Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργιών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Α.Υ. δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, το οποίο χωρίς στρατηγική και στόχο, καταργεί το Τμήμα μας.

GreekEnglish (United Kingdom)
Εισαγωγικό Σημείωμα Εκτύπωση
Σάββατο, 07 Ιούλιος 2007 11:54

Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών ιδρύθηκε από το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, με έδρα τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και πρωτολειτούργησε τον Σεπτέμβριο του 2000. Η Ίδρυση και λειτουργία του νέου αυτού τμήματος χρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους στα πλαίσια του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ).

Τον Ιούλιο του 2011 εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, η μετονομασία του σε Τμήμα Εφαρμοσμένων Υδάτινων Επιστημών αναδεικνύοντας το ως το μοναδικό Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στις Επιστήμες του Υδάτινου Περιβάλλοντος, στη περιοχή της Βορείου Ελλάδος.

Το Τμήμα είναι οργανωμένο σε τρεις τομείς: α) τομέας Επιφανειακών Υδάτων, β) τομέας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και γ) τομέας Βιολογικών  και Αλιευτικών Εφαρμογών. Οι σπουδές εστιάζονται στη παρακολούθηση και στον έλεγχο του υδάτινου περιβάλλοντος, στην αλιεία, στις υδατοκαλλιέργειες και στην τεχνολογία των αλιευμάτων.

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στα εργαστήρια Χημείας, Βιολογίας, Γενετικής και Γενετικής Μηχανικής, Χημικής Ωκεανογραφίας, Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, Ενόργανης Ανάλυσης και Βιοτοξινών, Φυσιολογίας και Εκτροφής Υδρόβιων Οργανισμών, Βιολογίας Ιχθύων, Ιχθυοκαλλιέργειας, Εκτροφής Οστράκων, Φυσικής Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, Υδραυλικής, Υδατικής Ρύπανσης και Τοξικότητας, Φυτοπλαγκτού, Ενυδρειολογείας, Οικολογίας Εσωτερικών Υδάτων, Χημεία και Βιοτεχνολογία Υδάτινων Φυσικών Προϊόντων, Τεχνολογίας και Ελέγχου Ποιότητας Αλιευμάτων, Χημείας και Τεχνολογίας Αντιρύπανσης.

Οι μέχρι σήμερα ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί στο Τμήμα αφορούν την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών νερών, στην παρακολούθηση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας και των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του θαλασσίου περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη διαχειριστικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων για την κυκλοφορία του νερού σε περιοχές υδατοκαλλιεργειών, στην καταγραφή της άποψης των καταναλωτών για τα τυποποιημένα αλιευτικά προϊόντα, στον έλεγχο της αναπαραγωγής και την πειραματική καλλιέργεια νέων ειδών ιχθύων, την διερεύνηση της επίδρασης των καροτενοειδών στο χρωματισμό εκτρεφομένων ιχθύων, στη γενετική ταυτοποίηση υδρόβιων οργανισμών, στην καταγραφή των εμπορεύσιμων οστράκων και στην περιγραφή αναλυτικών και μοριακών μεθόδων προσδιορισμού βιοτοξινών και κυανοβακτηρίων.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 09 Ιανουάριος 2013 14:47
 

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα του Τμήματος

lab3.jpg