| Εκτύπωση |
Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2011 12:30
Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. +30 23730 65313, 26457

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενετική Μηχανική και Βιοτεχνολογία

minos foto

 

 

Διδασκόμενα μαθήματα

 • Γενική Βιολογία
 • Εφαρμογές Γενετικής
 • Γενετική Μηχανική
 • Χημεία και Διατροφική αξία υδρόβιων οργανισμών
 • Χημεία και Βιοτεχνολογία υδάτινων φυσικών προϊόντων
 • Γενική Νοσολογία υδρόβιων οργανισμών
 • Ορολογία ξένης γλώσσας

 


Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 

 • Πληθυσμιακή Γενετική
 • Γενετική μελέτη υδρόβιων οργανισμών
 • Γενετική διάκριση υδρόβιων οργανισμών
 • Βιοπληροφορική

Εκπαίδευση

 • 1991. Πτυχίο Βιολογίας, του Τμήματος Βιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου   Θεσσαλονίκης.
 • 1998. Διδακτορική διατριβή στο Eργαστήριο Γενετικής, του τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, του τμήματος Βιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: Μελέτη της γενετικής δομής πληθυσμών του είδους Leuciscus cephalus (L.) της Ελλάδας
 • 1999. Μεταδιδακτορική υποτροφία στο Ινστιτούτο ISIS (Institute for Systems Informatics and Safety) - JRC (Joint Research Center) - Ispra – Iταλία. Εργασία σε: Web based database for genetic identification of stocks of commercially important fish species.

Εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά

 1. Genetic polymorphism and differentiation among chub, Leuciscus cephalus L. (Pisces, Cyprinidae) populations of Greece (1997). Biochemical Systematics and Ecology 25, 537-546. Imsiridou, A., Karakousis, Y. and Triantaphyllidis, C.
 2. Genetic differentiation and phylogenetic relationships among Greek chub Leuciscus cephalus L. (Pisces, Cyprinidae) populations as revealed by RFLP analysis of mitochondrial DNA (1998). Biochemical Systematics and Ecology 26, 415-429. Imsiridou, A., Apostolidis, A., Durand, J. D., Briolay, J., Bouvet, Y. and Triantaphyllidis, C.
 3. Nested clade and phylogeographic analyses of the chub, Leuciscus cephalus (Teleostei, Cyprinidae) in Greece: implications for Balkan peninsula biogeography (1999). Molecular Phylogenetics and Evolution 13, No 3, 566-580. Durand, J. D., Templeton, A. R., Guinand, B., Imsiridou, A. and Bouvet, Y.
 4. Allozyme electrophoresis studies in European hake Merluccius merluccius L. (Gadidae) populations (2001). Biologia, Bratislava 56, 545-547. Imsiridou, A. and Triantaphyllidis, C.
 5. Web database of molecular genetic data from fish stocks (2003). Journal of Heredity 94 (3), 265-267. A. Imsiridou, H. Hardy, N. Maudling, G. Amoutzias, and J.-M. Zaldívar Comenges
 6. A protein interaction atlas for the nuclear receptors: Properties and quality of a hub-based dimerisation network (2007). BMC Systems Biology 1: 34. Gregory D. Amoutzias, Elgar E. Pichler, Nina Mian, David De Graaf, Anastasia Imsiridou, Marc Robinson-Rechavi,Erich Bornberg-Bauer, David L. Robertson, Stephen G. Oliver 
 7. Genetic identification and phylogenetic inferences in different Mugilidae species using 5S rDNA markers (2007). Aquaculture Research 38: 1370-1379. A. Imsiridou, G. Minos, V. Katsares, N. Karaiskou and A. Tsiora
 8. Genetic structure of the endangered species Pinna nobilis Linnaeus, 1758 (Mollusca: Bivalvia) inferred from mtDNA sequences (2008).  Biologia 63 (3):412 – 417. V. Katsares, A. Tsiora, S. Galinou – Mitsoudi and A. Imsiridou
 9. Genetic characterization of common carp (Cyprinus carpio L.) populations from Greece using mitochondrial DNA sequences (2009). Biologia 64 (4): 781-785. A. Imsiridou, A. Triantafyllidis, A. Baxevanis and C. Triantaphyllidis
 10. Discrimination of two picarel species Spicara flexuosa and Spicara maena(Pisces: Centracanthidae) based on mitochondrial DNA sequences (2011). Journal of Fish Biology 78: 373-377. A. Imsiridou, G. Minos, A. Gakopoulou, V. Katsares, T. Karidas& G. Katselis
 11. First record of Terapon theraps (Terapontidae) in the Aegean Sea (Greece) (2011). Cybium 36(2): 401-402. G. Minos, A. Imsiridou & P.S. Economidis
 12. Genetic diversity of perch populations in three lowland reservoirs (Central Poland): Perspective for fish sustainable management (2013). Polish Journal of Ecology (in press). Mankiewicz-Boczek J., Imsiridou A., Kaczkowski Z., Tsiora A., Karaiskou N., Łapińska M., Minos G. & M. Zalewski
 13. Minos, G., Imsiridou, A. & G. Katselis (2013). Use of morphological differences for the identification of two picarel species Spicara flexuosa and Spicara maena (Pisces: Centracanthidae). Mediterranean Marine Science, 14(3): (in press).

Άρθρα σε βιβλία

 

 1. Effects of river engineering on genetic structure of European fish populations (1998). In: Fish Migration and Fish Bypasses. Jungwirth, M., Schmutz, S. and Weiss, S. (eds.), pp. 113-123. Fishing News Books Oxford. Gollman, G., Bouvet, Y., Brito, R. M., Coelho, M. M., Collares-Pereira, M. J., Imsiridou, A., Karakousis, Y., Pattee, E. and Triantaphyllidis, C.
 2. Liza haematocheilus (Pisces, Mugilidae) in the northern Aegean Sea (2010).  In: Fish Invasions of the Mediterranean Sea: Change and Renewal. Golani D. and Appelbaum-Golani B. (eds.), pp. 313-332. Pensoft Publishers, Sofia - Moscow. G. Minos, A. Imsiridou and P. S. Economidis
 3. Mitochondrial DNA variation as a tool for systematic status clarification of commercial species. The case of two high commercial Flexopecten forms in the Aegean Sea (2012). In: Aquaculture. Muchlisin Z. (ed.), pp. 109-126. Intech Open Access Publisher, Croatia. Anastasia Imsiridou, Nikoleta Karaiskou, Elena Aggelidou, Vassilios Katsaresand Sofia Galinou – Mitsoudi.

 

Άλλες δημoσιεύσεις

 1. Study of the genetic structure of Greek Leuciscus cephalus (L.) populations (2000).Bios (Macedonia, Greece) 5, 99-101. Imsiridou, A.
 2. Γενετική σύσταση και διαχείριση του είδους Leuciscus cephalus (L.) της Ελλάδας (2001). Αλιευτικά Νέα 239, 46 – 49. Ιμσιρίδου Α. και Τριανταφυλλίδης Κ.

Εθνικά επιστημονικά συνέδρια

 

 1. Γενετική δομή εκτρεφόμενης πέστροφας. Τριανταφυλλίδης, Κ., Καρακούσης, Ι., Αποστολίδης, Α., Ιμσιρίδου, Α. και Παλαιοκώστας, Α. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Ξάνθη, 4-6 Ιουνίου 1993.
 2. Μελέτη της γενετικής δομής πληθυσμών του είδους Leuciscus cephalus (Pisces; Cyprinidae) της Ελλάδας. Ιμσιρίδου, Α, Καρακούσης, Ι. και Τριανταφυλλίδης, Κ. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Βόλος, 5-7 Μαΐου 1994.
 3. Φυλογενετικές σχέσεις μεταξύ 12 ελληνικών πληθυσμών του είδους Leuciscus cephalus L. (chub) με τη βοήθεια της PCR-RFLPs μεθόδου. Ιμσιρίδου, Α., Αποστολίδης, Α., Durand, J. D., Briolay, J., Bouvet, Y. και Τριανταφυλλίδης, Κ. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών - 1ο Βιολογικό Συνέδριο Βαλκανικών χωρών. Θεσσαλονίκη, 15-18 Μαΐου 1997.
 4. Χρήση της ηλεκτροφορητικής μεθόδου για το διαχωρισμό δύο Ευρωπαϊκών πληθυσμών μπακαλιάρου (Merluccius merluccius L.). Ιμσιρίδου Α. και Τριανταφυλλίδης Κ. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Xανιά, 18-20 Οκτωβρίου 2001.
 5. Δημιουργία βάσης δεδομένων για την ταυτοποίηση ιχθυοαποθεμάτων, με τη χρήση μοριακών και γενετικών στοιχείων. Iμσιρίδου A., Hardy, H. and Zaldivar, J-M. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Xανιά, 18-20 Οκτωβρίου 2001.
 6. Η δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας στο Νομό Θεσπρωτίας. Κώστας  Περδικάρης, Ευάγγελος Κωνσταντινίδης, Αναστασία Ιμσιρίδου. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Δράμα, 13-16 Οκτωβρίου 2005.
 7. Γενετική ταυτοποίηση και φυλογενετικά συμπεράσματα για διαφορετικά είδη  κεφαλοειδών, με τη χρήση πυρηνικού δείκτη. Αναστασία Ιμσιρίδου, Γεώργιος Mίνος, Βασίλειος Κατσαρές, Νικολέτα Καραΐσκου, Άννα Τσιώρα. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Μυτιλήνη, 27-30 Σεπτεμβρίου 2007.
 8. Γενετική δομή του απειλούμενου δίθυρου μαλακίου Pinnanobilis Linnaeus, 1758 (Mollusca: Bivalvia). Βασίλειος Κατσαρές, Άννα Τσιώρα, Σοφία Γαληνού-Μητσούδη, Αναστασία Ιμσιρίδου. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Μυτιλήνη, 27-30 Σεπτεμβρίο 2007.
 9. Γενετική δομή ελληνικών πληθυσμών του κοινού κυπρίνου (Cyprinus carpio L.) με τη χρήση μιτοχονδριακών ακολουθιών. Αναστασία Ιμσιρίδου, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Κων/νος Τριανταφυλλίδης. 30ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Θεσσαλονίκη 22-24 Μαΐου 2008.
 10. Γενετική ταυτοποίηση των ειδών Flexopectenglaber (Linnaeus 1758) και Flexopecten proteus (Dillwyn 1817) (Mollusca: Bivalvia) με τη βοήθεια μιτοχονδριακών δεικτών. Σταυρούλα Χρυσαειδή, Αναστασία Ιμσιρίδου, Βασίλειος Κατσαρέςκαι Σοφία Γαληνού-Μητσούδη. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Πειραιάς, 6-9 Μαΐου 2010.
 11. Μελέτη της γενετικής δομής ενός πληθυσμού του είδους Atrina fragilis (Bivalvia: Pinnidae) στο Θερμαϊκό κόλπο. Δήμητρα Δασκαλοπούλου, Βασίλειος Κατσαρές, Σοφία Γαληνού – Μητσούδη, Αναστασία Ιμσιρίδου. 33ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα 19-21 Μαΐου 2011.
 12. Μίνος, Γ., Ιμσιρίδου, Α., Αργυρίδης, Ν., Καρύδας, Θ. και Γ. Κατσέλης (2012). Αξιολόγηση της δυνατότητας αναγνώρισης της τσέρουλας Spicara flexuosa Risso, 1810 και της μένουλας Spicara maena (Linnaeus 1758), μέσω εύκολα αναγνωρίσιμων μορφομετρικών χαρακτήρων. 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, 7-11 Μαϊου 2012, Αθήνα.
 13. Η Γενετική ως εργαλείο πληθυσμιακής διαχείρισης των διθύρων στις ελληνικές θάλασσες. Α. Ιμσιρίδου, Σ. Γαληνού – Μητσούδη. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλονίκη, 8 Φεβρουαρίου 2013.

Διεθνή επιστημονικά συνέδρια

 1. Effects of river engineering on genetic structure of European fish populations. Gollman, G., Bouvet, Y., Brito, R. M., Coelho, M. M., Collares-Pereira, M. J., Imsiridou, A., Karakousis, Y., Pattee, E. and Triantaphyllidis, C. International Conference on Fish Migration and Fish Bypass Channels. Vienna - Austria, 24-26th September 1996.
 2. Dispersion of the chub, Leuciscus cephalus, in Greek rivers, inferred by cytochrome b sequence variation (Cyprinidae). Durand, J. D., Guinand, B., Imsiridou, A. and Bouvet, Y. Ninth international congress of European Ichthyologists. Napoli - Trieste, 1997.
 3. Feasibility study for the exploitation of molecular genetic data for the identification of fish origin in form of a databank accessible through the internet (Fishgen). Zaldivar, J. M., Hardy, H., Imsiridou, A. InternationalCongress on Authenticity of Species in Meat and Seafood Products. Vigo – Spain, 18-20 September 2000.
 4. Preliminary results of the genetic analysis of Bivalve Molluscs Pinna nobilis and Atrina fragilis (Bivalvia – Pinnidae). Katsares V., Tsiora A., Imsiridou A. and Galinou – Mitsoudi S. 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Patras – Greece, 26-30 June 2006.
 5. Identification of fry of different grey mullet species with the use of nuclear 5S rDNA markers. ImsiridouA., MinosG., TsioraA., Katsares V. and DoukaS. 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Patras – Greece, 26-30 June 2006.
 6. Liza haematochila in Northern Aegean Sea. New records and gonad structure. Minos G., Imsiridou A. and Economidis P. S.12thEuropean Congress of Ichthyology. Cavtat (Dubrovnik), Croatia, 9–13 September 2007.
 7. Discrimination of two picarel species (Spicara flexuosa and Spicara maena, Pisces: Centracanthidae) based on mitochondrial DNA sequences. A. Imsiridou, G. Minos, A. Gakopoulou, V. Katsares, T. Karidas& G. Katselis. 13thEuropeanCongressofIchthyology. Klaipeda, Lithouania, 7-11 September 2009.
 8. Genetic characterization of common carp (Cyprinus carpio L.) populations from Greece using mitochondrial DNA sequences. A. Imsiridou, A. Triantafyllidis, A. D. Baxevanis& C. Triantaphyllidis. 13th European Congress of Ichthyology. Klaipeda, Lithouania, 7-11 September 2009.
 9. Evaluation easy and reliable method to transfer to transfer DNA in long distance and time. Loqman Naderi, Ali Shabani, Anastasia Imsiridou. The 12th Iranian Genetics Congress. Tehran, Iran, 22-24 May 2012.
 10. Genetic diversity as an important element of sustainable management of perch Perca fluviatilis L. populations in lowland reservoirs in Central Poland. Mankiewicz-Boczek J., Imsiridou A., Kaczkowski Z.,Tsiora A.,  Karaiskou N., Łapińska M., Minos G., Zalewski M. 14th European Congress of Ichthyology. Liege, Belgium, 3-8 July 2012.
 11. Reproductive period of Spondylus gaederopus (Bivalvia) and its genetic approach. Galinou-Mitsoudi S., Imsiridou A., Koutra A., Samaras D. 14th European Congress of Ichthyology. Liege, Belgium, 3-8 July 2012.

 


Ερευνητικά Προγράμματα

 1. Assessment of the two main and connected human influences, river disturbance and subsequent fish stocking on the genetic diversity and stability on natural riverine fish populations (8 Φεβρουαρίου 1993 – 31 Μαρτίου 1996). Επιστημονικός Υπεύθυνος Κων/νος Τριανταφυλλίδης, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ. Ευρωπαϊκή Ένωση.
 2. Aνάπτυξη και εφαρμογή μοριακών τεχνικών για τη διάκριση των πληθυσμών μπακαλιάρου της Μεσογείου από εκείνους του Ατλαντικού (1 Φεβρουαρίου 1999 – 30 Απριλίου 1999). Επιστημονικός Υπεύθυνος Κ. Τριανταφυλλίδης, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ. Ευρωπαϊκή Ένωση.
 3. Socrates Programme – New Curriculum development (CD) projects: Master of Inland Water Quality Assessment.  Περιεχόμενο, προϋποθέσεις διδασκαλίας και συντονίστρια του μαθήματος ΄΄Genetic drift΄΄ (1 Ιουλίου 2003 - 30 Σεπτεμβρίου 2005). Επιστημονικός Υπεύθυνος Σοφία Γαληνού - Μητσούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ΑΤΕΙΘ. Ευρωπαϊκή Ένωση.
 4. Εφαρμογή τεχνικών κατάψυξης - κρυοδιατήρησης - απόψυξης σπέρματος ιχθύων στις υδατοκαλλιέργειες της Ελλάδας. Ερευνητικό πρόγραμμα AΡΧΙΜΗΔΗΣ II (1 Μαΐου 2005 – 30 Δεκεμβρίου 2006). Επιστημονικός Υπεύθυνος Κοσμάς Ναθαναηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιχθυοκομίας – Αλιείας, ΤΕΙ Ηπείρου. Ευρωπαϊκή Ένωση.
 5. Γενετική διάκριση ελληνικών πληθυσμών του είδους Pinna nobilis (1 Νοεμβρίου 2005 – 30 Απριλίου 2007). Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναστασία Ιμσιρίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ΑΤΕΙΘ. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
 6. Γενετική ταυτοποίηση διαφορετικών ειδών γόνου κεφαλοειδών με τη χρήση πυρηνικών δεικτών (14 Mαρτίου 2006 – 14 Μαρτίου 2007). Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναστασία Ιμσιρίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ΑΤΕΙΘ. Επιτροπή Ερευνών ΑΤΕΙΘ.
 7. Μελέτη της γενετικής δομής ελληνικών πληθυσμών των απειλούμενων ειδών Pinna nobilis και Atrina fragilis (1 Δεκεμβρίου 2007 – 30 Νοεμβρίου 2008). Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναστασία Ιμσιρίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ΑΤΕΙΘ. Επιτροπή Ερευνών ΑΤΕΙΘ.
 8. Γενετική ταυτοποίηση των ειδών Chlamys glabra και Chlamys proteus με τη χρήση μιτοχονδριακών γονιδίων (1 Απριλίου 2009 – 30 Σεπτεμβρίου 2010). Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναστασία Ιμσιρίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ΑΤΕΙΘ. Επιτροπή Ερευνών ΑΤΕΙΘ.
 9. Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας (ΕΔΕΒ – HelBionet) (21 Ιανουαρίου 2010 – 31 Ιουλίου 2010). Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Χρήστος Αρβανιτίδης Ερευνητής Α΄ του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
 10. Εμπορικά σκευάσματα Spirulina: Αναγνωρισμένα ωφέλη και κρυφοί κίνδυνοι. Ερευνητικό πρόγραμμα AΡΧΙΜΗΔΗΣ IIΙ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Ελισάβετ Βαρδάκα, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ΑΤΕΙΘ. Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2013 10:20