Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
PDF  | Εκτύπωση |  E-mail
Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. +30 23730 26458, 26457

minos foto

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο: Βενθική Οικολογία Εσωτερικών Υδάτων


Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Λιμνολογία
 • Οικολογία Υδρόβιων Οργανισμών
 • Διαχείριση Υγροτοπικών Συστημάτων

ΣΠΟΥΔΕΣ

Επιστημονική Εκπαίδευση

 • 1991 - Πτυχίο Βιολογικών επιστημών: Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Padova, Ιταλία. Βαθμός πτυχίου «λίαν καλώς» (7,95).
 • 2000 - Διδάκτωρ, Εργ. Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος,Τμήμα  Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ. Τίτλος διατριβής: «Συμβολή στην εκτίμηση της επίδρασης της οργανικής ρύπανσης στην ποιότητα των ρεόντων υδάτων με τη χρήση βενθικών μακροασπόνδυλων οργανισμών».  Βαθμός «Άριστα»

Ξένες Γλώσσες

 • Δίπλωμα Γαλλικής γλώσσας 1978:   "Certificat", Γαλλικό Ινστιτούτο, Θεσσαλονίκη.
 • Δίπλωμα Αγγλικής γλώσσας 1981:   "Certificate of Proficiency in English", University of Michigan
 • Επάρκεια διδασκαλίας Αγγλικής γλώσσας 1988: Υπουργείο Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων
 • Επάρκεια διδασκαλίας Ιταλικής γλώσσας 1992:  Υπουργείο Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων
 • Δίπλωμα Ισπανικής γλώσσας, 2008 Επίπεδο Β2, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Υ.Π.Ε.Π.Θ

Τομείς Εξειδίκευσης

 • Ρύπανση και ποιότητα υδατικών οικοσυστημάτων
 • Οικολογία βενθικών οργανισμών εσωτερικών υδάτων.
 • Παρακολούθηση ποιότητας εσωτερικών υδάτων
 • Συστήματα βιολογικών δεικτών για την εκτίμηση οικολογικής ποιότητας υδατικών οικοσυστημάτων
 • Διαχείριση, προστασία υγροτοπικών οικοσυστημάτων

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Metodi Biologici pratici per il mappaggio di qualita dei corsi d’ acqua. Analisi comunita macroinvertebrati.». Διοργάνωση: Instituto Agrario di S. Michele al Adige, Trento, Italia. 30 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου 1993.
 • Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σεμινάριο «Use of Biotic Indexes to evaluate the quality of fresh water streams: a comparison among four different European methods (IBE, BBI, BMWP’, RIVPACS)». Διοργάνωση: University of Trento, Dept. of Civil and Environmental Engineering – TECHWARE (Technology for water resources) – CISBA (Italian Center of Environmental Biology Studies) – Agricultural Institute of S. Michele al Adige. Trento, Ιταλία 22 – 27 Ιουνίου 1998.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • 10 / 2005 - σήμερα: Επίκουρος καθηγήτρια του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΑΤΕΙ - Θεσσαλονίκης.
 • 9 / 2002 – 9 / 2005: Επιστημονικός Συνεργάτης  με πλήρη προσόντα του Α.Τ.Ε.Ι Θες/νίκης – Παράρτημα Ν. Μουδανιών, Τ.Α.Υ.
 • 10 / 1997 – σήμερα: Επιστημονικός συνεργάτης / ερευνήτρια σε περιβαλλοντικές μελέτες / έργα,  της Αναπτυξιακής Εταιρίας Θες/νικης Α.Ε. (ΑΝΕΘ), ΕΚΒΥ, Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, Εταιρία Μελετών ΟΜΙΚΡΟΝ


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΓΑ

 • 2010 – 2012 Επιστημονική Υπεύθυνη στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Παράρτημα Ν. Μουδανιών ΑΤΕΙ-Θεσσαλονίκης». Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΥΠΔΒΜΘ, ΕΣΠΑ 2007 -2013. Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια από 1-09-2010 έως 30-9-2012
 • 2009-2011 Συμμετοχή στο «Aqua-TNET-2-ThematicNetworkforAquaculture, Fisheries & AquaticResouceManagement:Socrates-Erasmus (2009-2011). Υπεύθυνη του συμμετέχοντος Τμήματος ΤΑΥ-AΤΕΙΘ Σ. Γαληνού-Μητσούδη.
 • 2009 -2010 Επιστημονική υπεύθυνος στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Μετρήσεις για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του οικοσυστήματος στην περιοχή ‘Λ/Θ Αγίου Μάμα GR1270004’ του Δήμου Μουδανιών». Φορέας υλοποίησης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών ΑΤΕΙΘ, Φορέας χρηματοδότησης Δήμος Μουδανιών, 45000 Ευρώ (Έγκριση αποδοχής διαχείρισης  από την Επιτροπή Ερευνών ΑΤΕΙ-Θ, αποφ. αριθμ. 18/15.12.2009)
 • 2007-2008 Συμμετοχή στοINTERREG III A / PHARE CBC Ελλάδα-Βουλγαρία 2000-2006, Μέτρο 3.2. "Διαχειριστική μελέτη λεκάνης απορροής Νέστου"Υποέργο 1ο "Υπηρεσίες σχεδιασμού προγράμματος παρακολούθησης και τεχνική υποστήριξη έργου Επιστημονικός Συνεργάτης της «ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ» Σχεδιασμός πρωτοκόλλου παρακολούθησης
 • 2006-2007 Συμμετοχή στο Interreg III «Διαχείριση, Προστασία, Ανάδειξη, Διάδοση της Γνώσης στην προστατευόμενη περιοχή Εκβολές Γαλλικού, Δέλτα Αξιού- Λουδία- Αλιάκμονα».  Υποέργο: «Μελέτη διαχείρισης - διακίνησης επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή Εκβολές Γαλλικού, Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα».
 • 2006-2007 Επιστημονικός Συνεργάτης της «ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ», Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής και τον  καθορισμό και σχεδιασμό δικτύου διαδρομών και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του σχεδίου διακίνησης-διαχείρισης επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή Εκβολές Γαλλικού, Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα.
 • 2006 Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων - Προτεινόμενη ελάχιστη στάθμη λιμνών και παροχή ποταμών Μακεδονίας και Θράκης.»
 • 2006 Επιστημονικός Συνεργάτης του Ελληνικού κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων - ΕΚΒΥ - Υπεύθυνη της Έρευνας και Συγγραφής του κειμένου για τον υγρότοπο του ποταμού Αξιού.
 • 2005-2008 Συμμετοχή στο «Aqua-TNET-Thematic Network for Aquaculture, Fisheries & Aquatic Resouce Management: Socrates-Erasmus 3. 225991-CP-1-2005-1-BE-ERASMUS-TN (Prof. Sorgelos) 2005-2008. Υπεύθυνη του συμμετέχοντος Τμήματος ΤΑΥ-AΤΕΙΘ Σοφία Γαληνού-Μητσούδη
 • 2004 - 2005 Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «New Curriculum development (CD) projects: Master of Inland Water Quality Assessment » Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, Socrates Programme (2004-2005), Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Γαληνού -Μητσούδη. Η συμμετοχή μου αφορούσε την ενότητα «Περιεχόμενο και προϋποθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων Aquatic ecology, Bioindicators, Biological monitoring, Biodiversity»
 • 2004Πρόγραμμα «Συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή, Λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης και Διεξαγωγή δράσεων ενημέρωσης του κοινού για την προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Αξιού- Λουδία-Αλιάκμονα» - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Επιστημονικός συνεργάτης του Φορέα Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα
 • 2003 - 2004 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Προστασία και Παρακολούθηση Περιβάλλοντος στον Διεθνούς Σημασίας Υγρότοπο Ramsar «Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα.» Δήμος Αξιού. Συνεργαζόμενοι φορείς: Δήμος Χαλάστρας, Εργ. Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος-ΑΠΘ, ΑΝΕΘ. Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΤΕΡΠΣ – Πρόγραμμα «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη, ως Επιστημονικός συνεργάτης της ΑΝΕΘ και Υπεύθυνη υλοποίησης και συντονισμού των δράσεων του προγράμματος: α) Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων υποστήριξης ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης β) Σύνταξη εκθέσεων για την παρακολούθηση παραμέτρων ποιότητας νερών γ) Σχεδιασμός και υλοποίηση προώθησης τοπική βιώσιμης ανάπτυξης
 • 2002 - 2003 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Αποκατάσταση – Διατήρηση Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου.» Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης – Δήμος Εχεδώρου. Ανάδοχος: Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε (ΑΝΕΘ), Θεσσαλονίκη, ως Επιστημονικός συνεργάτης της ΑΝΕΘ
 • 2001 - 2002 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Στρατηγικό Σχέδιο Διατήρησης και Αποκατάστασης του Φυσικού Περιβάλλοντος στο Νομό Θεσσαλονίκης. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης. Ανάδοχος: Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε (ΑΝΕΘ), Θεσσαλονίκη, ως μέλος της ομάδας μελέτης της ΑΝΕΘ
 • 2001 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Καταγραφή έργων και μελετών και διατύπωση προτάσεων αποκατάστασης φυσικών και αγροτικών οικοσυστημάτων στη δυτική παράκτια ζώνη της Θεσσαλονίκης.» Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘ) 2001. Ανάδοχος: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) –, 131 σελ. + IV παραρτήματα.
 • 2001 Επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΒΥ, στην υλοποίηση των δράσεων: α) συλλογή των στοιχείων της καταγραφής β) αξιολόγηση των συλλεχθέντων στοιχείων γ) διατύπωση προτάσεων και απαιτούμενων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.
 • 1997- 2003 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα  "Προστασία και Ανάδειξη της περιοχής Δέλτα Γαλλικού - Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα και Αλυκής Κίτρους". Χρηματοδότηση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε - ΕΠΠΕΡ.  Συνεργάτης της Αναπτυξιακής Εταιρίας Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΑΝΕΘ), ως υπεύθυνη του Κέντρου Υγροτόπων Αξιού, στα πλαίσια Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας, Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακών Εταιριών.
 • 1998 - 2000 Συμμετοχή στο πρόγραμμα «MedWet 4 - Programme of technical exchanges between Ramsar sites technical managers in Closed Seas Deltas” . Η συμμετοχή αφορούσε την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε δυο διεθνή  workshops, με ανακοινώσεις, καθώς και την ανταλλαγή τεχνικών διαχειριστών για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, μεταξύ υγροτόπων Ramsar.
 • 1997 -1998 Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Δειγματοληψίες και αναλύσεις για ρύπανση στους κόλπους Θερμαϊκό, Καβάλας και Στρυμονικού, MED- POL», (αρ. έργου 1204) Α.Π.Θ. Χρηματοδότηση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού) και FAO/ UNEP
 • 1997 -1998 Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργ. Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, με καθήκοντα τη συλλογή δειγμάτων πεδίου και την ακόλουθη εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων νερού, ιζημάτων και βιολογικών δειγμάτων.
 • 1992 - 1993 Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Παρακολούθηση της ποιότητας των αποβλήτων της πόλεως Θεσ/νίκης και του αποδέκτη Θερμαϊκού κόλπου στην περιοχή του ανατολικού αντλιοστασίου Χαλάστρας". ΟΑΘ, 1993. Ανάδοχος: Εργαστήρια Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.
 • 1992 - 1993 Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργ. Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, με καθήκοντα τη συλλογή δειγμάτων πεδίου και την ακόλουθη εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων νερού, ιζημάτων και βιολογικών δειγμάτων.
 • 1991 - 1993 Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Αξιολόγηση βιοτόπων Β' πίνακα ΕΟΚ και διερεύνηση της δυνατότητας ένταξής τους στο κοινοτικό δίκτυο των ιδιαίτερα προστατευομένων περιοχών σε εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 79/409 για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας". ΥΠΕΧΩΔΕ, 1992. Ανάδοχος: ΑΠΘ, Εργ. Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής, 1991 -1992. Επιστημονικός υπεύθυνος: Στ.Κιλικίδης, καθηγητής.
 • 1991 - 1993 Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργ. Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, με καθήκοντα τη συλλογή δειγμάτων πεδίου και την ακόλουθη εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων νερού, ιζημάτων και βιολογικών δειγμάτων.
 • 1990 - 1991 Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την επικείμενη κατασκευή και λειτουργία μονάδων βιολογικού καθαρισμού στη κοιλάδα της λίμνης Ledro (Β. Ιταλία)" (Valutazione di Impatto Ambientale Connesso alla Realizzazione di Impianti di Depurazione Biologica, nella Val di Lago di Ledro) Ανάδοχος: Παν/μιο Padova, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Επιστημονικός υπεύθυνος: Sandra Casellato, αν. Καθηγήτρια,  Εργ. Υδροβιολογίας και Οικολογίας. Χρηματοδότηση: Επαρχία Τrento (Ιταλία), Padova 1990 - 1991.
 • 1990 - 1991 Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου  Υδροβιολογίας και Οικολογίας της Σχολής Βιολογικών Επιστημών του Παν/μίου της Padova, με καθήκοντα τη συλλογή δειγμάτων βένθους και την ακόλουθη ταυτοποίησή τους στο εργαστήριο, στα πλαίσια της εκπόνησης της πτυχιακής διατριβής

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 1. Kilikidis S., Kamarianos A., Karamanlis X., Giannakou U. (1994) “Concentrations of LAS in the municipal waste water of the city of Thessaloniki and the seawater of the receiver gulf of Thermaikos (N.Greece)”. Fresenius Envir. Bull., 3: 95-100.
 2. Kilikidis S., Kamarianos A., Karamanlis X., Giannakou U. (1994) “Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the effluents of an urban waste treatment plant and the water sediments and mussels of the receiver Thermaikos gulf (N.Greece)”. Fresenius Envir. Bull. 3:293-299.
 3. Giannakou U., Kamarianos A., Kousouris T. & Kilikidis S. (1997) “Distribution of benthic macroinvertebrates in relation to physico-chemical parameters as a tool for assessing river water pollution in a lowland stream, North Greece”. Fresenius Envir. Bull. 6:560-567.
 4. I. Karaouzas, E. Cotou, T. Albanis, A. Kamarianos, N. Skoulikidis1, U. Giannakou (2010) Bioassays and biochemical biomarkers for assessing olive mill and citrus processing wastewater toxicity. Environmental Toxicology (DOI: 10.1002/tox.20606)

Πρωτότυπες Δημοσιεύσεις-Ανακοινώσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με κριτές

 1. Giannakou U., Kamarianos A., Kousouris Th., & Kilikidis S. (1998). “A comparison of quantitative and qualitative approach using benthic macroinvertebrates to assess the ecological water quality of a lowland stream in North Greece”. Abstracts of Intern. Congress “Assessing the ecological integrity of running waters”, Vienna, Austria, November 1998.
 2. Skourtos M., Xenarios S., Tziritis I., Kontogianni A., Giannakou U. (2002). “Improving Preferential Aspect of Multi Criteria Decision Aid Methods through Stakeholder Analysis and Focus Groups technique; assessment in Axios river delta  in North Greece”.  7th Biennal Conference of the International Society for Ecological Economics, 6-9 March, Tunisia,.
 3. O. Giannakou, E. Lazaridou and St. Xanthouli (2007). Visitor Management Plan in the Ramsar Wetland “Axios, Loudias, Aliakmon Delta”, Greece. 6th International Convention on Environment and Development - V Congress on Protected Areas, 2-6 July Havana, Cuba. Congress Proceedings on CD p.994 - 1008

Πρωτότυπες Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων με κριτές

 1. Σ.Κιλικίδης, Γ.Φώτης, Α.Καμαριανός, Ξ.Καραμανλής, Χ.Μπάζιος, Θ.Κουσουρής, Μ.Καρτέρης, Τ.Ακριώτης, Μ.Βογιατζής, Ο.Γιαννάκου, Ι.Γύτας. (1993) “Υγροβιότοπος εκβολών Καλαμά (Ν.Θεσπρωτίας). Αξιολόγηση και διερεύνηση της δυνατότητας ένταξής του στο κοινοτικό δίκτυο των ιδιαίτερα προστατευομένων περιοχών”. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τόμος Α, σελ.63-77, Λέσβος.
 2. Σ.Κιλικίδης, Γ.Φώτης, Α.Καμαριανός, Χ.Μπάζιος, Ξ.Καραμανλής, Θ.Κουσουρής, Μ.Καρτέρης, Τ.Ακριώτης, Μ.Βογιατζής, Ο.Γιαννάκου, Ι.Γύτας. (1993) “Υγροβιότοποι κόλπου Καλλονής (Ν.Λέσβου). Αξιολόγηση και διερεύνηση της δυνατότητας ένταξής των στο κοινοτικό δίκτυο των ιδιαίτερα προστατευομένων περιοχών”. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τόμος Α, σελ.603-616, Λέσβος.
 3. Σ.Κιλικίδης, Α.Καμαριανός, Γ.Φώτης, Ξ.Καραμανλής, Χ.Μπάζιος, Θ.Κουσουρής, Μ.Καρτέρης, Τ.Ακριώτης, Μ.Βογιατζής, Ο.Γιαννάκου, Ι.Γύτας. (1993)  “Υγροβιότοπος λιμνών Αλυκής και Χορταρολίμνης (Ν. Λήμνου). Αξιολόγηση και διερεύνηση της δυνατότητας ένταξής του στο κοινοτικό δίκτυο των ιδιαίτερα προστατευομένων περιοχών”. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τόμος Α, σελ.617-628, Λέσβος.
 4. Σ.Κιλικίδης, Α.Καμαριανός, Γ.Φώτης, Χ.Μπάζιος, Ξ.Καραμανλής, Θ.Κουσουρής, Μ.Καρτέρης, Τ.Ακριώτης, Μ.Βογιατζής, Ο.Γιαννάκου, Ι.Γύτας. (1993) “Υγροβιότοπος Δέλτα Σπερχειού (Ν. Φθιώτιδας). Αξιολόγηση και διερεύνηση της δυνατότητας ένταξής του στο κοινοτικό δίκτυο των ιδιαίτερα προστατευομένων περιοχών.” Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τόμος Α, σελ.629-642, Λέσβος.
 5. Σ.Κιλικίδης, Α.Καμαριανός, Ξ.Καραμανλής και Ο.Γιαννάκου. (1993) “Συγκεντρώσεις χλωριωμένων παρασιτοκτόνων και πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCBs) στα απόβλητα της πόλεως Θεσσαλονίκης και του αποδέκτη Θερμαϊκού στην περιοχή του Ανατολικού Αντλιοστασίου Χαλάστρας.” 8ο Σεμινάριο για την Προστασία του Περιβάλλοντος,σ.169-181, Θεσσαλονίκη, 1993.
 6. Γιαννάκου Ο., Καμαριανός Α., Κουσουρής Θ. και Κιλικίδης Στ.(1997) “Οικολογική ταξινόμηση ενός πεδινού ρέματος στην Βόρεια Ελλάδα”. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, Απρίλιος 1997, Τόμος ΙΙ σελ. 289-292.
 7. Κουσουρής Θ., Γκρίτζαλης Κ . & Γιαννάκου Ο. (1997) “Οικολογική ταξινόμηση σε ποτάμια της Ευρυτανίας”. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, Απρίλιος 1997, Τόμος ΙΙ σελ. 285-288.
 8. Γιαννάκου Ο. (1997) “Aνασκόπηση των μεθόδων παρακολούθησης και εκτίμησης της βιολογικής ποιότητας των ρεόντων υδάτων, με τη χρήση βενθικών οργανισμών”. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος Λέσβου, Σεπτέμβριος 1997, Τόμος Β΄, σελ. 79-86.
 9. Καραούζας Ι., Αλμπάνης Τ., Καμαριανός A., Κώτου E., Σκουλικίδης N., Γιαννάκου O. (2011) Οικοτοξικότητα και επιδράσεις υγρών αποβλήτων χυμοποιείων στην βενθική πανίδα ποτάμιων οικοσυστημάτων. Πρακτικά 4ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Μακεδονίας, Μάρτιος 2011 Θεσσαλονίκη (poster)

Ανακοινώσεις σε workshops

 • Giannakou U. “The delta of Axios, Loudias & Aliakmon, Greece”. in “Proceedings of the workshop: Water quality and Resources in the Mediterranean, Black & Caspian Sea deltas “, ed. C. Perennou, Tour de Valat, 1999. p.27-35
 • Giannakou U. “Monitoring water quality / quantity in a relevant way for wetland management: some thoughts about the Delta of Axios - Loudias - Aliakmon rivers”. in “Proceedings of the workshop: Water quality and Resources in the Mediterranean, Black & Caspian Sea deltas “, ed. C. Perennou, Tour de Valat, 1999. p 120- 124
 • Giannakou U. “Monitoring of water resources in the deltas as component of river basin management”, in “Final report of the Programme of Exchanges between Ramsar sites in the Caspian, Black Sea & Mediterranean Deltas (Evian – Danone – FFEM – MedWet – Initiative)”, ed. C. Perennou, Tour de Valat, 2001.

Τεχνικές εκθέσεις

 • Μιχαλάτου, Ε., Λαζαρίδου, Θ., Γιαννάκου, Ο. 2001. “Καταγραφή έργων και μελετών και διατύπωση προτάσεων αποκατάστασης φυσικών και αγροτικών οικοσυστημάτων στη δυτική παράκτια ζώνη της Θεσσαλονίκης”. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, 131 σελ. + ΙV παραρτήματα.
 • Τσιούρης, Σ., Π.Α. Γεράκης και Βασιλική Τσιαούση. 2006. Περιβάλλον (ως §Β.1.1 στ’ του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος ΙV. Εκτίμηση ελάχιστης διατηρητέας παροχής-ελάχιστου ύψους στάθμης. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β02/1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 251 σελ. + Χάρτες.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Προπτυχιακό επίπεδο

2002 - 2003 Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. – Παράρτημα Ν. Μουδανιών, Τ.Α.Υ, στα παρακάτω μαθήματα:

 1. Στοιχεία Γενικής Βιολογίας και Φυσιολογίας (2Θ + Ε)
 2. Δυναμική των πληθυσμών Υδρόβιων Οργανισμών (2Θ)

2003 – 2004 Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. – Παράρτημα Ν. Μουδανιών, Τ.Α.Υ, στα παρακάτω μαθήματα:

 1. Στοιχεία Γενικής Βιολογίας και Φυσιολογίας (Ε)
 2. Δυναμική των πληθυσμών Υδρόβιων Οργανισμών (2Θ)
 3. Διαχείριση Υγροτοπικών Συστημάτων (2Θ+ΑΠ+2Ε)

2004 – 2005 Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. – Παράρτημα Ν. Μουδανιών, Τ.Α.Υ, στα παρακάτω μαθήματα:

 1. Στοιχεία Γενικής Βιολογίας και Φυσιολογίας (Ε)
 2. Δυναμική των πληθυσμών Υδρόβιων Οργανισμών (2Θ)
 3. Διαχείριση Υγροτοπικών Συστημάτων (2Θ+ΑΠ+2Ε)

10/2005 -  6/2009: Επίκουρος Καθηγήτρια στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. – Παράρτημα Ν. Μουδανιών, Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Τ.Α.Υ), όπου και μου έχουν ανατεθεί τα μαθήματα:

 1. Λιμνολογία (2Θ + 2Ε)
 2. Οικολογία Υδρόβιων Οργανισμών (2Θ)
 3. Διαχείριση Υγροτοπικών Συστημάτων (2Θ+ΑΠ+2Ε)

9/ 2009 - σήμερα: Επίκουρος Καθηγήτρια στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. – Παράρτημα Ν. Μουδανιών, Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Τ.Α.Υ), όπου και μου έχουν ανατεθεί τα μαθήματα:

 1. Λιμνολογία (2Θ + ΑΠ +2Ε)
 2. Οικολογία Υδρόβιων Οργανισμών (2Θ)
 3. Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων (2Θ+ΑΠ+2Ε)

Σε όλη τη διάρκεια της απασχόλησής μου στο Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, έχω την ευθύνη της παρακολούθησης πτυχιακών εργασιών των φοιτητών του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Μεταπτυχιακό επίπεδο

 • 10-11/11/2008 και
 • 26 - 27 /01/2010:

Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ,

«Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών»,

στις παρακάτω ενότητες:

 • Συστήματα διαχείρισης επισκεπτών στις προστατευόμενες περιοχές
 • Οικοτουριστικές δράσεις και αποτελεσματικότητα μέτρων διαχείρισης

Μετακινήσεις στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο εξωτερικό:

30/5/2008 - 5/6/2008:  Lithuanian University of Agriculture, Faculty of Water and Land Management.

Στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS – TEACHING STAFF MOBILITY

Διδασκαλία στις παρακάτω ενότητες, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής:

 1. River water quality assessments in Greece
 2. Benthic macroinvertebrates assemblages along a lowland stream, N. Greece


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ΤΑΥ
 • Αναπληρώτρια υπεύθυνη του Τομέα Επιφανειακών Νερών, από το 2006 – 2010
 • Υπεύθυνη του Τομέα Επιφανειακών Νερών, 2010 -
 • Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων του Τμήματος ΤΑΥ
 • Πρόεδρος Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Τμήματος ΤΑΥ 2009 - σήμερα
 • Μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης διδακτικών σημειώσεων Καθηγητών του Τομέα Επιφανειακών Νερών του Τμήματος ΤΑΥ
 • Συμμετοχή  σε Επιτροπές αξιολόγησης Ωρομίσθιων Καθηγητών για την πρόσληψή τους στο Τμήμα ΤΑΥ
 • Συμμετοχή σε Επιτροπές αναγνώρισης μαθημάτων φοιτητών από μετεγγραφή
 • Μέλος της Επιτροπής Κατάταξης υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο Τμήμα ΤΑΥ
 • Μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικών Εκδρομών από το 2006 - σήμερα.
 • Μέλος της Επιτροπής Προμηθειών του Τμήματος ΤΑΥ
 • Συμμετοχή σε Επιτροπές παραλαβής υλικού του Τμήματος ΤΑΥ
 • Εποπτεία πρακτικών ασκήσεων φοιτητών Τμήματος ΤΑΥ από το 2006 - σήμερα.
 • Υπεύθυνη δημιουργίας ενημερωτικού υλικού για το Τμήμα ΤΑΥ (φυλλάδια και αφίσα)


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΔΙΚΤΥΑ

 • Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Βιολόγων,
 • Μέλος του Δικτύου International Rivers Network,
 • Μέλος του Δικτύου Global Nest,
 • Μέλος της Επιστημονικής Εταιρίας North American Benthological Society,
 • Μέλος του Δικτύου Eurosite (European Network of Site Management Organisations),


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Διαχείριση, προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα υγροτόπων παράκτιων ζωνών, υδάτινων οικοσυστημάτων.
 • Διαχειριστικές πρακτικές σε διασυνοριακές λεκάνες απορροής υδάτινων οικοσυστημάτων.
 • Ρύπανση και ποιότητα υδάτινων οικοσυστημάτων.
 • Βιολογικοί ενδείκτες ποιότητας υδάτων.
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για υγροτόπους, λίμνες - ποτάμια.
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 05 Απρίλιος 2012 07:41
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

lab5.jpg