Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
PDF  | Εκτύπωση |  E-mail
Curriculum Vitae

Δρ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


kokokirisBW

Βαθμίδα: Καθηγητής Εφαρμογών

Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδιασμός και λειτουργία βιώσιμων υδατοκαλλιεργειών


Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών
 • Αλιευτική Τεχνολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Φυσιολογία της αναπαραγωγής ιχθύων και θαλάσσιων ασπόνδυλων. (Καθορισμός και διαφοροποίηση του φύλου, γεννητική ωρίμανση, περιβαλλοντικός έλεγχος, ενδοκρινολογία της αναπαραγωγής, αλληλεπιδράσεις αναπαραγωγής και αύξησης).
 • Aνάπτυξη μεθόδων ελέγχου του φύλου και της αναπαραγωγής ιχθύων και ασπόνδυλων. (Πρόκληση ωοτοκίας και σπερμίασης, παραγωγή μονοφυλετικών πληθυσμών,  αποτελεσματική διαχείριση γεννητόρων, αξιολόγηση ποιότητας γαμετών και συντήρηση).
 • Βιολογία και Φυσιολογία Ιχθύων και Ασπόνδυλων-Οικοφυσιολογία,  συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εκτροφής.
 • Αλιεία και Εκτροφή Ιχθύων και Ασπόνδυλων.


Ερευνητική εμπειρία (ως κύριος ερευνητής)

 • Εκτροφή χρυσόψαρου (Carassius auratus) υψηλής εμπορικής αξίας. Διερεύνηση της επίδρασης των φυσικών καροτενοειδών στο χρωματισμό και στην αύξηση. Επιτροπή Ερευνών ΑΤΕΙ-Θ (2010-11).
 • Τεχνητή πρόκληση της σπερμίασης και αξιολόγηση της ποιότητας του σπέρματος σε εκτρεφόμενους γεννήτορες του εμπορικού κεφαλοειδούς (Chelon labrosus, χελόνι). Επιτροπή Ερευνών ΑΤΕΙ-Θ (2009-10), (ως Επιστημονικός Υπεύθυνος).
 • Διερεύνηση δυνατότητας τεχνητής αναπαραγωγής εμπορικών κεφαλοειδών με έμφαση στον κέφαλο,Mugil cephalus. Επιτροπή Ερευνών ΑΤΕΙ-Θ (2008-09).
 • Πειραματική καλλιέργεια-αναπαραγωγή του κορήγονου, Coregonus lavaretus (Pisces Salmonidae). Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας, ΕΠ.ΑΛ 2000-2006 (2004-2008).
 • Sexual maturation and spawning of the red porgy, Pagrus pagrus (Pisces, Sparidae) under culture conditions: a study to investigate the control of reproduction, an applied method for the determination of sex and stage of maturity. ΕU, ERB 4001 GT 94/129, (1994-96), (ως Εκπαιδευόμενος Ερευνητής).
 • Cycles sexuels et performances de croissance du pagre, Pagrus pagrus, dans les conditions d' élevage: Application à la gestion des géniteurs et au contrôle de la ponte. ΕU, AIR2-CT93-1589, EU/DG XIV (1993-96).


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με κριτές

 1. Machias A, Tsimenides N, Kokokiris L, Divanach P (1997). Ring formation on otoliths and scales ofPagrus pagrus (L, 1758). A comparative study. Journal of Fish Biology 52: 350-361.
 2. Kokokiris L, Brusle S, Kentouri M, Fostier A (1999). Sexual maturity and hermaphroditism of the red porgy Pagrus pagrus (Teleostei: Sparidae). Marine Biology 134: 621-629.
 3. Kokokiris L, Mourot B, Le Menn F, Kentouri M, Fostier A (2000). Endocrine changes during the annual reproductive cycle of the red porgy, Pagrus pagrus (Teleostei: Sparidae). Fish Physiology and Biochemistry, 23:1-11.
 4. Kokokiris L, Le Menn F, Kentouri M, Kagara M, Fostier A (2001). Seasonal cycle of gonadal development and serum levels of vitellogenin of the red porgy, Pagrus pagrus (Teleostei: Sparidae).Marine Biology, 139: 549-559.
 5. Kokokiris L, Canario A, Mylonas C, Pavlidis M, Kentouri M, Divanach P (2005). Induction of ovulation and spawning in the Mediterranean red porgy, Pagrus pagrus (Teleostei: Sparidae) by controlled delivery and acute injection of GnRHa. Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh 57: 223-230.
 6. Pavlidis M, Kokokiris L, Paspatis M, Somarakis S, Kentouri M, Divanach D (2006).  Gonadal development in hybrids of Meditteranean sparids: Sparus aurata (female) x Pagrus pagrus (male).Aquaculture Research 37: 302-305.
 7. Kokokiris L, Fostier A, Athanassopoulou F, Petridis D, Kentouri M (2006). Gonadal changes and blood sex steroids levels during natural sex inversion in the protogynous Mediterranean red porgy, Pagrus pagrus (Teleostei: Sparidae). General and Comparative Endocrinology 149: 42-48.
 8. Minos G, Kokokiris L, Kentouri M (2008). Allometry of external morphology in the red porgy (Pagrus pagrus L., 1758) under rearing conditions. Belgian Journal of Zoology 138: 90-94.
 9. Petala M, Kokokiris L, Samaras P, Papadopoulos A, Zouboulis A (2009). Toxicological and exotoxic impact of secondary and tertiary treated sewage effluents. Water Research 43: 5063-5074.
 10. Minos G, Kokokiris L, Economides P (2010). Sexual maturity of the alien redlip mullet, Liza haematochellus (Temminck & Schlegel, 1845) in north Aegean Sea (Greece). Journal of Applied Ichthyology, 26: 96-101.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια

 1. Κοκοκύρης Λ, Mπαταργιάς K, Kαγκαρά M, Divanach P, Kεντούρη M (1995). Mελέτη της αναστροφής του φύλου της τσιπούρας Sparus aurata (L., 1758) υπό συνθήκες εκτροφής. Πρακτικά 17ου Συνεδρίου Eλληνικής Eταιρείας Bιολογικών Eπιστημών, Aπρίλιος 1995, Πάτρα.
 2. Fostier A, Pavlidis M, Kokokiris L, Canario A, Le Menn F, Le Bail PY, Mourot B, Breton B, Divanach P, Kentouri M (1998). Sexual cycle and growth performance in the common sea bream Pagrus pagrus, in rearing conditions: Applications to spawners breeding and spawning induction. 3rd European Marine Science and Technology Conference, 23-27 May, Lisbon, Portugal.
 3. Pavlidis M, Kokokiris L, Papandroulakis N, Divanach P, Fostier A, Kentouri M (2000). Intensive culture of red porgy, in the Mediterranean: Biological background and technological status. Workshop on New Species for Aquaculture, 20-21 November 2000,University of Algarve, Faro, Portugal.
 4. Κοκοκύρης Λ, Ηλιοπούλου Δ, Μπιτέρνας Κ (2007). Η επίδραση της φορμόλης και της χλωραμίνης–Τ στην εκκολαψιμότητα των αβγών της ιριδίζουσας πέστροφας, Oncorhynchus mykiss. 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, 27-30 Σεπτεμβρίου 2007, Μυτιλήνη.
 5. Kokokiris L, Krassakou M, Petala M (2009). Πειραματική εκτροφή του κλαδοκερωτού Daphnia magna(Straus, 1820) σε δευτερογενώς και  τριτογενώς επεξεργασμένα απόβλητα, για τη διατροφή ιχθυονυμφών. Πρακτικά του 31ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, 14-16 Μαΐου 2009, Πάτρα.
 6. Kokokiris L, Kiaki A, Monokroussos N (2009). Μορφομετρική ανάλυση του εύρους μεγέθους στα ωοθυλάκια του θηλυκού φαγκριού, Pagrus pagrus(L., 1758). Πρακτικά του 31ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, 14-16 Μαΐου 2009, Πάτρα.
 7. Μίνος Γ, Κοκοκύρης Λ, Αλεξάνδρου Μ, Τοσούνης Γ (2010). Περιγραφή της αύξησης εκτρεφόμενων νυμφών και ιχθυδίων του χελονιού, Chelon labrosus (Risso 1827) (Pisces: Mugilidae). 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, 6-9 Μαΐου 2010, Πειραιάς.
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

lab3.jpg