισης του πληθυσμού της. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Βόλος 22-24 Σεπτεμβρίου, 7 σελίδες.
 3. Κατσέλης, Γ., Μίνος, Γ., Χώτος, Γ. και Ι. Οντριας (1995). Μηνιαία εμφάνιση στο αλίευμα υπομεγεθών ατόμων της οικογένειας των κεφαλοειδών (Mugilidae) στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού.7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Βόλος 22-24 Σεπτεμβρίου, 7 σελίδες.
 4. Ρογδάκης, Ι., Μίνος, Γ., Κατσέλης, Γ., Δημητρίου, Ε., Λαχανάς, Α. και Ι. Οντριας (1995). Ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων βελτίωσης της αλιευτικής παραγωγής των λιμνοθαλασσών. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Βόλος 22-24 Σεπτεμβρίου, 13 σελίδες.
 5. Δημητρίου, Ε., Κατσέλης, Γ., Μίνος, Γ., Ρογδάκης, Ι. & Ι. Οντριας (1995). Βελτίωση της εμπορικότητας της τσιπούρας της παραγόμενης από ιχθυογεννητικό σταθμό με την διενέργεια εμπλουτισμών σε λιμνοθάλασσες. Προβλήματα και προοπτικές. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Βόλος 22-24 Σεπτεμβρίου, 3 σελίδες.
 6. Κατσέλης, Γ., Μίνος, Γ., Δημητρίου, Ε., Ρογδάκης, Ι., Λαχανάς, Α., Κασπίρης, Π. και Ι. Οντριας (1995). Σχέση παραγωγής κεφάλου (Mugil cephalus) και αυγοτάραχου στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Βόλος 22-24 Σεπτεμβρίου, 10 σελίδες.

Ερευνητική Εμπειρία

 1. "Έρευνα επί της γεωγραφικής εξάπλωσης και της αφθονίας των ιχθύων της οικογένειας Mugilidae (κεφαλοειδή) της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού". Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης Όντριας, Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρονική διάρκεια: 1990-1991.
 2. "Βιολογία και οικολογία των ιχθύων του γένους Mugil (κεφαλοειδή) της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού και της παρακείμενης περιοχής". Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης Όντριας, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (FAR), Χρονική διάρκεια: 1990-1994.
 3. "Κατανομή και Εποχιακή εμφάνιση του γόνου των ιχθύων του γένους Mugil της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού". Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης Οντριας, Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας, Χρονική διάρκεια: 1993-1994.
 4. "Μελέτη της αλιευτικής εκμετάλλευσης της αθερίνας (Atherina boyeri) στην λίμνη Τριχωνίδα". Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Κασπίρης, Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας, Χρονική διάρκεια: 1994-1995.
 5. "Επεξεργασία και αξιολόγηση των βιολογικών δεδομένων που θα προκύψουν από μαρκαρίσματα ψαριών, και εκτίμηση της φυσικής και αλιευτικής θνησιμότητας των ιχθυοπληθυσμών των ειδών που θα μαρκαριστούν". Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Οντριας, Χρηματοδότηση: Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕ '94), Χρονική διάρκεια: 1994-1996.
 6. “Εκτίμηση μέτρων εξυγίανσης της λίμνης Παμβώτιδας”. Φορέας Υλοποίησης: ΔΕΛΙ Α.Ε., Χρονική διάρκεια: 1998-1999.
 7. “Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας αλιευτικής εκμετάλλευσης λιμνοθαλασσών Νομών, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας, Αργολίδας, Αττικής, Εύβοιας, Λάρισας, Πιερίας, Θεσπρωτίας και Μεσσηνίας”. Φορέας Υλοποίησης: ΙΧΘΥ.Κ.Α. Α.Ε., Χρηματοδότηση: Ε.Π. PESCA (1994-99), Χρονική διάρκεια: 2000-2001.
 8. “New Curriculum development (CD) projects: Master of Inland Water Quality Assessment”. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σοφία Γαληνού-Μητσούδη, Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, Socrates Programme, Χρονική διάρκεια: 2004-2005.
 9. “Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσης Η/Υ στα πλαίσια της Πράξης - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών  της Πληροφορίας και των επικοινωνιών στην Εκπαίδευση”, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σοφία Γαληνού-Μητσούδη, Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Χρονική διάρκεια: 2005-2006.
 10. “Γενετικός πολυμορφισμός και πληθυσμιακή δομή του ζωνοδέλφινου, Stenella coeruleoalba, με στόχο την διατήρηση του γενετικού αποθέματος στις περιοχές που περιλαμβάνονται στην συνθήκη ACCOBAMS”. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Χρηματοδότηση: ΥΠ.Ε.Π.Θ., ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ IΙ, Χρονική διάρκεια: 2005-2007.
 11. “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Γ’ Φάση”, Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Παπαδιοδώρου, Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Χρονική διάρκεια: 2005-2008.
 12. “Γενετική ταυτοποίηση διαφορετικών ειδών γόνου κεφαλοειδών με τη χρήση πυρηνικών δεικτών”. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναστασία Ιμσιρίδου, Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Χρονική διάρκεια: 2006-2007.
 13. “Εποχική μελέτη παρουσίας γόνου ιχθυδίων σε ρυπασμένες και μη ρυπασμένες περιοχές του νομού Χαλκιδικής”. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Σκούφας,Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Χρονική διάρκεια: 2007-2008.
 14. “Διερεύνηση δυνατότητας τεχνητής αναπαραγωγής εμπορικών ιχθύων κεφαλοειδών με έμφαση στον κέφαλο Mugil cephalus”. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Μίνος, Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Χρονική διάρκεια: 2008-2009.
 15. “Τεχνητή πρόκληση της σπερμίασης και αξιολόγηση της ποιότητας του σπέρματος σε εκτρεφόμενους γεννήτορες του εμπορικού κεφαλοειδούς Chelon labrosus, χελόνι”. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λάμπρος Κοκοκύρης, Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Χρονική διάρκεια: 2009-2010.
 16. “Παραγωγή χρυσόψαρων (Carassius auratus) υψηλής εμπορικής αξίας υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Διερεύνηση της επίδρασης των καροτενοειδών στο χρωματισμό και στις παραμέτρους της αύξησης”. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Μίνος, Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Χρονική διάρκεια: 2010-2011.
 17. “Ανάπτυξη αναλυτικής μεθόδου προσδιορισμού της Τετραδοτοξίνης (Tetrodotoxin-TTX)- Εφαρμογή της μεθόδου στην ταυτοποίηση και προσδιορισμό της τετραδοτοξίνης στον λαγοκέφαλο (Puffer fish Lagocephalus sceleratus) της Μεσογείου”. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παντελής Ρήγας, Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Χρηματοδότηση: Αρχιμήδης ΙΙΙ. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Χρονική διάρκεια: 2012-2015.
 18. “Τεχνητή πρόκληση της ωοτοκίας και της σπερμίασης στο εμπορικό κεφαλοειδές, Chelon labrosus (χελόνι) - Εφαρμογές στον έλεγχο της αναπαραγωγής σε συνθήκες εκτροφής”. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λάμπρος Κοκοκύρης. Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Χρηματοδότηση: Αρχιμήδης ΙΙΙ. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Χρονική διάρκεια: 2012-2015.
 19. "Ψηφιακός χάρτης επαγγελμάτων ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης". Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασίλειος Κώστογλου. Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Πληροφορικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Χρηματοδότηση: Αρχιμήδης ΙΙΙ. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Χρονική διάρκεια: 2012-2015.
 20. “Καταγραφή της ποιότητας των εκτρεφομένων ψαριών στη Δυτική Ελλάδα”. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κοσμάς Ναθαναηλίδης. Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιείας, ΤΕΙ Ηπείρου. Χρηματοδότηση: Αρχιμήδης ΙΙΙ. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Χρονική διάρκεια: 2012-2015.

 


Άλλες Δραστηριότητες - Σύλλογοι - Hobby

 1. Επιστημονικός Υπεύθυνος Τομέα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (2004-2011)
 2. Αναπληρωτής Προϊστάμενος (2008-2010 και 2010-2012)
 3. Πρόεδρος Τμήματος (2013-2015)
 4. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Κλάδος Ιχθυολογικού (5), Αριθμός Μητρώου: 00317.
 5. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αξιολογητής Ε.Μ.Α. (Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών) (Αρ. Μητρώου: 458)
 6. Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου
 7. Institute of Fisheries Management, I.F.M., (Membership number: B. 1332)
 8. European Aquaculture Society (E.A.S.)
 9. Ichthyology Web Resources (White Pages of Ichthyologists on the Web)
 10. Earths Environmental Experts (3E) Database.
 11. OCEAN EXPERT - Directory of Marine & Freshwater Professionals. (ID: 4209)
 12. Mediterranean Directory of Marine Professionals (MEDIR).
 13. World Taxonomist Database
 14. Ellenic Network on Aquatic Invasive Species (ELNAIS) Experts
 15. Société Française d’Ichtyologie
 16. Expert on Biological Invasions in Europe (DAISIE - Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe)
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 13:46